Jak napisać opis wypadku do odszkodowania?

Do uszczerbku na zdrowiu najczęściej dochodzi wskutek wypadku w pracy lub wypadku drogowego. Szkody na osobie mogą jednak powstać także w wielu innych okolicznościach – chociażby w wyniku wypadku sklepie czy poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku. W każdej z takich sytuacji osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. W tym celu musi jednak sporządzić odpowiedni wniosek. Kluczowe znaczenie ma wówczas nie tylko sformułowanie roszczeń, ale przede wszystkim przedstawienie okoliczności, w jakich doszło do całego zdarzenia. To właśnie poprawnie sporządzony opis wypadku pozwoli uzyskać kwotę, która zrekompensuje wszystkie krzywdy i szkody.

Dlaczego opis wypadku jest tak ważny w kontekście odszkodowania?
Okoliczności każdego wypadku są zupełnie inne, dlatego trudno wskazać konkretny wzór pisma, jakie należy wysłać do ubezpieczyciela. Warto jednak pamiętać o podstawowej zasadzie – opis wypadku do odszkodowania powinien uwzględniać konkretne, precyzyjne, ale też szczegółowe informacje. Pobieżne przedstawienie sprawy może bowiem sprawić, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci niższą kwotę, kwestionując rzeczywistą wysokość poniesionych szkód. Przykładowo, w razie wypadku drogowego mogą pojawić się wątpliwości co do tego, czy dane uszkodzenie rzeczywiście powstało wskutek kolizji, a nie przed lub po niej. To właśnie szczegółowe informacje nieraz przesądzą wówczas na korzyść poszkodowanego. Opis wypadku ma ponadto duże znaczenie nie tylko w kontekście odszkodowania, ale też innych roszczeń – na przykład zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Jak napisać opis wypadku do odszkodowania?
Sporządzając opis wypadku, trzeba pamiętać przede wszystkim o wskazaniu dokładnej daty zdarzenia. Należy podać nie tylko dzień, ale i godzinę całego zajścia. Podobna zasada obowiązuje w odniesieniu do miejsca wypadku – najlepiej, by była to precyzyjna podana lokalizacja. Oprócz tego w piśmie należy zawrzeć dane uczestników zdarzenia oraz świadków, jeśli tacy istnieją.

W dalszej części opis wypadku do odszkodowania powinien wskazywać, w jaki sposób doszło do całego zdarzenia i jakie okoliczności towarzyszyły tej sytuacji. Ten fragment wniosku będzie bardzo różny w zależności od specyfiki danego wypadku. Znaczenie ma tu jednak każdy szczegół i każda informacja, która pozostaje w związku z poniesioną szkodą. Jeśli uszczerbek na zdrowiu powstał z tytułu wypadku przy pracy, w opisie należy wskazać także zajmowane stanowisko. W odniesieniu do wypadku drogowego duże znaczenie będą mieć natomiast warunki na drodze, ograniczenie prędkości czy stan nawierzchni.

Opis zdarzenia a wysokość odszkodowania
W opisie wypadku należy zawrzeć także informacje dotyczące stanu zdrowia i doznanych urazów. Na potwierdzenie zaistniałych okoliczności i poniesionych szkód można dołączyć do niego dokumenty takie jak:

  • protokół powypadkowy
  • notatka policyjna
  • oświadczenia lekarskie
  • rachunki potwierdzające koszty leczenia.

Ogromny wpływ na wysokość przyznanego odszkodowania będzie mieć także opis skutków całego zdarzenia. Znaczenie mają tu zarówno aspekty psychiczne, jak i fizyczne. Warto więc pamiętać, że szkody mogą obejmować także czasowy lub całkowity brak zdolności pracy, koszty poniesione ze względu na konieczność przyuczenia się do innego zawodu czy dostosowania domu do potrzeb poszkodowanego. Co więcej, zaistniały wypadek może pociągać za sobą nie tylko cierpienie fizyczne, ale i psychiczne. Zdarza się nawet, że wskutek takiego zdarzenia poszkodowany podejmuje leczenie psychologiczne czy terapeutyczne, nie może realizować swoich pasji albo opiekować się dziećmi.

Ze względu na wszystkie te okoliczności może otrzymać od ubezpieczyciela nie tylko odszkodowanie, ale i zadośćuczynienie. To do poszkodowanego należy jednak ustalenie, jakiej rekompensaty chce żądać. O ile szkodę można oszacować na podstawie rachunków, to już ustalenie rekompensaty za doznane krzywdy jest kwestią bardziej problematyczną. Przepisy nie wskazują na konkretne wysokości żądanych kwot, a i decyzje ubezpieczycieli mogą być naprawdę różne. Wiele zależy od odpowiedniej argumentacji, dlatego też tak duże znaczenie ma szczegółowe opisanie zdarzeń. W opisie wypadku warto więc przedstawić, jak doznanie uszczerbku wpływa na dalsze funkcjonowanie oraz jakie skutki wywarło zarówno tuż po wypadku, jak i w okresie późniejszym.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.