Baza wiedzy

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku – czego możesz się domagać?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 29.11.2021

odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Sytuacja, w której inna osoba doprowadza do wypadku, ale to Ty ponosisz przynajmniej część konsekwencji finansowych, byłaby niesprawiedliwa. W końcu dlaczego masz odpowiadać za coś, za co nie ponosisz winy? Właśnie dlatego odszkodowanie z OC sprawcy wypadku powinno pokryć wszystkie poniesione przez Ciebie szkody. Co to oznacza w praktyce i czego właściwie możesz się domagać?

Poniesione szkody a odszkodowanie z OC sprawcy

W tekstach dotyczących świadczeń z OC sprawcy czasami spotkasz się z pojęciem „szkody majątkowej” albo „szkody materialnej”. Znacznie częściej jednak używa się po prostu sformułowania „szkoda”. Za tym słowem kryją sią wówczas wszystkie materialne następstwa wypadku. Pozostałe konsekwencje takiego zdarzenia (szkoda niematerialna) nazywane są natomiast krzywdą i dotyczą przeżyć psychicznych i fizycznych (bólu, cierpienie, traumy).

O ile za krzywdę przysługuje Ci zadośćuczynienie, to za szkodę – jak sama nazwa wskazuje – otrzymasz właśnie odszkodowanie. W razie wypadku komunikacyjnego będzie ono przy tym obejmować aż 2 rodzaje szkód, takie jak:

 • szkoda na mieniu– związana np. z uszkodzeniem samochodu, ubrań, elektroniki itd.
 • szkoda na osobie – czyli urazy ciała, rozstrój zdrowia, a nawet śmierć.

Wielu poszkodowanych nie jest jednak świadomych, czego tak naprawdę może się domagać. Zdarza się, że niektóre osoby występują jedynie o pieniądze potrzebne np. do naprawienia samochodu. Nie wiedzą, że mają prawo żądać o wiele więcej i tak naprawdę kwota wypłacona przez ubezpieczyciela mogłaby być nawet kilkukrotnie wyższa. W tym przypadku niewiedza zdecydowanie działa na Twoją niekorzyść. Właśnie dlatego musisz znać swoje prawa i wiedzieć, jakie szkody powinno pokryć ubezpieczenie.

Odszkodowanie za szkody na mieniu – jak to wygląda w praktyce?

Gdy do wypadku dojdzie z winy innej osoby, to właśnie do jej ubezpieczyciela możesz zgłosić się po odszkodowanie. Zostanie ono wypłacone w ramach polisy OC.

Pierwsza kwestia to oczywiście zgłoszenie szkody na mieniu. A ta w odniesieniu do wypadków komunikacyjnych wiąże się przede wszystkim z uszkodzeniami samochodu. Aby określić, jaka kwota pozwoli Ci na dokonanie niezbędnych napraw, odpowiednia osoba musi wycenić szkody. Tą osobą będzie rzeczoznawca towarzystwa ubezpieczeniowego.

W praktyce wygląda to więc w ten sposób, że zgłaszasz szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Potem następuje wycena, która może zostać przeprowadzona na 3 sposoby:

 • na podstawie zdjęć uszkodzeń pojazdu, które prześlesz do ubezpieczyciela,
 • w oparciu o oględziny uszkodzonego samochodu przez rzeczoznawcę,
 • poprzez oddanie pojazdu do Autoryzowanej Stacji Obsługi, w której taki kosztorys zostanie sporządzony.

Pamiętaj jednak, że w zakres szkody na mieniu wchodzi nie tylko koszt naprawy auta. Wypadek może przecież doprowadzić np. do uszkodzenia przewożonego przez Ciebie laptopa, instrumentu czy innego wartościowego przedmiotu. To zdecydowanie też są szkody materialne, za które należy Ci się odszkodowanie. Poza tym ubezpieczyciel powinien pokryć koszty ewentualnego holowania pojazdu czy wynajmu auta zastępczego.

Szkoda osobowa a odszkodowanie

Jak już wiesz, odszkodowanie z OC sprawcy powinno pokryć nie tylko szkody na mieniu, ale także te na osobie. W wypadku nieraz doznajesz przecież urazów, które wymagają długiego leczenia, czasami też nie możesz wykonywać dotychczasowego zawodu albo tracisz pełną sprawność.

Wszystkie te opisane konsekwencje pewnie kojarzą Ci się przede wszystkim z bólem, cierpieniem, traumą, czyli następstwami niematerialnymi, które powinny zostać naprawione poprzez zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W praktyce jednak wiążą się przecież i z niemałymi konsekwencjami finansowymi. Zakup leków, specjalistyczny sprzęt, utrata dochodów – to wszystko sprawia, że szkody na osobie nie pozostają bez wpływu również na Twoją sytuację finansową.

Jako osoba poszkodowana możesz więc domagać się m.in., by odszkodowanie pokryło:

 • koszty leczenia i zakupu leków, a także transportu do placówek (w niektórych przypadkach przysługuje Ci również zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych),
 • wydatki na rehabilitację,
 • utracone wskutek wypadku zarobki,
 • koszty związane z przekwalifikowaniem się,
 • sumę potrzebną na dostosowanie mieszkania do Twoich potrzeb, w tym zakup specjalistycznego sprzętu,
 • koszty stałej opieki, jeśli jej wymagasz.

Dodatkowo oprócz odszkodowania za szkody na osobie może przysługiwać Ci także renta jako skutek zwiększonych potrzeb lub zmniejszenia powodzenia na przyszłość. Zwykle wypłaca się ją cyklicznie, choć istnieje także alternatywa, jaką jest kapitalizacja renty.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel wypłaca zaniżone odszkodowanie?

Nawet cała wiedza z poprzednich akapitów wcale nie gwarantuje Ci, że otrzymasz pełne odszkodowanie. Niestety, zdarza się, że kosztorysy naprawy samochodu są zaniżone, a ubezpieczyciele kwestionują niektóre roszczenia zgłoszone przez Ciebie w związku ze szkodą na osobie. Może się więc okazać, że proponowana przez nich kwota daleka jest od wysokości rzeczywistych szkód.

Oczywiście nie musisz wcale się na to godzić. W pierwszej kolejności złóż odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeszcze raz przedstaw, czego się domagasz i na jakiej podstawie oraz dołącz potrzebne dowody. Jeśli to nie przyniesie skutku, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego albo złożyć pozew i walczyć o pełne odszkodowanie na drodze sądowej.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku – podsumowanie

 1. Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela sprawcy powinno odpowiadać wszystkim konsekwencjom materialnym wypadku – zarówno szkodom na mieniu, jak i szkodom na osobie.
 2. Szkody na mieniu to przede wszystkim koszty związane z naprawą auta, holowaniem i wynajmem samochodu zastępczego. Jeśli jednak w wypadku zniszczyły się też inne wartościowe przedmioty (np. elektronika), je również należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości odszkodowania.
 3. Szkody na osobie obejmują natomiast m.in. koszty leczenia, dojazdu do placówek, utracony dochód, wydatki potrzebne na przekwalifikowanie się czy dostosowanie mieszkania do specjalnych potrzeb.
 4. Jeśli ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie, które Twoim zdaniem nie obejmuje wszystkich szkód (jest za niskie), możesz odwołać się od jego decyzji. Nawet jeśli taka reklamacja zostanie odrzucona, masz możliwość dalszej walki o swoje prawa – przy pomocy Rzecznika Finansowego lub na drodze sądowej.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego

Baza wiedzy

Jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego?

Sprawca wypadku drogowego powinien naprawić wszystkie poniesione przez Ciebie szkody. Aby jednak tak się stało, musisz zadbać o prawidłowe dokonanie zgłoszenia i zgromadzić potrzebne dokumenty.

jak uzyskać zadośćuczynienie po wypadku

Baza wiedzy

Jak uzyskać zadośćuczynienie po wypadku?

Pieniądze od ubezpieczyciela powinny nie tylko naprawić szkodę, ale i zrekompensować Ci ewentualne krzywdy. Jak uzyskać zadośćuczynienie po wypadku i co zrobić, gdy ubezpieczyciel nie chce zapłacić kwoty, której się domagasz?

odszkodowanie z OC sprawcy uszczerbek na zdrowiu

Baza wiedzy

Kiedy należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu?

Wypadki drogowe to nie zawsze tylko stłuczony reflektor czy wgnieciona blacha. Jeśli podczas takiego zdarzenia ucierpisz także Ty, a nie tylko samochód, z OC sprawcy możesz dostać także odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się