Ostatnie
wpisy

Nowe roszczenia wobec ubezpieczycieli na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c.

W ostatnim czasie obserwujemy dyskusję dotyczącą kolejnej spornej kwestii pomiędzy osobami poszkodowanym, a Towarzystwami Ubezpieczeń. Dyskusja dotyczy dopuszczalności dochodzenia zadośćuczynienia w oparciu o art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c. w przypadkach doznania przez osobę bliską bardzo poważnych obrażeń ciała lub znacznego rozstroju zdrowia.

Zasady wypłacania odszkodowań przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zostały określone w artykułach od 96 do 119a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Do zadań UFG należy między innymi wypłata odszkodowań osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, których sprawcy nie dopełnili obowiązku ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej, a także w sytuacji gdy sprawca nie został zidentyfikowany. W kontekście powyższego należy uznać, iż jednym z głównych celów działalności UFG jest dążenie do jak najskuteczniejszego uszczelnienia systemu ubezpieczeń obowiązkowych OC.

Prawo do prywatnego leczenia po wypadku - Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 63/15

Rzecznik Finansowy zwrócił się z zapytaniem prawnym w tej sprawie do Sądu Najwyższego, który w dniu 19 maja 2016 r. wydał uchwałę w składzie siedmiu sędziów. Zgodnie z jej treścią świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.). W opinii ekspertów Rzecznika Finansowego orzeczenie to ułatwi dochodzenie roszczeń osobom poszkodowanym.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dużym problemem dla poszkodowanych jest określenie w jakich sytuacjach świadczenie przysługuje. Trudności sprawia przede wszystkim ustalenie jakie zdarzenie stanowi wypadek przy pracy w przepisów oraz jaki rodzaj urazu uznaje się za trwały uszczerbek na zdrowiu.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.