Błąd lekarski przedawnienie

Zgłaszane przez poszkodowane osoby roszczenia cywilne z czasem ulegają przedawnieniu. Wszystkie terminy i procedury znajdziemy w aktualnie obowiązujących przepisach, jednakże warto zawczasu sprawdzić przez jaki czas możemy ubiegać się o odszkodowanie. W niniejszym wpisie przedstawimy po jakim czasie błąd lekarski ulega przedawnieniu.

Czym jest błąd lekarski?

Na początku słowo wyjaśnienia czym jest błąd lekarski. Według orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 roku, za błąd lekarski uznaje się zachowanie lekarza, które pozostaje sprzeczne z obowiązującymi praktykami lekarskimi. Przykładowo: jeśli lekarz wytnie tylko część chorej tkanki, to w takiej sytuacji mówimy o błędzie lekarskim. Błąd w sztuce lekarskiej odnosi się zarówno do błędów diagnostycznych i terapeutycznych (Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2013). Poprzez błąd diagnostyczny uznaje się np. źle przeprowadzony wywiad lekarski, a terapeutyczny np. włączenie do terapii leków, które nie posiadają żadnego logicznego uzasadnienia.

błąd lekarski przedawnienie

Przedawnienie błędu lekarskiego – co mówi o nim prawo?

Pojęcie przedawnienia dotyczy odszkodowania, renty oraz wszystkich roszczeń niemajątkowych w postaci zadośćuczynienia. Powołując się na artykuł 442 k.c. (paragraf pierwszy) roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu po upływie trzech lat. Czas liczony jest od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie i osobach za nią odpowiedzialnych. Uwaga, wszystkie nieprawidłowości, które wykryto po 10 latach od wykonania zabiegu (powstania szkody) ulegają przedawnieniu. Od powyższej reguły istnieją jednak pewne odstępstwa. Zgodnie z paragrafem drugim powyższego artykułu, jeśli szkoda pozostaje wynikiem zbrodni lub występku, roszczenie ulega przedawnieniu dopiero po 20 latach. Okres ten liczony jest od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy osoba poszkodowana dowiedziała się o przestępstwie i osobie zobowiązanej do napary wyrządzonej szkody. Wyjątek również stanowią osoby niepełnoletnie. W ich przypadku termin roszczenia, nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez tą osobę pełnoletności.

Przedawnienie błędu lekarskiego – uchylenie od zobowiązania

Zgodnie z ustalonymi przepisami, przedawniony termin do naprawienia szkody w pełni nie wygasa, choć winowajca może się od niego uchylić. W jaki sposób? Wystarczy, że powoła się na zarzut przedawnienia, który skutkuje oddaleniem powództwa.. Uwaga, jak stanowi artykuł 119 k.c. terminy nie mogą być skracane/przedłużane przez czynność prawną. Ustalone terminy może zmienić jedynie zawieszenie lub przerwanie np. uznanie roszczenia czy mediacja.

Słowem podsumowania

Podsumowując, podstawą jest okres trzech lat, w czasie tym osoba poszkodowana musi zostać uświadomiona o szkodzie oraz o osobie za nią odpowiedzialną. Należy jednak pamiętać o przedstawionych powyżej wyjątkach. Jeśli wciąż nie mamy pewności, czy przysługuje nam prawo do ubiegania się o odszkodowanie, warto zasięgnąć porady wyspecjalizowanej kancelarii odszkodowawczej.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.