Ostatnie
wpisy

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty

By pisać o samych polisolokatach trzeba zacząć od wskazania czym jest polisolokata. Polisolokata formalnie to, na ogół, ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Jest to w teorii ubezpieczenie, który łączy w sobie cechy ubezpieczania na życie z elementem kapitałowo-inwestycyjnym. Teoretycznie, ponieważ w przypadku większości polisolokat element ubezpieczeniowy był fikcyjny zaś pierwsze skrzypce miał grać element inwestycyjny.

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego

Zaciągnięcie kredytu jest dużym zobowiązaniem, wiążącym się z zapłatą różnego rodzaju prowizji, opłat wstępnych oraz składek ubezpieczeń. Nie wszyscy konsumenci jednak wiedzą, że te ,,opłaty pozaodsetkowe” podlegają zwrotowi po wcześniejszej spłacie zobowiązania.

Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład samolotu

Rozporządzeniem nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r., (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91/EWG objęte są przypadki odmowy przyjęcia pasażerów na pokład związane z tzw. overbookingiem (nadsprzedażą - sprzedaży większej ilości biletów niż może pomieścić samolot).

Odszkodowanie za złamany nos

Uszczerbek na zdrowiu związany ze złamaniem nosa to dość częste następstwo różnych wypadków. Zazwyczaj dochodzi do niego wskutek wypadków komunikacyjnych, pobić lub wypadków przy pracy. Tak jak różne są mechanizmy wystąpienia urazu, tak różne są wysokości przyznanego za złamanie zadośćuczynienia.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.