Szkody z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie

Szkody z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie

Nie każda szkoda powstaje wskutek zawinionego działania innej osoby. Czasami winnym powstania szkody jest sam poszkodowany. Nie obowiązują wówczas przepisy o roszczeniach z tytułu czynów niedozwolonych, a jedyna możliwość uzyskania odszkodowania istnieje wówczas, gdy wcześniej zawarto umowę ubezpieczenia określonego składnika majątku, np. ubezpieczenie autocasco pojazdu mechanicznego, albo umowę ubezpieczenia na życie, na mocy której za uszczerbek na zdrowiu należy się wypłata świadczenia.

Pamiętaj

W przypadku odszkodowania z umowy ubezpieczenia nie ma konieczności udowodnienia winy. Jedyne, co należy wykazać, to fakt powstania szkody wskutek zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (np. ubezpieczenie AC chroni przed szkodą polegającą m.in. na kradzieży pojazdu) oraz jej wysokość. Najczęstszym problem, z którym spotykają się ubezpieczeni, to rozszerzająca interpretacja okoliczności wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela (np. kradzież samochodu z kluczykami w środku) oraz zaniżanie wartości szkód. W tym ostatnim przypadku poszkodowany – w celu weryfikacji roszczeń – musi posiadać wycenę szkody sporządzoną przez niezależny podmiot (np. kalkulacja kosztów naprawy sporządzona przez autoryzowaną stację obsługi, wycena pojazdu przed szkodą sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego), co stanowi dowód zaniżenia należnego odszkodowania.

 

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.