Pogryzienie przez psa odszkodowanie

Czworonóg to obowiązek i odpowiedzialność właściciela

Posiadanie psa to wielka odpowiedzialność, trzeba bowiem się nim odpowiednio opiekować – zapewniać mu jedzenie, picie, odpowiednie warunki bytu. Pies jest przyjacielem człowieka na całe życie czworonoga. Niestety należy pamiętać, że jest to tylko zwierzę, pomimo tego, że mu możemy ufać, może on zachować się w pewnych sytuacjach nieprzewidywalnie. Dlatego to człowiek zajmujący się nim jest odpowiedzialny za jego zachowanie, również wtedy, kiedy dojdzie do pogryzienia kogokolwiek. Jest to uregulowane w polskim prawie, mianowicie:

 Art. 431. kc . § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

W przypadku bardzo dotkliwego pogryzienia, które spowodowało np. kalectwo u poszkodowanego, właściciel psa może zostać skazany nawet na karę pozbawienia wolności.

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu?

Osobie poszkodowanej w wyniku pogryzienia przez psa przysługują dwie kategorie roszczeń – zadośćuczynienie i odszkodowanie.

 • Zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa należy się za tzw. „szkodę niematerialną”, czyli za krzywdę, ból, cierpienie fizyczne i psychiczne powstałe na skutek przykrego zdarzenia. Często straty niematerialne są dużo wyższe niż straty materialne, np. blizny powstałe w wyniku pogryzienia przez psa mogą bardzo negatywnie wpłynąć na stan psychiczny osoby poszkodowanej, dlatego warto ubiegać się o uzyskanie tego roszczenia.
 • odszkodowanie za pogryzienie przez psa należy się poszkodowanemu za straty materialne, np. za podartą odzież i obuwie, czy inne tego typu przedmioty, które uległy zniszczeniu w wyniku ataku psa. Odszkodowanie za pogryzienie przez psa może przybrać również inne formy. Między innymi, można żądać:
   • zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów leczenia (np. operacja plastyczna),
   • dotychczas poniesionych kosztów leczenia,
   • kosztów dojazdów do placówek medycznych i związanych z tym kosztów opieki.
   • jeśli osoba poszkodowana została na tyle dotkliwie pogryziona, że spowodowało to zwiększenie się potrzeb na przyszłość (np. koszt leków, które poszkodowany musi regularnie kupować, czy koszt stałej opieki), można dochodzić również renty wypłacanej co miesiąc.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za pogryzienie przez psa – kto powinien zapłacić?

Wedle przepisów przytoczonych na początku tego tekstu, ponieść konsekwencję winna jest osoba, która zwierzę chowa albo się nim posługuje. Oznacza to, że taką osobą jest sam właściciel lub osoba, która zachowuje się jak właściciel (zajmuje się czworonogiem – daje mu schronienie, karmi), nawet jeśli osoba ta nie kupiła zwierzęcia, czy nie jest zarejestrowana jako właściciel. Właścicielem psa może być również osoba prawna (np. spółka), która „używa” psa do ochrony swojego terenu, również od niej można żądać zadośćuczynienie czy/i odszkodowanie za pogryzienie przez psa.

Pogryzienie przez psa, jak się zachować?

Jeśli zaatakował Nas pies w wyniku czego doznaliśmy obrażeń, należy niezwłocznie wezwać pogotowie i policję. Tą pierwszą, aby lekarz udzielił wymagającej pomocy medycznej, a drugich – po to, aby wyjaśnili oni okoliczności zdarzenia, ustalili właściciela agresywnego czworonoga. Powinni oni również wezwać lekarza weterynarii w celu ustalenia, czy pies cierpi na jakieś choroby, które mogłyby zagrozić zdrowiu lub życiu osobie pogryzionej.

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za pogryzienie przez psa – pomoc prawna

Jeśli zostali Państwo poszkodowani w wyniku pogryzienia przez psa, warto zwrócić się o pomoc prawną do Kancelarii, która doradzi Państwu lub podejmie w Państwa imieniu kroki prawne, mające na celu uzyskanie należnego roszczenia. Z pewnością jedną z lepszych propozycji jest Kancelaria Solace, która ma wieloletnie doświadczenie w podobnych sprawach.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.