Ostatnie
wpisy

Szkody na mieniu spowodowane przez pożar

Ubezpieczenie mienia jest bardzo szerokim zagadnieniem. Często kiedy myślimy o ubezpieczeniu mienia to głównie w kontekście ubezpieczenia domu, mieszkania czy samochodu. Pamiętajmy o tym, że jako przedsiębiorcy również możemy ubezpieczyć swoje mienie firmowe np.budynki, budowle wraz z instalacjami, maszyny i urządzenia, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, gotówkę lub przedmioty należące do pracowników.

Co zrobić gdy sprawca kolizji uciekł?

Sam fakt uczestnictwa w kolizji jest rzeczą nieprzyjemną i trudną, jednak sytuacja potrafi skomplikować się jeszcze bardziej gdy sprawca wypadku uciekł z jego miejsca.

Ucieczka sprawcy kolizji nakłada na poszkodowanego szereg dodatkowych obowiązków. Obowiązki te nie są ustalone przez żadne przepisy prawa a wynikają z wiedzy o tym jak działa postępowanie likwidacyjne bądź sądowe. Poszkodowany niedziałający z należytą ostrożnością może stracić możliwość uzyskania odszkodowania z prostej przyczyny jaką jest niemożność udowodnienia swojej racji.

Czy leasingobiorca może dochodzić odszkodowania?

W polskim obrocie prawnym stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. Zasadą jest, że w czasie trwania umowy leasingu właścicielem pojazdu jest finansujący (leasingodawca), a nie jak mylnie może nam się wydawać korzystający (leasingobiorca). Leasingobiorca pomimo uiszczania rat za leasing jest jedynie posiadaczem zależnym, dlatego w razie uszkodzenia pojazdu bądź jego zniszczenia, to bezpośrednio w majątku leasingodawcy powstaje szkoda i to on będzie uprawniony do uzyskania odszkodowania. Korzystający (leasingobiorca) nie doznaje uszczerbku w tym zakresie, a więc nie przysługuje mu roszczenie o naprawienie szkody w pojeździe.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.