Jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego?

Wypadek drogowy wiąże się nie tylko z uszkodzeniem samochodu, ale przede wszystkim z uszczerbkiem na zdrowiu. Poszkodowane osoby mogą domagać się wówczas pokrycia kosztów naprawy pojazdu i zrekompensowania wszelkich innych poniesionych przez nie szkód. Aby jednak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego muszą podjąć szereg czynności, a o niektóre kwestie zadbać tuż po całym zdarzeniu.

Jaką dokumentację należy zgromadzić tuż po wypadku?
Aby uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego poszkodowany kierowca powinien zatroszczyć się o zebranie odpowiedniej dokumentacji już na miejscu zdarzenia. W ten sposób będzie mógł łatwiej wykazać poniesione szkody. W przypadku kolizji takim dokumentem może być sporządzone przez strony wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Wypadek jest jednak poważniejszą sytuacją. Ma bowiem miejsce wówczas, gdy co najmniej jedna osoba poniesie śmierć lub uszczerbek na zdrowiu, a jej leczenie trwa dłużej niż 7 dni. Wtedy konieczne jest wezwanie policji i to właśnie przygotowana przez nią notatka zastępuje wspólne oświadczenie stron. Warto jednak sporządzić zdjęcia z miejsca wypadku, a jeśli całe zdarzenie widzieli świadkowie – ich również poprosić o złożenie oświadczeń.

Jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego?
Powyższe dokumenty mogą jednak okazać się niewystarczające przy dochodzeniu wypłaty odszkodowania. Na szkodę oprócz wydatków związanych z naprawą czy utratą samochodu składają się bowiem także wszelkie inne straty poniesione wskutek wypadku, a więc także koszty:

 • opieki lekarskiej
 • rehabilitacji
 • zakupu leków czy sprzętu medycznego
 • dojazdu do lekarzy czy szpitali
 • utraconego wynagrodzenia
 • poniesione z tytułu konieczności podjęcia nowego zatrudnienia.

Aby udowodnić wysokość szkody należy więc zgromadzić wszelkiego rodzaju zaświadczenia lekarskie, rachunki związane z dochodzeniem do zdrowia czy zmianą sytuacji życiowej i je również dołączyć do wniosku o wypłatę odszkodowania. Co ważne, roszczenia należy kierować nie do samego sprawcy wypadku, ale do jego ubezpieczyciela. Można ustalić go przy pomocy strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wpisując numer rejestracyjny samochodu sprawcy i datę wypadku. Ubezpieczyciel będzie mieć wówczas 30 dni na zapłatę odszkodowania. Jeśli natomiast sprawa jest bardzo skomplikowana, termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.

Warto jednak pamiętać, że sprawca wypadku drogowego obowiązany jest nie tylko do pokrycia szkód materialnych, ale także tych niemajątkowych, związanych z krzywdą czy cierpieniem. Do towarzystwa ubezpieczeniowego oprócz odszkodowania można więc kierować drugie roszczenie – o zapłatę zadośćuczynienia.

Co powinien zawierać wniosek o odszkodowanie?
Wniosek o odszkodowanie kierowany do ubezpieczyciela sprawcy powinien zawierać takie informacje jak:

 • dane poszkodowanego
 • numer polisy sprawcy wypadku
 • opis zdarzenia wraz z określeniem daty i miejsca wypadku
 • roszczenia – wskazanie wysokości żądanego odszkodowania i zadośćuczynienia
 • dokładny opis szkód poniesionych przez osobę poszkodowaną, a także opis przebiegu i czasu trwania leczenia, stanu psychicznego poszkodowanego czy wpływu wypadku na jego dalsze życie
 • dokumenty potwierdzające stanowisko przedstawione we wniosku.

Sporządzenie rzetelnego i kompletnego wniosku pozwoli poszkodowanemu uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego. To właśnie przedstawiając jak najwięcej danych, szczegółów i dokumentów, może on zapobiec sytuacji, w której ubezpieczyciel zakwestionuje wysokość poniesionych szkód i wypłaci mniejszą kwotę.

Odszkodowanie jest zbyt niskie – co dalej?
Czasami jednak nawet staranne przedstawienie roszczeń i poparcie ich szczegółową dokumentacją okazuje się niewystarczające, a ubezpieczyciel przyznaje niskie odszkodowanie. Duże wątpliwości nieraz budzi także kwestia samego zadośćuczynienia. Kwoty rekompensującej cierpienie nie można bowiem ustalić na podstawie jakichkolwiek rachunków, dlatego decyzje ubezpieczyciela mogą być naprawdę różne. Wielu poszkodowanych nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna. W razie odmiennego stanowiska można się od niej odwołać, a jeśli i to nie odniesie skutku – skierować sprawę na drogę sądową.

 

 

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.