Baza wiedzy

Błąd medyczny a błąd lekarski – jaka jest między nimi różnica?

Prawniczka Joanna Majkowska | 27.11.2021

błąd medyczny błąd lekarski

Choć wiele osób używa wymiennie takich pojęć, jak błąd medyczny i błąd lekarski, to zdecydowanie nie można traktować ich jako synonimów. O ile bowiem błąd lekarski zawsze będzie błędem medycznym, to nie każdy błąd medyczny zostaje popełniony właśnie przez lekarza.

Błąd medyczny – jaka jest jego definicja?

Ze wstępu wiesz już, że błąd lekarski i błąd medyczny nie są tym samym. Aby wytłumaczyć różnicę między nimi, najlepiej zacząć od objaśnienia szerszego z tych pojęć, a więc od błędu medycznego.

W takim razie czym jest błąd medyczny? Szukając odpowiedzi na to pytanie, możesz spotkać się z wieloma różnymi definicjami. Na pewno jednak zauważysz, że mają one pewne elementy wspólne. W największym uproszczeniu można więc powiedzieć, że dane zdarzenie to błąd medyczny, jeśli jest postępowaniem:

 • obiektywnie sprzecznym z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami rozpoznania i leczenia, etyką zawodową, należytą starannością oraz
 • wywołującym szkodę u pacjenta.

Za błąd medyczny można więc uznać na przykład taką sytuację: przychodzisz do lekarza z konkretnymi objawami. Ten nie przeprowadza badań, które powinien wykonać w danym przypadku (zgodnie z aktualną wiedzą medyczną). W efekcie nie rozpoznaje choroby, co przekłada się na pogorszenie Twojego stanu zdrowia. Musisz odbyć kosztowne leczenie i przejść rehabilitację (ponosisz szkodę). Można więc uznać, że lekarz popełnił błąd medyczny.

Błąd medyczny a błąd lekarski – czym się od siebie różnią?

Czy w wyżej opisanym przykładzie lekarz popełnił błąd medyczny, czy może błąd lekarski?

Obie odpowiedzi są prawidłowe. Wszystko dlatego, że „błędy medyczne” to szerokie i dość ogólne pojęcie. Takie błędy można podzielić na wiele rodzajów (np. błąd w diagnozie albo błąd podczas leczenia) i co więcej, niekoniecznie musi dopuścić się ich lekarz. Równie dobrze do zaniedbań może dojść ze strony pielęgniarki, farmaceuty czy ratownika medycznego.

Co więcej, w kategorii błędów medycznych mieszczą się także takie sytuacje, za które nie da się przypisać odpowiedzialności konkretnej osobie. Zła organizacja szpitala doprowadziła do pomylenia kart pacjentów? To także błąd medyczny. W placówce nie zapewniono odpowiednich warunków sanitarnych? Należy Ci się odszkodowanie za zakażenie gronkowcem w szpitalu.

Błąd lekarski to natomiast po prostu specyficzny rodzaj błędu medycznego wyróżniony ze względu na osobę, która go popełniła. Oznacza to, że jeśli akurat nieprawidłowe zachowanie lekarza doprowadziło do szkód po Twojej stronie, to można mówić zarówno o błędzie medycznym, jak i błędzie lekarskim.

Jakie są rodzaje błędów medycznych?

Jak już zostało wspomniane, błąd medyczny możesz podzielić na wiele kategorii.  Z Twojego punktu widzenia ten podział ma niewielkie znaczenie – niezależnie od rodzaju błędu odszkodowanie otrzymasz na tych samych zasadach.

Taka klasyfikacja błędów medycznych idealnie obrazuje natomiast, jak bardzo obszerne jest to pojęcie. Tak naprawdę na każdym etapie leczenia może dojść do zaniedbań ze strony pracowników szpitala lub samej placówki. Z tego powodu wyróżnia się:

 • błąd diagnostyczny – polega na nieprawidłowym rozpoznaniu choroby (pomyleniu objawów z inną chorobą, zdiagnozowaniu choroby, której nie ma lub nierozpoznaniu istniejącej choroby),
 • błąd terapeutyczny – ma miejsce w przypadku podjęcia niewłaściwej metody leczenia,
 • błąd rokowania
 • błąd organizacyjny – oznacza negatywny wpływ na Twój stan zdrowia ze względu na organizację pomocy medycznej,
 • błąd techniczny – związany jest ściśle z technicznym wykonywaniem czynności leczniczych,
 • błąd informacyjny – wiąże się z naruszeniem Twoich praw do stanie zdrowia, rozpoznaniu i proponowanych możliwościach diagnozy i leczenia.

Jak widzisz, nie ma tu takiej kategorii jak „błąd lekarski”. I nic w tym dziwnego, bo lekarz równie dobrze może przecież postawić Ci złą diagnozę (błąd diagnostyczny), wybrać złą metodę leczenia (błąd terapeutyczny), jak i nieprawidłowo przeprowadzić operację (błąd techniczny) czy nie poinformować Cię o badaniach, które możesz przeprowadzić (błąd informacyjny).

Kiedy masz prawo do odszkodowania za błąd medyczny?

Odszkodowanie za błąd medyczny (w tym błąd lekarski) nie będzie Ci przysługiwać zawsze, gdy dojdzie do jakichkolwiek zaniedbań ze strony pracownika medycznego lub samej placówki. Łącznie muszą zostać spełnione 3 wymogi:

 • wina – np. niestaranne przeprowadzenie badań przez lekarza, nieprawidłowa organizacja placówki,
 • szkoda – uszczerbek na zdrowiu, pogorszenie się Twojego stanu, śmierć pacjenta itd.
 • związek przyczynowy między winą a szkodą – czyli gdyby nie zawinione działanie (zaniechanie), szkoda by nie powstała.

Może się więc zdarzyć np. że lekarz ponosi winę za błędną diagnozę, a po Twojej stronie powstają szkody, ale nawet przy prawidłowym rozpoznaniu choroby tych szkód nie dałoby się uniknąć. W takiej sytuacji nie został spełniony warunek dotyczący związku przyczynowego, a więc odszkodowanie za błąd medyczny Ci się nie należy.

Podobnie sprawa wygląda, gdy poniesiesz szkody (np. choroba zostanie zdiagnozowana z dużym opóźnieniem, co przełoży się na pogorszenie się Twojego stanu zdrowia), ale lekarz wykonał wszystkie badania, które powinien w danej sytuacji. W takim przypadku nie można przypisać mu winy, mimo że diagnoza była błędna.

Wniosek jest więc prosty: aby otrzymać odszkodowanie za błąd medyczny, musisz udowodnić istnienie wszystkich 3 elementów. Często nie jest to proste zadanie. Biorąc jednak pod uwagę wiele spraw rozstrzygniętych na korzyść pacjentów, zdecydowanie nie jest to jednak niemożliwe.

Jak wygląda odpowiedzialność lekarza za błędy lekarskie?

Jeśli już lekarz popełnił błąd medyczny (lekarski), to pewnie zastanawiasz się, w jaki sposób pociągnąć go do odpowiedzialności. Właściwie jest to możliwe w oparciu aż o 3 różne drogi.

Po pierwsze, możesz dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania cywilnego. To właśnie rozwiązanie, w ramach którego masz szansę otrzymać odszkodowanie za błąd medyczny, zadośćuczynienie i inne dodatkowe świadczenia (np. rentę). Żeby tak się jednak stało, musisz udowodnić winę lekarza, szkodę i związek przyczynowy między nimi.

Poza tym lekarz może odpowiadać w procesie karnym, jeśli jego zachowanie da się zakwalifikować jako przestępstwo. Najczęściej będzie on odpowiadał z takich artykułów jak:

 • 155 kk – nieumyślne spowodowanie śmierci,
 • 156 kk – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • 160 § 3 kk – narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Co więcej, lekarz może też ponieść odpowiedzialność w ramach postępowania dyscyplinarnego przed sądem lekarskim. Sąd lekarski może go ukarać na kilka sposobów, m.in. czasowo odbierając mu prawo do wykonywaniu zawodu czy nakładając karę pieniężną.

Błąd medyczny a błąd lekarski – podsumowanie

 1. Błąd medyczny to postępowanie, które jest sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami rozpoznania i leczenia, etyką zawodową lub należytą starannością i które wywołuje szkodę u pacjenta.
 2. Błąd medyczny może popełnić nie tylko lekarz, ale równie dobrze także inni pracownicy medyczni. W kategorii błędów medycznych mieszczą się też takie sytuacje, w których nie można przypisać odpowiedzialności jednej osobie – np. błędy wynikające ze złej organizacji placówki czy niezapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych.
 3. Błędy medyczne dzielą się na takie rodzaje jak: błąd diagnostyczny, terapeutyczny, rokowania, organizacyjny, techniczny i informacyjny.
 4. Błąd lekarski to natomiast błąd medyczny wyróżniony ze względu na osobę, która go popełniła. Jest to więc błąd medyczny, za który odpowiedzialność przypisuje się lekarzowi.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

błąd medyczny

Baza wiedzy

Błąd medyczny – na czym polega i jakie są jego rodzaje?

Nie każda nieprawidłowa diagnoza, źle dobrane leczenie, a nawet śmierć pacjenta oznacza, że miejsce miał błąd medyczny. Kiedy w takim razie możesz pociągnąć szpital do odpowiedzialności i otrzymać odszkodowanie?

czym jest błąd medyczny

Baza wiedzy

Czy każde niedopatrzenie ze strony lekarza to od razu błąd medyczny?

Tak jak w każdym innym zawodzie i w przypadku lekarzy może dojść do pomyłek lub postawienia nieprawidłowej diagnozy. Nie zawsze oznacza to jednak, że miał miejsce błąd medyczny i należy Ci się odszkodowanie.

odszkodowanie za błąd medyczny

Baza wiedzy

Odszkodowanie za błąd medyczny – kiedy możesz je otrzymać?

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala, pomyłki pielęgniarek, położnych i lekarzy – to wszystko przypadki, w których można mówić o błędach medycznych. Jako osobie poszkodowanej należy Ci się w takiej sytuacji odszkodowanie.

Błąd medyczny a błąd lekarski – czym się różnią?

Błąd medyczny to postępowanie sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami rozpoznawania i leczenia, etyką zawodową, należytą starannością oraz powszechnie uznawanymi zasadami ostrożności, które prowadzi do szkód po stronie pacjenta. Błąd lekarski jest natomiast rodzajem błędu medycznego popełnionego przez lekarza.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

Aby otrzymać odszkodowanie za błąd medyczny, musisz udowodnić istnienie 3 elementów: winy (np. winy lekarza), szkody oraz wykazać, że gdyby nie to zawinione działanie, szkoda by nie powstała.

Gdzie zgłosić błąd medyczny?

Błąd medyczny w pierwszej kolejności zgłaszasz do placówki, w której go popełniono. Jeśli nie otrzymasz odszkodowania i innych świadczeń, swoich praw możesz dochodzić w ramach postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych albo na drodze sądowej.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się