Ostatnie
wpisy

Odszkodowanie za poślizgnięcie

Szkody powstałe na skutek poślizgnięcia lub upadku następują zazwyczaj na drogach publicznych. Za stan drogi publicznej odpowiada co do zasady zarządca drogi, który ma obowiązek utrzymania nawierzchni, chodników i obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, koordynacji robót w pasie drogowym, przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.