Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody

Jest to instytucja prawa cywilnego, która dopuszcza zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody (wypłaty odszkodowania), jeżeli poszkodowany swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem częściowo doprowadził do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów. Przyczynienie ustala się procentowo, a jego wartość obniża proporcjonalnie wartość świadczeń, jakie otrzyma poszkodowany.

Art. 362. Kodeksu cywilnego

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Przykład

O przyczynieniu mówimy w przypadku:

  • jazdy z kierowcą znajdującym się pod wpływem alkoholu,
  • jazdy samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa,
  • jazdy motocyklem bez kasku,
  • przekraczania jezdni w niedozwolonym miejscu,
  • niestosowania się do przepisów bhp podczas pracy.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.