Ostatnie
wpisy

Co zrobić gdy sprawca kolizji uciekł?

Sam fakt uczestnictwa w kolizji jest rzeczą nieprzyjemną i trudną, jednak sytuacja potrafi skomplikować się jeszcze bardziej gdy sprawca wypadku uciekł z jego miejsca.

Ucieczka sprawcy kolizji nakłada na poszkodowanego szereg dodatkowych obowiązków. Obowiązki te nie są ustalone przez żadne przepisy prawa a wynikają z wiedzy o tym jak działa postępowanie likwidacyjne bądź sądowe. Poszkodowany niedziałający z należytą ostrożnością może stracić możliwość uzyskania odszkodowania z prostej przyczyny jaką jest niemożność udowodnienia swojej racji.

Czy leasingobiorca może dochodzić odszkodowania?

W polskim obrocie prawnym stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. Zasadą jest, że w czasie trwania umowy leasingu właścicielem pojazdu jest finansujący (leasingodawca), a nie jak mylnie może nam się wydawać korzystający (leasingobiorca). Leasingobiorca pomimo uiszczania rat za leasing jest jedynie posiadaczem zależnym, dlatego w razie uszkodzenia pojazdu bądź jego zniszczenia, to bezpośrednio w majątku leasingodawcy powstaje szkoda i to on będzie uprawniony do uzyskania odszkodowania. Korzystający (leasingobiorca) nie doznaje uszczerbku w tym zakresie, a więc nie przysługuje mu roszczenie o naprawienie szkody w pojeździe.

Czy od odszkodowania płaci się podatek dochodowy?

Nadszedł czas składania zeznań podatkowych, a wraz z nim pytania o to czy w deklaracji PIT wskazać otrzymane odszkodowanie? Zazwyczaj trzeba w niej przedstawić wszystkie swoje przychody i dochody, a odszkodowanie jest pewną formą wzbogacenia się. Zgodnie z art. 9 ustawy o PIT ,,opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”.

Odszkodowanie za wypadek w delegacji

Obecnie coraz częściej pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe nie tylko w miejscu i czasie określonym w umowie o pracę. Mogą oni wypełniać swoje zadania również w czasie podróży służbowej i także w tym czasie przysługuje im ochrona zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.