Baza wiedzy

Odszkodowanie od pracodawcy za chorobę zawodową

Prawniczka Joanna Majkowska | 25.11.2021

odszkodowanie od pracodawcy za chorobę zawodową

Choroba zawodowa niesie za sobą poważne konsekwencje. Nieraz nie jesteś już w stanie wykonywać dotychczasowych obowiązków – czy to przez kilka miesięcy, lat, czy może nawet i przez całe życie. W takiej sytuacji możesz otrzymać odszkodowanie od pracodawcy za chorobę zawodową. 

Czym jest choroba zawodowa?

Definicja choroby zawodowej znajduje się w art. 2351 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem:

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Oznacza to, że żeby można było mówić o chorobie zawodowej, musi się ona znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych. Do takich chorób należy więc m.in. pylica płuc, byssinoza czy międzybłoniak opłucnej.

Nie ma natomiast konieczności, by choroba została rozpoznana jeszcze w okresie Twojego zatrudnienia. O odszkodowanie możesz ubiegać się nawet po rozwiązaniu umowy o pracę. Wystarczy jeśli udowodnisz, że konkretne objawy wystąpiły u Ciebie w terminach przewidzianych we wspomnianym rozporządzeniu.

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z chorobą zawodową?

Jeśli stwierdzono u Ciebie chorobę zawodową, masz dwie możliwości. Podstawowa z nich to ubieganie się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stwierdzenia choroby zawodowej, które możesz otrzymać z ZUS-u.

Przysługuje ono na tych samych zasadach co w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy. Oznacza to, że również z tytułu choroby zawodowej otrzymasz jednorazowo kwotę, której wysokość ściśle regulują przepisy. To, ile wypłaci Ci ZUS, zależy przy tym nie od poniesionych przez Ciebie szkód (np. kosztów leczenia czy przekwalifikowania), ale od procentowo określonego uszczerbku na zdrowiu. Tym samym jednorazowe świadczenie może okazać się zdecydowanie za niskie względem Twoich potrzeb.

Kiedy to pracodawca wypłaci odszkodowanie?

Inaczej sprawa wygląda natomiast w przypadku odszkodowania od pracodawcy. Tutaj możesz już liczyć na pełne naprawienie szkody. Oznacza to, że w zależności od konkretnego przypadku pracodawca wypłaci Ci:

  • dodatkowe odszkodowanie,
  • rentę,
  • zadośćuczynienie,
  • kwotę w ramach zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu – gdy jesteś osobą bliską pracownika zmarłego w wyniku choroby zawodowej.

Musisz jednak spełnić kilka warunków, by rzeczywiście otrzymać jakiekolwiek pieniądze.

Po pierwsze, pieniądze od pracodawcy dostaniesz tylko wtedy, gdy jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u nie pokrywa wszystkich kosztów wynikających z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy doznanych krzywd. Oznacza to, że w pierwszej kolejności zawsze musisz zwrócić się do ZUS-u, a dopiero gdy takie odszkodowanie okaże się niewystarczające, możesz żądać jego uzupełnienia od samego pracodawcy.

Po drugie, spełnienie pierwszego warunku nie zawsze oznacza, że odszkodowanie od pracodawcy rzeczywiście Ci przysługuje. Mimo że zgodnie z art. 444 Kodeksu cywilnego naprawienie szkody powinno obejmować wszystkie wynikłe z tego powodu koszty, samo powołanie się na ten przepis nie wystarczy. Musisz wykazać jeszcze, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę. Jeśli takiej odpowiedzialności nie ma albo nie zdołasz jej udowodnić, to musi wystarczyć Ci kwota uzyskana z ZUS-u.

O odpowiedzialności pracodawcy za szkodę można mówić m.in. gdy nie zapewnił Ci on wymaganych szczepień, co doprowadziło do zapadnięcia na chorobę zakaźną albo gdy nie wyposażył Cię w odpowiednie środki ochronne niezbędne na Twoim stanowisku.

Warto też dodać, że odszkodowanie od pracodawcy za chorobę zawodową przysługuje Ci nie tylko jako poszkodowanemu pracownikowi. Zdarza się, że choroba zawodowa doprowadza nawet do śmierci. W takiej sytuacji jako osoba bliska zmarłego również możesz kierować odpowiednie roszczenia do jego pracodawcy.

Odszkodowanie od pracodawcy za chorobę zawodową – podsumowanie

  1. Za chorobę zawodową można uznać tylko takie schorzenia, które znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych.
  2. W pierwszej kolejności w ramach choroby zawodowej przysługuje Ci jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u. Jego kwota jest jednak ściśle wyznaczona przez przepisy i nie zawsze odpowiada poniesionym przez Ciebie szkodom.
  3. Możesz jednak otrzymać także odszkodowanie od pracodawcy, ale tylko pod warunkiem, że to on ponosi odpowiedzialność za wystąpienie choroby zawodowej i że w wcześniej zgłosisz się po świadczenie z ZUS-u.
  4. Pracodawca, w ramach ciążącej na nim odpowiedzialności, może wypłacić Ci nie tylko uzupełniające odszkodowanie, ale także rentę czy zadośćuczynienie.
  5. Roszczenia do pracodawcy masz prawo kierować także jako osoba bliska dla pracownika zmarłego wskutek choroby zawodowej – w takiej sytuacji przysługuje Ci prawo do renty, odpowiedniego odszkodowania czy zwrotu kosztów pogrzebu i leczenia.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

byssinoza choroba zawodowa

Baza wiedzy

Byssinoza jako choroba zawodowa

Byssinoza to choroba zawodowa, która objawia się m.in. skurczem oskrzeli czy kaszlem. Jeśli okaże się, że cierpisz na tę chorobę i że powstała ona w związku z wykonywaną przez Ciebie pracą, możesz domagać się odszkodowania, a także wielu innych świadczeń.

pylica płuc choroba zawodowa

Baza wiedzy

Pylica płuc jako choroba zawodowa – jakie roszczenia przysługują pracownikowi?

Pylica płuc to choroba zawodowa, na którą narażonych jest naprawdę wielu pracowników – m.in. tych pracujących w przemyśle, górnictwie czy stolarce. Jeśli to schorzenie spotkała też Ciebie, możesz otrzymać odszkodowanie z ZUS-u, a czasem otrzymać też pieniądze od pracodawcy.

międzybłoniak opłucnej choroba zawodowa

Baza wiedzy

Międzybłoniak opłucnej jako choroba zawodowa – czego może się domagać poszkodowany?

Międzybłoniak opłucnej to choroba zawodowa, która choć nie występuje często, to niesie za sobą poważne konsekwencje. Jako poszkodowany pracownik możesz w tej sytuacji ubiegać się o konkretne świadczenia. Takie prawo będzie Ci przysługiwać także, jeśli bliska Ci osoba zmarła na międzybłoniaka.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się