Błąd przy porodzie

Lekarz popełnił błąd przy porodzie? Powinien ponieść konsekwencje swoich zaniedbań!

Złe prowadzenie ciąży, niewykrycie poważnej wady płodu czy odmowa przeprowadzenia cesarskiego cięcia, gdy jest ono niezbędne – to tylko kilka z wielu przykładów błędów przy porodzie. Konsekwencje zaniedbań lekarzy bywają bardzo poważne i mogą prowadzić nawet do trwałej niepełnosprawności lub śmierci. 

Powierzając lekarzowi swoje życie i zdrowie, a także życie Twojego dziecka, masz prawo oczekiwać, że zrobi wszystko, by zapewnić wam jak najlepszą opiekę. W praktyce bywa z tym jednak różnie. Błędy przy porodzie nie należą do odosobnionych przypadków – takie sytuacje zdarzają się każdego roku w całej Polsce.

Szpital powinien ponieść odpowiedzialność za swoje zaniedbania

Za błędy przy porodzie uważa się takie działania (lub zaniechania), które nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną i dostępnymi metodami. Mowa tu więc o wszystkich tych sytuacjach, w których lekarz mógł dokonać prawidłowej diagnozy, zapobiec chorobie lub przeprowadzić bezpiecznie poród, ale tego nie zrobił.

Lekarz nie wykonał niezbędnych badań? Nie monitorował Twojego stanu lub stanu dziecka? Nie przeprowadził dodatkowej diagnozy w momencie, gdy było to wskazane? A może zwlekał z wykonaniem cesarskiego cięcia mimo podstaw do jego przeprowadzenia? Jeśli któryś z tych przypadków miał miejsce w Twojej sytuacji, to prawdopodobnie doszło do błędu przy porodzie.

Błąd lekarza może zaważyć na losach całej rodziny

Zła decyzja lekarza nie pozostaje bez wpływu na życie Twoje i Twoich bliskich. Poszkodowanymi w tej sytuacji mogą być:

  • dziecko – np. gdy w wyniku niepełnosprawności nie będzie mogło zwyczajnie czy samodzielnie funkcjonować
  • matka – gdy ze względu na błąd przy porodzie poniesie wysokie koszty leczenia i rehabilitacji albo gdy zwiększą się jej potrzeby,
  • bliscy – gdy błąd przy porodzie doprowadzi do śmierci pacjentki lub dziecka.
błąd przy porodzie

 

Możesz uzyskać odszkodowanie za błąd przy porodzie, a nawet wiele więcej

Jeśli w Twoim przypadku miał miejsce błąd przy porodzie, możesz pociągnąć szpital do odpowiedzialności. W ten sposób zabezpieczysz przyszłość finansową Twojej rodziny.

Otrzymane odszkodowanie powinno pokryć wydatki poniesione przez Ciebie w związku z błędem przy porodzie – np. koszty leczenia, rehabilitacji czy zakupu specjalistycznego sprzętu. Możesz domagać się także pieniędzy na przyszłe leczenie. Jeśli natomiast błąd przy porodzie doprowadził do zwiększenia się Twoich potrzeb (np. pojawi się konieczność stałego leczenia lub nie jesteś w stanie samodzielnie funkcjonować), obok odszkodowania przysługuje Ci też renta.

Błąd przy porodzie to jednak znacznie więcej niż tylko dodatkowe koszty leczenia i zwiększone potrzeby. To przede wszystkim ból, cierpienie i konieczność pogodzenia się ze stratą bliskiej osoby. Wszystkie te kwestie mają ogromny wpływ na całe Twoje życie. Właśnie dlatego oprócz odszkodowania możesz domagać się dodatkowej kwoty, która zrekompensuje Ci te krzywdy. 

Ze szpitalem da się wygrać!

Wiele osób wciąż jest niesłusznie myśli, że nie ma szans w starciu ze szpitalem. To zrozumiałe – w końcu jest to instytucja na co dzień korzystająca ze wsparcia wielu prawników. Dodatkowo sprawy związane z błędami przy porodzie są skomplikowane. Wymagają wiedzy prawniczej, ale także wczytania się w dokumentację medyczną, zgromadzenia odpowiednich dowodów, a nawet zasięgnięcia opinii biegłego.

Nie oznacza to jednak, że znajdujesz się na straconej pozycji. Liczne wyroki potwierdzają, że sądy często orzekają na korzyść poszkodowanych. Właśnie dlatego nie warto się poddawać. Tym bardziej, że podejmując walkę, możesz uzyskać pieniądze, które na pewno Ci się przydadzą. Gdy szpital poniesie konsekwencje swoich zaniedbań, istnieje też większa szansa, że taka sytuacja się nie powtórzy. Walcząc o swoje prawa, możesz więc uchronić kolejne rodziny przed podobnym losem.

Aby jednak sprawa miała pozytywny finał, musisz zadbać o przygotowanie odpowiednich dokumentów. Na ich podstawie wykażesz, że doszło do błędów przy porodzie, a także określisz wysokość poniesionych szkód. Nie musisz jednak zajmować się tym samodzielnie. Zawsze możesz skorzystać ze wsparcia!

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za błąd przy porodzie!

Nie musisz na własną rękę toczyć sporu ze szpitalem. W tego rodzaju sprawach ogromne znaczenie ma znajomość przepisów i zagadnień medycznych. Stawka jest natomiast wysoka – uzyskane pieniądze mogą mieć ogromny wpływ na sytuację Twoją i Twojej rodziny. Walczysz także o sprawiedliwość i o to, by podobny los nie spotkał już nikogo innego.

Zamiast więc działać samodzielnie, możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy,
  • powiemy Ci, jakie roszczenia Ci przysługują,
  • zadbamy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które pomogą Ci uzyskać pełne odszkodowanie i zwiększą szanse na przyznanie zadośćuczynienia i renty,
  • będziemy reprezentować Cię w rozmowach ze szpitalem i na sali sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach.