Ostatnie
wpisy

Ubezpieczenie OC rolnika

Tekst o ubezpieczeniu OC rolnika trzeba zacząć od samego stwierdzenia czym to ubezpieczenie jest i dlaczego obowiązuje. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika jest jedynym z typów ubezpieczeń przewidzianych przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym.

Sposoby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Kraksa, stłuczka, wypadek, kolizja, co robić? Niniejszy tekst będzie koncentrował się na tym jak uzyskać należne nam odszkodowanie. Walkę o uczciwą wypłatę należy zacząć od samego wypadku, ale bez obaw, nawet jeżeli nie zrobi się wszystkiego tak jak się powinno to w ciągu 3 lat od wypadku bądź decyzji zakładu ubezpieczeń można walczyć o godziwe odszkodowanie.

Szkoda całkowita - zasady wypłaty odszkodowania

W powszechnie obowiązujących przepisach prawa brak jest definicji szkody całkowitej. Termin ten wywodzi się z praktyki ubezpieczeniowej powstałej w toku likwidacji szkód z ubezpieczenia OC oraz AC.

Byssinoza - choroba zawodowa

Zgodnie z § 1.ust 1 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U.2013.1367 t.j. z dnia 2013.11.25) za choroby zawodowe uważa się choroby określone w wykazie chorób zawodowych stanowiącym załącznik do rozporządzenia, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.