Ostatnie
wpisy

Śmiertelny wypadek komunikacyjny – jakie roszczenia przysługują członkom rodziny zmarłego

Wypadki komunikacyjne, w których giną ludzie to z całą pewnością najtragiczniejsze zdarzenia drogowe. Rozpacz i ból po stracie ukochanej osoby są dla członków rodziny wręcz niewyobrażalne.

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Polisa OC chroni kierowców przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych. Tym samym osoba poszkodowana nie musi się obawiać, że sprawca nie będzie w stanie pokryć kosztów naprawy szkody lub że wyrządzona szkoda zostanie naprawiona zbyt późno.

Odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji – zasada ryzyka i zasada winy

Odpowiedzialność posiadaczy pojazdów mechanicznych może przedstawiać się na dwa sposoby. W zależności od okoliczności towarzyszących zdarzeniu może to być odpowiedzialność na zasadzie ryzyka lub odpowiedzialność na zasadzie winy. Odpowiedzialność na zasadach ryzyka opiera się na założeniu, że osoba, która używa pewnych niebezpiecznych dla otoczenia urządzeń, wykorzystujących siły przyrody lub posługuje się dla realizacji swoich interesów podległymi mu osobami, powinna ponosić odpowiedzialność za szkody z tego wynikające dla innych osób, chociażby sama nie była winna.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.