Baza wiedzy

Odszkodowanie za błąd medyczny – kiedy możesz je otrzymać?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 29.11.2021

odszkodowanie za błąd medyczny

Niewłaściwe podanie leku, zakażenie szpitalne, postawienie błędnej diagnozy – to tylko kilka z wielu przypadków, kiedy możesz otrzymać odszkodowanie za błąd medyczny. W jaki sposób dochodzić swoich praw? Jaka jest wysokość odszkodowania za błąd medyczny? I przede wszystkim – czy zawsze, gdy poniesiesz szkodę, pieniądze Ci się należą?   

Czy lekarz nie może się mylić? – czyli kilka słów o błędzie medycznym

Temat błędów medycznych jest na tyle złożony, że na blogu ukazało się już kilka tekstów dotyczących tego zagadnienia. Jeden z nich szczegółowo wyjaśnia, czym jest błąd medyczny. Na potrzeby artykułu o odszkodowaniu trzeba jednak przypomnieć kilka ważnych informacji.

Przede wszystkim nie każda źle postawiona diagnoza czy nawet śmierć pacjenta oznacza, że doszło do błędu medycznego – takie działanie lub zaniechanie musi być zawinione. Poza tym konieczne jest wystąpienie szkody, a także istnienie między tymi dwiema kwestiami (tj. winą i szkodą) związku przyczynowego.

Błędy medyczne – przykłady odpowiedzialności lekarza lub innych pracowników medycznych

Warto też dodać, że błąd medyczny nie wiąże się jedynie z pracą lekarza. Równie dobrze może go popełnić farmaceuta, pielęgniarka albo ratownik medyczny. Zdarza się nawet, że taki błąd jest nie tyle efektem zaniedbań konkretnej osoby, co wynika ze złej organizacji całej placówki.

Nie zmienia to jednak faktu, że wina, szkoda i związek przyczynowy to warunki konieczne, by można było mówić o prawie do odszkodowania. Błędem medycznym będzie więc przykładowo:

  • niezapoznanie się z dokumentacją medyczną,
  • nieprzeprowadzenie badań, które są wskazane w danym przypadku,
  • pomylenie zakresu zabiegu,
  • zakażenie gronkowcem w wyniku niezachowania norm sanitarnych w szpitalu.

Natomiast jeśli lekarz przeprowadził niezbędne badania i zachował standardy wymagane w danej sytuacji (krótko mówiąc – zrobił dokładnie to, co na jego miejscu zrobiłby i inny lekarz), to nawet postawienie nieprawidłowej diagnozy nie sprawia, że można stwierdzić błąd medyczny. W takiej sytuacji ponosisz wprawdzie szkodę, ale nie ma winy. Podobnie sytuacja wygląda, gdy wprawdzie wina i szkoda wystąpią, ale nie istnieje między nimi związek przyczynowy. We wszystkich tych przypadkach nie otrzymasz odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

O odszkodowanie za błąd medyczny możesz się ubiegać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to postępowanie przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jeśli zdecydujesz się na tę drogę, sprawa zwykle będzie trwać krócej i pociągnie za sobą niższe koszty. Istnieje jednak pewien spory minus – maksymalna kwota, jaką możesz uzyskać, podlega dużym ograniczeniom i wynosi:

  • 100 tysięcy złotych – w przypadku zakażeń, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
  • 300 tysięcy złotych – w razie śmierci pacjenta.

Często są to zdecydowanie za małe pieniądze w porównaniu do poniesionych przez Ciebie szkód i doznanego cierpienia.

Istnieje jednak alternatywa – naprawa szkód w ramach ubezpieczenia. Każda placówka medyczna (np. szpital lub przychodnia) musi posiadać OC. Jako osoba poszkodowana możesz więc dochodzić zapłaty odszkodowania nie tyle od samego lekarza, innego pracownika czy szpitala, ale od ubezpieczyciela. W tym przypadku nie ma wspomnianych ograniczeń, a więc masz szansę na pełne odszkodowanie.

To Ty musisz wykazać odpowiedzialność lekarza lub innej osoby za błąd medyczny

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego to osoba, która z danego faktu będzie wywodzić skutki prawne, musi go udowodnić. W tym przypadku oznacza to, że jeśli chcesz otrzymać odszkodowanie, musisz wykazać, że miał miejsce błąd medyczny.

W praktyce oznacza to zwykle konieczność szczegółowego opisania historii leczenia, wskazania zachowania, które Twoim zdaniem można uznać za błąd medyczny i dołączenia odpowiednich dowodów. Podstawą będzie tu dokumentacja medyczna. Jako że odszkodowanie powinno odpowiadać sumie poniesionych przez Ciebie kosztów i strat, to warto dołączyć też wszystkie dokumenty i faktury związane z leczeniem. Konieczne może się też okazać przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, który oceni, czy w danej sytuacji pracownik medyczny lub placówka rzeczywiście ponoszą winę za całe zdarzenie.

Ile wynosi odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny)?

Jak to zostało wspomniane, odszkodowanie powinno odpowiadać poniesionym przez Ciebie kosztom i stratom. To pojęcie wiąże się bowiem z kwestiami materialnymi. Ubezpieczyciel musi Ci zwrócić m.in. wydatki przeznaczone na leczenie, zakup leków, opiekę medyczną i dojazd do placówek.

Z tego powodu, jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, jak wysokie odszkodowanie za błąd medyczny możesz otrzymać, nie dostaniesz żadnej konkretnej odpowiedzi. Jedyna słuszna brzmi w tym wypadku „to zależy”. A zależy właśnie od tego, jak duże konsekwencje finansowe pociągnął za sobą błąd medyczny. Czasami może być to kilkadziesiąt tysięcy, a innym razem kilkaset.

Odszkodowanie to jednak nie wszystko, czego możesz się domagać. Ma ono związek jedynie z kwestiami ekonomicznymi. Tymczasem błędy medyczne pociągają za sobą także inne konsekwencje – często oznaczają ból i cierpienie. Za te przeżycia też należy Ci się rekompensata – zadośćuczynienie.

Ile wynosi jego wysokość? Tu znów można odpowiedzieć „to zależy”. Znaczenie będzie mieć m.in. czas trwania krzywd, rozległość poniesionych przez Ciebie obrażeń i nieodwracalność skutków błędu medycznego. W wielu przypadkach wysokość zadośćuczynienia może jednak sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.

W szczególnych przypadkach będzie Ci też przysługiwać renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Jeśli w wyniku błędu medycznego zwiększyły się Twoje potrzeby albo pojawiła się konieczność zatrudnienia specjalistycznej opieki, ubezpieczyciel powinien pokryć i te wydatki.

Odszkodowanie za błąd medyczny – podsumowanie

  1. Nie każda źle postawiona diagnoza czy nawet śmierć pacjenta to efekt błędu medycznego. Konieczne jest jeszcze wystąpienie winy, szkody i związku przyczynowego miedzy nimi.
  2. Masz dwie drogi do uzyskania odszkodowania – postępowanie przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych lub zgłoszenie się do ubezpieczyciela i naprawa szkód w ramach OC.
  3. Postępowanie przed Komisją jest krótsze i tańsze, ale maksymalna kwota, jaką możesz uzyskać, to 100 tysięcy złotych w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub 300 tysięcy w razie śmierci pacjenta. Takie ograniczenia natomiast nie obowiązują, jeśli chodzi o dochodzenie odszkodowania w ramach OC.
  4. To Ty musisz udowodnić, że doszło do błędu medycznego, a więc wykazać winę, wysokość szkód i związek przyczynowy między nimi. Oprócz odszkodowania za błąd medyczny możesz otrzymać także inne świadczenia – zadośćuczynienie za doznane krzywdy, rentę z tytułu częściowej lub trwałej utraty zdolności do pracy oraz zwrot kosztów związanych np. z koniecznością zapewnienia specjalistycznej opieki.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

błąd medyczny

Baza wiedzy

Czy każde niedopatrzenie ze strony lekarza uprawnia Cię do odszkodowania, czyli czym jest błąd medyczny i jakie są jego rodzaje?

Nie każda nieprawidłowa diagnoza, źle dobrane leczenie, a nawet śmierć pacjenta oznacza, że miejsce miał błąd medyczny. Kiedy w takim razie możesz pociągnąć szpital do odpowiedzialności i otrzymać odszkodowanie?

błąd medyczny błąd lekarski

Baza wiedzy

Błąd medyczny a błąd lekarski – jaka jest między nimi różnica?

Błąd medyczny i błąd lekarski w języku potocznym traktowane czasem jako synonimy. W kontekście ubezpieczenia i należnego Ci odszkodowania są to jednak pojęcia o zupełnie różnych znaczeniach.

czym jest błąd medyczny

Baza wiedzy

Czy każde niedopatrzenie ze strony lekarza to od razu błąd medyczny?

Tak jak w każdym innym zawodzie i w przypadku lekarzy może dojść do pomyłek lub postawienia nieprawidłowej diagnozy. Nie zawsze oznacza to jednak, że miał miejsce błąd medyczny i należy Ci się odszkodowanie.

Błąd lekarski – co robić?

Gdy lekarz popełnił błąd lekarski, zadbaj przede wszystkim o zgromadzenie odpowiednich dowodów, w tym pełnej dokumentacji medycznej. Potem zgłoś sprawę Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych albo wnieś pozew. W niektórych przypadkach możesz dodatkowo pociągnąć lekarza do odpowiedzialności karnej.

Błąd lekarski – kogo pozwać?

Za błąd lekarski będzie odpowiadał lekarz albo cała placówka medyczna (w zależności od formy zatrudnienia). Nie pozywasz jednak ani szpitala, ani lekarza, ale ubezpieczyciela któregoś z tych podmiotów. To właśnie on powinien Ci wypłacić odszkodowanie.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się