Śmiertelny wypadek komunikacyjny – jakie roszczenia przysługują członkom rodziny zmarłego

Wypadki komunikacyjne, w których giną ludzie to z całą pewnością najtragiczniejsze zdarzenia drogowe. Rozpacz i ból po stracie ukochanej osoby są dla członków rodziny wręcz niewyobrażalne.

Choć żadne pieniądze nie są w stanie ukoić rozżalenia i smutku, które towarzyszą takiej stracie, warto wiedzieć, że obowiązkiem towarzystw ubezpieczeniowych jest wypłacenie stosownego odszkodowania. Odszkodowanie jest świadczeniem jednorazowym. Przysługuje ono najbliższym osoby zmarłej jeśli wykażą, że na skutek śmierci ich sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu. Celem wypłaty takiego odszkodowania jest pomoc w przystosowaniu się do nowej, trudnej sytuacji życiowej, w tym również materialnej.

śmiertelny wypadek komunikacyjny

Odszkodowania mogą otrzymać najbliżsi osoby zmarłej, za które uznaje się przede wszystkim: współmałżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków, konkubinę/konkubenta, ojczyma, macochę, przyrodnie rodzeństwo oraz dzieci przyjęte na wychowanie.

Odszkodowanie otrzymają jednak jedynie te osoby które pozostawały w silnym związku emocjonalnym z osobą zmarłą.

Zadośćuczynienie dla bliskich osoby zmarłej

Jak stanowi artykuł 446 par. 4 Kodeksu Cywilnego „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie cierpienia i bólu, związanego ze śmiercią bliskiej osoby. Stanowi zatem sposób naprawienia szkody niemajątkowej (krzywdy).

Stosowne odszkodowanie

Uregulowane zostało wartykuł 446 par. 3 Kodeksu Cywilnego. Jest to świadczenie mające zniwelować ekonomiczne skutki utraty bliskiej osoby. Przesłanką przyznania stosownego odszkodowania jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego.

Zwrot kosztów pogrzebu

Oprócz zadośćuczynienia i stosowanego odszkodowania bliscy osoby zmarłej mogą otrzymać również zwrot kosztów pogrzebu. Zgodnie z Art. 446 par. 1 Kodeksu Cywilnego ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić poniesione koszty osobie, która je poniosła. Kosztami będą w tym przypadku: postawienie nagrobka, zakup odzieży żałobnej, kwiatów i wieńców a także poczęstunek dla biorących udział w pogrzebie gości.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.