Odszkodowanie dla pasażera uczestniczącego w wypadku komunikacyjnym

W stosunku do pasażerów odpowiedzialność oparta jest na zasadzie ryzyka. W praktyce oznacza to, że nie jest konieczne udowodnienie winy kierującemu pojazdem, w związku z czym odszkodowanie powinno zostać wypłacone szybciej. Jest też możliwe uzyskanie odszkodowania w przypadku, gdy winnym spowodowania zdarzenia jest kierowca, z którym podróżował pasażer, aczkolwiek jeżeli był on pod wpływem alkoholu, a pasażer o tym wiedział, istnieje ryzyko zmniejszenia odszkodowania na skutek zastosowania instytucji przyczynienia do powstania szkody.

Od powyższych zasad istnieje jednak wyjątek. W przypadku przewozu z grzeczności, tj. wówczas, gdy pasażer nie pokrywa kosztów przejazdu (np. kupując bilet) – kierowca pojazdu, którym się poruszał, odpowiada w stosunku do niego na zasadzie winy, a zatem odszkodowanie zostanie wypłacone, jeżeli uda się postawić kierowcy zarzut zawinionego działania, np. przekroczenia dozwolonej prędkości, w następstwie czego doszło do utraty panowania nad pojazdem.

Art. 436. Kodeksu cywilnego

§ 1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.

§ 2. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.