Ostatnie
wpisy

Szkoda całkowita - zasady wypłaty odszkodowania

W powszechnie obowiązujących przepisach prawa brak jest definicji szkody całkowitej. Termin ten wywodzi się z praktyki ubezpieczeniowej powstałej w toku likwidacji szkód z ubezpieczenia OC oraz AC.

Byssinoza - choroba zawodowa

Zgodnie z § 1.ust 1 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U.2013.1367 t.j. z dnia 2013.11.25) za choroby zawodowe uważa się choroby określone w wykazie chorób zawodowych stanowiącym załącznik do rozporządzenia, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy.

Najem pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej

Wypadek komunikacyjny oprócz oczywistego zagrożenia dla zdrowia, stresu, uszkodzeń pojazdu i związanych z nimi kosztów oznacza też utrudnienia w życiu codziennym – bez pojazdu poszkodowany często nie ma możliwości dojechania do pracy, po zakupy albo odebrania dziecka ze szkoły.

Odszkodowanie za wypadek na wakacjach

Chociaż nadszedł upragniony czas wakacji i urlopów, który dla większości z nas oznacza okres relaksu i nie myślenia o problemach, to przed wyjazdem należy pamiętać o ubezpieczeniu.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.