Odszkodowanie za złamany palec

Kości palców (paliczki) są bardzo podatne na złamania ze względu na swoją kruchość. O ich urazy nie trudno – palec można złamać podczas prac manualnych, sportów, kolizji drogowej czy zwykłego upadku. Uraz kości może skutkować zasinieniem, obrzękiem, bólem oraz sztywnością palca. Do dokładnej diagnozy potrzebne jest prześwietlenie RTG. Chociaż złamanie palca może nie wydawać się wielkim uszczerbkiem na zdrowiu, tego rodzaju uraz potrafi być bardzo uciążliwy, może uniemożliwiać wykonywanie zawodu i warto starać się z tego powodu o odszkodowanie.

Na co składa się odszkodowanie za złamany palec?

Odszkodowanie z tego tytułu obejmuje szereg składowych części. Podstawą jest jednorazowa wypłata z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Jest on ustalany przez orzecznika na podstawie tabel oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Znając procent uszczerbku, można już wstępnie określić jakie odszkodowanie powinno nam wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe. Nie jest to jednak jedyny czynnik w określaniu należnej kwoty. Ubezpieczyciel może wziąć pod uwagę takie kwestie jak wiek poszkodowanego, jego prawo- lub leworęczność, wykonywaną pracę i wpływ uszczerbku na jej wykonywanie. Odpowiednio przeprowadzona sprawa może skutkować wypłatą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy za złamany palec.

Poniższa tabela pokazuje jak prezentują się procenty uszczerbku na zdrowiu w przypadku poszczególnych palców:

Złamanie i zwichnięcie kciuka z dużym przemieszczeniem:

  • prawy - 10-20% uszczerbku
  • lewy - 8-15% uszczerbku

Złamanie palca wskazującego ze znacznym ograniczeniem funkcji:

  • prawy - 8-12% uszczerbku
  • lewy - 5-10% uszczerbku

Złamanie palca trzeciego, czwartego i piątego ze znacznym ograniczeniem funkcji:

  • prawy - 4% uszczerbku
  • lewy - 3% uszczerbku


Oprócz kwoty głównej towarzystwo może też zwrócić poszkodowanemu koszty leczenia (pobyt w szpitalu, dojazdy związane z leczeniem, koszty opieki osoby trzeciej czy leki). Jeżeli uraz nie pozwala na wykonywanie zawodu poszkodowanemu przysługuje też odszkodowanie za utracony dochód, który powinien być dokładnie udokumentowany.

Złamanie palca wskutek wypadku przy pracy

Częstym powodem złamania palca jest wypadek przy pracy. Do takiego urazu może dojść podczas używania maszyn ciężkich, przygniecenia ciężkim przedmiotem, upadkiem, kierowaniem pojazdu. W takiej sytuacji poszkodowany przede wszystkim dostaje wypłatę z ZUS. Istnieją jednak specjalne okoliczności, kiedy pracownikowi należy się też odszkodowanie z polisy pracodawcy. Przede wszystkim należy udowodnić, że do wypadku doszło z winy pracodawcy – w wyniku jego zaniedbania, braku odpowiedniego przeszkolenia lub nieprzestrzegania zasad BHP.

Podstawowym dokumentem w przypadku wypadku przy pracy jest protokół BHP. Jest on sporządzany w celu ustalenia okoliczności, które złożyły się na wypadek i powinien być sporządzany zaraz po jego zgłoszeniu. Oprócz tego poszkodowany powinien wykazać swój uszczerbek na zdrowiu, w tym przypadku złamanie palca.

Zgłaszając szkodę należy pamiętać, że tego rodzaju sprawy przedawniają się po okresie 3 lat. Zastanawiając się nad zgłoszeniem takiej sprawy w obawie przed utratą pracy należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek zapewnić nam bezpieczne warunki pracy i odszkodowanie jest wypłacane z jego polisy OC. Wypłacona kwota może pomóc w leczeniu i powrocie do pełnej sprawności i wykonywanych obowiązków.

Odszkodowanie za złamany palec z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Złamanie palca jest też częstym urazem w wyniku wypadku komunikacyjnego. Należy pamiętać, że w sytuacji kiedy jesteśmy poszkodowani w takim wypadku należy nam się odszkodowanie nie tylko za szkodę rzeczową (naprawa pojazdu), ale również za poniesione obrażenia. Tutaj również prawo określa jakich roszczeń możemy się domagać, oto kilka z nich:

  • na podstawie art. 444 § 1 k.c.: zwrot kosztów leczenia, dojazdów, rehabilitacji i leków,
  • na podstawie art. 361 § 2 k.c.: zwrot zarobków utraconych w wyniku zdarzenia (należy tutaj przedstawić kontrakt, umowę o pracę lub deklaracja podatkowa),
  • na podstawie art. 444 § 2 k.c.: renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką, a także renta uzupełniająca, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku.

Podsumowując, niezależnie od tego czy do złamania palca doszło wskutek wypadku przy pracy czy wypadku komunikacyjnego należy pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze okres przedawnienia w tego rodzaju sprawach to 3 lata. Szkodę należy zgłosić przed tym okresem. Drugą ważną kwestią jest dokumentacja. Kwota jaką uzyskamy w dużej mierze zależy od składanej dokumentacji, dlatego istotne jest odpowiednie leczenie i rehabilitacja oraz zachowywanie dokumentów medycznych. Należy zachować wszelkie opinie lekarzy i specjalistów, zarówno dotyczących obecnego leczenia, jak i przyszłych rokowań oraz wypisy ze szpitala czy skierowania na rehabilitację.

Warto zaznaczyć, że poszkodowani nie muszą samodzielnie przedstawiać dokumentacji i odwoływać się od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Oddając sprawę w ręce kancelarii mogą być pewni profesjonalnego podejścia i uzyskania nawet kilkudziesięciu tysięcy odszkodowania za złamany palec.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.