Odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji – zasada ryzyka i zasada winy

Odpowiedzialność posiadaczy pojazdów mechanicznych może przedstawiać się na dwa sposoby. W zależności od okoliczności towarzyszących zdarzeniu może to być odpowiedzialność na zasadzie ryzyka lub odpowiedzialność na zasadzie winy.

Odpowiedzialność na zasadach ryzyka opiera się na założeniu, że osoba, która używa pewnych niebezpiecznych dla otoczenia urządzeń, wykorzystujących siły przyrody lub posługuje się dla realizacji swoich interesów podległymi mu osobami, powinna ponosić odpowiedzialność za szkody z tego wynikające dla innych osób, chociażby sama nie była winna.

Na zasadzie ryzyka będzie odpowiadał właściciel samochodu, który potrącił pieszego lub rowerzystę, czy też najechał na inny pojazd niebędący w ruchu.

Od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka można uwolnić się wykazując przynajmniej jedną z okoliczności egzoneracyjnych. Mogą być to np. siła wyższa, wystąpienie szkody wyłącznie z winy poszkodowanego, wystąpienie szkody wyłącznie z winy osoby trzeciej, brak winy osoby, której zwierzchnik powierzył wykonanie czynności.

Głównym przepisem regulującym odpowiedzialność na zasadzie winy jest przepis art. 415 kodeksu cywilnego, który wskazuje, że: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Zgodnie z zasadą winy do naprawienia szkody zobowiązany jest jedynie ten podmiot, który wyrządził szkodę w sposób zawiniony, tj. w sposób oceniany ujemnie z punktu widzenia zasad obowiązującego systemu prawnego.

Na zasadzie winy będzie odpowiadał właściciel samochodu, który zderzył się z innym pojazdem mechanicznym będącym w ruchu.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.