Ostatnie
wpisy

Najem pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej

Wypadek komunikacyjny oprócz oczywistego zagrożenia dla zdrowia, stresu, uszkodzeń pojazdu i związanych z nimi kosztów oznacza też utrudnienia w życiu codziennym – bez pojazdu poszkodowany często nie ma możliwości dojechania do pracy, po zakupy albo odebrania dziecka ze szkoły.

Odszkodowanie za wypadek na wakacjach

Chociaż nadszedł upragniony czas wakacji i urlopów, który dla większości z nas oznacza okres relaksu i nie myślenia o problemach, to przed wyjazdem należy pamiętać o ubezpieczeniu.

Pylica płuc - choroba zawodowa

Zgodnie z art. 2351 Kodeksu Pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Międzybłoniak opłucnej - choroba zawodowa

Międzybłoniak opłucnej jest specyficzną chorobą nowotworową. Jego specyfika polega na zasadzie powstawania nowotworu. Międzybłoniak opłucnej powstaje w wyniku długotrwałego drażnienia tkanki płuc przez zewnętrzny materiał. Współczesnej medycynie znany jest tylko i wyłącznie jeden materiał powodujący takie skutku to jest azbest.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.