Odszkodowanie z oc sprawcy za uszczerbek na zdrowiu

Wypadki drogowe często nie kończą się wyłącznie na stłuczonym reflektorze czy wgniecionej karoserii samochodu. Niestety zdarzają się również takie, podczas których uczestnicy doznają bardziej lub mniej poważnych uszczerbków na zdrowiu. W takich przypadkach poszkodowany ma szeroki wachlarz roszczeń, które mu przysługują z ubezpieczenia OC sprawcy.

Może to być na przykład:

 - zwrot kosztów opieki nad poszkodowanym, leczenia, rehabilitacji, lekarstw czy transportu poszkodowanego, a mówi o tym art. 444 § 1 k.c,

- zwrotu utraconych zarobków związanych z niemożnością wykonywania pracy przez okres niesprawności po wypadku (art. 361 § 2 k.c.),

- renty w związku ze zwiększonymi potrzebami związanymi z długotrwałym leczeniem czy rehabilitacją, również renta uzupełniająca, która ma wyrównywać różnicę  w dochodach poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do zmniejszonych dochodów po wypadku (art. 444 § 2 k.c.),

- jednorazowe świadczenie, które ma pokryć koszty przekwalifikowania się lub założenia działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa (art. 447 k.c.),

Co w sytuacji, gdy w wypadku zginie poszkodowany?

Jeśli jednak w wypadku lub jego następstwie zginie poszkodowany, osoby najbliższe mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za krzywdę (art. 446 § 4 k.c.). W takim przypadku ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia OC sprawcy powinien zwrócić wszelkie koszty związane z leczeniem i pogrzebem ofiary śmiertelnej osobom, które te koszty musiały ponieść.

Często osoby poszkodowane uważają, że ubezpieczyciel – tak jak w przypadku NNW - wyliczy procent uszczerbku na zdrowiu i na podstawie wyznaczonych tabel przyzna odpowiednią kwotę zadośćuczynienia. Jednak to jest błędne rozumowanie. Kwota zadośćuczynienia ma rekompensować poniesione straty. Ważnym jest dokładne i bardzo szczegółowe uzasadnienie roszczeń, które poszkodowany powinien dołączyć do zgłoszonej szkody. Zwiększy to prawdopodobieństwo otrzymania takiego zadośćuczynienia, o jakie poszkodowany się stara i jakie się mu należy. Zadośćuczynienie nie może być kwotą symboliczną.

Od czego zależy kwota zadośćuczynienia?

Samo określanie kwot zależy od bardzo wielu czynników. Ma tu znaczenie między innymi stopień doznanych w wypadku obrażeń, proces leczenia, wiek i płeć poszkodowanego, miejsce zamieszkania, zawód (wiadomym jest, że poszczególne obrażenia mogą bardziej lub mniej wpływać na prace zawodową poszkodowanego), wpływ na zarobkowanie i na standard życia po wypadku poszkodowanego i jego rodziny. Jednak kwota ta nie jest regulowana żadnymi szczegółowymi przepisami prawa. Ubezpieczyciel, jak i sąd podejmuje decyzję o wysokości zadośćuczynienia uznaniowo. Mogą się oni powoływać jedynie na poprzednie orzecznictwa sądu o podobnych przypadkach.

Niewątpliwie w przypadkach ubezpieczeń z OC sprawcy wypadku za uszczerbek na zdrowiu działa zasada „nieznajomość prawa szkodzi”. Niestety, ale w wielu przypadkach osoby nie wiedzą, jakie środki pieniężne należą im się z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy. Dlatego też zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii prawnej, która posiada ogromne doświadczenie w tego typu sprawach, o czym świadczą tysiące zadowolonych klientów.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.