Ostatnie
wpisy

Szkody z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie

Nie każda szkoda powstaje wskutek zawinionego działania innej osoby. Czasami winnym powstania szkody jest sam poszkodowany. Nie obowiązują wówczas przepisy o roszczeniach z tytułu czynów niedozwolonych, a jedyna możliwość uzyskania odszkodowania istnieje wówczas, gdy wcześniej zawarto umowę ubezpieczenia określonego składnika majątku, np. ubezpieczenie autocasco pojazdu mechanicznego, albo umowę ubezpieczenia na życie, na mocy której za uszczerbek na zdrowiu należy się wypłata świadczenia.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.