Baza wiedzy

Najem pojazdu zastępczego po szkodzie całkowitej – kiedy ubezpieczyciel zwróci związane z nim koszty?

Prawniczka Joanna Majkowska | 22.12.2021

najem pojazdu zastępczego po szkodzie całkowitej

Bez wątpienia w dzisiejszych czasach posiadanie auta nie jest już luksusem, a raczej rzeczą normalną i powszechną. Brak możliwości użytkowania własnego samochodu ze względu na tzw. szkodę całkowitą może znacznie skomplikować codzienny dojazd do pracy czy wypełnianie innych obowiązków. Problem w tym, że ubezpieczyciele nie zawsze chcą zawrócić koszty za najem pojazdu zastępczego po szkodzie całkowitej.

Czym jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita to taka sytuacja, gdy uszkodzenia pojazdu są tak duże, że nie jest możliwe przywrócenie pojazdu do stanu sprzed kolizji. Naprawa pojazdu po szkodzie może się okazać zwyczajnie nieopłacalna. Wówczas najem pojazdu zastępczego jest niezbędny i konieczny. Dla każdego poszkodowanego oczywiste jest, że skoro powinien otrzymać od ubezpieczyciela zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. Ubezpieczyciel może jednak wydać decyzję o odmowie refundacji kosztów najmu pojazdu. Każda taka decyzja odmowna wymaga szczegółowej analizy akt szkody. Bez zapoznania się z aktami szkody, wyłącznie po rozmowie telefonicznej z klientem nie można jednoznacznie odpowiedzieć, czy w danej sytuacji decyzji ubezpieczyciela była zasadna.

Kiedy zakład ubezpieczeń powinien pokryć koszty za najem pojazdu zastępczego po szkodzie całkowitej?

Poszkodowani często mają wątpliwości, na jak długo mogą wynająć pojazd zastępczy. Zakład ubezpieczeń powinien pokryć koszty najmu pojazdu zastępczego za okres od dnia wystąpienia szkody do momentu wypłaty odszkodowania poszkodowanemu.
Jednakże, w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. o sygn. III CZP 76/13 wskazano, iż:

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).

W uzasadnieniu powyższej uchwały, Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał, że w przypadku wystąpienia szkody całkowitej ubezpieczony może korzystać z pojazdu zastępczego przez cały okres od dnia zniszczenia pojazdu, aż do momentu, gdy będzie mógł nabyć nowy pojazd. Zaznaczyć należy, iż zakup nowego pojazdu może stanowić znaczny wydatek dla budżetu domowego, dlatego ustalenie czasu niezbędnego do nabycia nowego pojazdu ma charakter obiektywny i jest niezależne od posiadania przez poszkodowanego środków pieniężnych na kupno nowego pojazdu.

Jeśli koszty oszacowane przez ubezpieczyciela są zaniżone, poszkodowany nie musi zgodzić się na proponowaną kwotę

Towarzystwa Ubezpieczeniowe przesyłają poszkodowanym ogólne informacje o możliwości bezgotówkowego zorganizowania pojazdu zastępczego. W propozycjach tych, często brakuje szczegółowych informacji na temat warunków najmu tj. wysokość kaucji, limity kilometrów. Wówczas po przeanalizowaniu oferty od towarzystwa, może okazać się, że finalny koszt najmu jest znacznie wyższy. W decyzjach o odmowie refundacji kosztów najmu pojazdu, zakład ubezpieczeń zarzuca poszkodowanemu brak współdziałania przy likwidacji szkody.

Poszkodowany nie musi jednak skorzystać z oferty ubezpieczyciela. Na poszkodowanym ciąży obowiązek minimalizacji szkody. Oznacza to, że wynajmując pojazd zastępczy powinien wybrać ten, który posiada podobne parametry do pojazdu uszkodzonego (tzn. jest tej samej klasy). Nie bez znaczenia jest również stawka dobowa za najem pojazdu zastępczego. Zakład ubezpieczeń może bowiem uznać, że stawka dobowa za najem pojazdu jest zbyt wysoka i znacznie przewyższa przeciętne stawki rynkowe za najem pojazdu.

Reasumując, zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność nie tylko za okres do wypłaty poszkodowanemu odszkodowania, które umożliwi mu zakup nowego pojazdu, ale również do momentu nabycia przez poszkodowanego nowego pojazdu. Wynajmując pojazd zastępczy warto sprawdzić, czy w ofercie najmu nie ma dodatkowych warunków. Jeżeli poszkodowany uważa, że wypłacone odszkodowanie nie jest wystarczające do naprawienia szkody może zgłosić się do kancelarii prawnej specjalizującej się w branży odszkodowawczej, która w jego imieniu sformułuje odwołanie do ubezpieczyciela.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

najem pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej

Baza wiedzy

Najem pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej

Wypadek czy stłuczka zwykle oznacza, że przez co najmniej kilka dni nie możesz używać swojego samochodu. W takiej sytuacji pozostaje Ci wynajem pojazdu zastępczego. Jeszcze kilka lat temu nie było jasne, czy ubezpieczyciel powinien zwrócić Ci związane z tym koszty. Obecnie jednak kwestia ta została rozstrzygnięta i to na Twoją korzyść.

naprawa pojazdu części oryginalne zamienniki

Baza wiedzy

Naprawa pojazdu po szkodzie – na częściach oryginalnych czy zamiennikach?

Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela zwykle przedstawia Ci on kosztorys napraw pojazdu. Możesz wtedy spotkać się z sytuacją, gdy zamiast uwzględnić koszt części oryginalnych, weźmie pod uwagę ceny tańszych zamienników.

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Baza wiedzy

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w razie wypadku lub kolizji

Wypadek czy kolizja – to sytuacje, w których można uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy, ewentualnie zlikwidować szkodę z własnego AC. Czego można się domagać i jak dochodzić roszczeń odszkodowawczych?

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się