Ostatnie
wpisy

Odszkodowanie po wypadku busa

W związku z rozwijającą się komunikacją zbiorową coraz częściej obserwujemy występowanie wypadków lub kolizji drogowych w których biorą udział busy przewożące odpłatnie pasażerów. Zdarzenia takie mogą skutkować urazami doznanymi przez pasażerów, które pozostają w związku z ich ruchem.

Szkoda całkowita OC - co z wrakiem?

Brak jest definicji legalnej szkody całkowitej. Pojęcie to wykształciło się w branży ubezpieczeniowej. Zgodnie z art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której przywrócenie do stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty - wtedy roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.