Ostatnie
wpisy

Upadłość konsumencka sposobem na oddłużenie

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pomimo, iż przewidziane w przepisach prawa, przez wiele lat było praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. Zapisy ustawy przewidywały bowiem każdorazowe oddalenie wniosku, jeżeli do niewypłacalności osoby fizycznej nie doszło wskutek wyjątkowych i niezależnych od niej okoliczności (kataklizm, nagła choroba, śmierć małżonka).

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.