Wypadek motocyklowy – jak uzyskać odszkodowanie

Wypadki motocyklowe, chociaż zdarzają się rzadziej niż te samochodowe, są o wiele bardziej niebezpieczne dla kierowcy jednośladu niż dla kierowcy samochodu. W momencie zderzenia kierowca motocykla jest w gorszym położeniu – nie chroni go konstrukcja samochodu lub pasy. Tym samym jego obrażenia są o wiele groźniejsze. Takie wypadki często skutkują poważnymi obrażeniami wewnętrznymi, amputacjami, trwałym urazem kręgosłupa, a nawet śmiercią.

Według danych Policji w 2018 roku doszło do ponad 1000 wypadków z udziałem jednośladów, z czego 238 z nich skończyło się tragicznie dla kierowcy motocykla. Pomimo powszechnej opinii wypadki motocyklowe zazwyczaj nie są spowodowane brawurą i zbytnią prędkością – najczęstszym sprawcą jest kierowca samochodu. Jeśli to właśnie z jego winy dojdzie do zdarzenia to motocyklista oraz jego pasażer mają prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy. Pasażer może też liczyć na odszkodowanie w sytuacji kiedy to kierowca motocykla był sprawcą.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe często stwierdza przyczynienie się kierowcy motocykla do powstania szkody. Zazwyczaj dzieje się tak w sytuacji kiedy motocyklista był pod wpływem alkoholu lub jechał bez kasku. W takich okolicznościach zmniejszenie wypłaty odszkodowania jest oczywiście uzasadnione. Są też jednak sytuacje kiedy Ubezpieczyciel bezprawnie obniża wypłatę: kierowca nie ma odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu, poruszał się ze zbytnią prędkością lub motocykl nie miał aktualnego przeglądu (tym samym nie powinien być dopuszczony do ruchu).

Jak zapewnić sobie wypłatę odszkodowania?
Pierwszą kwestią jest odpowiednie zachowanie w pierwszych chwilach po wypadku. Na miejsce należy niezwłocznie wezwać karetkę i policję. Wezwanie służb jest wyjątkowo ważne w sytuacji kiedy sprawca wypadku jest nietrzeźwy albo nie chce przyznać się do winy. Jeżeli na miejscu pojawiła się policja należy później uzyskać notatkę policyjną – dzięki temu będziemy mieli dane sprawcy, tym samym wiedzę jakie Towarzystwo powinno nam wypłacić odszkodowanie. Zdarza się, że już przez telefon policja jest w stanie zweryfikować powagę zdarzenia i rozmiar strat i czasami decyduje się nie przyjeżdżać na miejsce wypadku. Jeżeli posiadamy przy sobie telefon przed odstawieniem pojazdów na pobocze warto jest zrobić zdjęcia miejsca wypadku i uszkodzeń pojazdu. Jeżeli podczas zdarzenia byli obecni świadkowie warto jest z nimi porozmawiać i zachować ich dane kontaktowe na wypadek konieczności spisania od nich oświadczeń.

Często pod wpływem emocji po wypadku i adrenaliny nie czujemy powagi naszych obrażeń, a po powrocie do domu zaczynamy odczuwać ból. Należy wtedy niezwłocznie udać się na pogotowie. Warto udać się do lekarza bezpośrednio po wypadku. Jeżeli Ubezpieczyciel zleci własne badania lekarskie w toku prowadzenia sprawy, a więc po kilku miesiącach od zdarzenia, może nie wziąć pod uwagę obrażeń, które zostały już wyleczone. Podczas wszelkich wizyt lekarskich, pobytów w szpitalach lub rehabilitacji należy zachowywać dokumentację medyczną. Takie dokumenty znacznie podniosą kwotę odszkodowania.

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów szkodę należy zgłosić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy. Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ma 30 dni na przedstawienie decyzji - pozytywnej lub odmownej. Jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana i potrzebny jest dłuższy czas powinniśmy być o tym poinformowani. W toku prowadzenia sprawy poszkodowany na pewno będzie proszony o przedstawienie takich dokumentów jak: kopia dowodu osobistego i rejestracyjnego pojazdu, notatka policyjna, dokumenty medyczne, oświadczenie o noszeniu kasku itp.

Za co możemy uzyskać odszkodowanie?

Szkoda na mieniu

Poszkodowanemu przysługuje oczywiście odszkodowanie za uszkodzony w wypadku pojazd. Rzeczoznawca Towarzystwa po oględzinach pojazdu ocenia jego stan i koszty naprawy. Przedstawiony przez niego kosztorys jest podstawą wypłaty odszkodowania. Częstą praktyką Ubezpieczalni jest zaniżanie wartości motocyklu oraz kosztów naprawy. W takiej sytuacji należy się oczywiście odwoływać od decyzji, może również pomóc przedstawienie kosztorysu z prywatnego warsztatu. W sytuacji naprawy pojazdu przed wypłatą odszkodowania należy zachować faktury i przedstawiać je na bieżąco Towarzystwu. Mówiąc o uszkodzonym mieniu warto pamiętać, że zalicza się też do niego: uszkodzony kask, ubrania do jazdy motocyklem, rękawiczki, buty, sprzęt elektroniczny itp. Przyda się tutaj dokumentacja zdjęciowa przedmiotów oraz rachunki za ich zakup, jeżeli takie posiadamy. Ich brak nie przekreśla szansy na uzyskanie odszkodowania, przyspiesza tylko wypłatę.

Szkoda osobowa

W przypadku obrażeń na ciele poszkodowanemu należy się przede wszystkim odszkodowanie za poniesione koszty leczenia: wizyty lekarskie  lub operacje w prywatnych placówkach (jeżeli leczenie nie mogło być wykonane przez NFZ), dojazdy do nich (koszt paliwa lub taksówek), zakupione leki, kule, ortezy, itp. Należy pamiętać o zbieraniu dokumentów z wizyt lekarskich, rachunków za leki i sprzęt. Jeżeli poszkodowany wymagał pomocy innej osoby w codziennych czynnościach Towarzystwo również powinno zwrócić za to koszty (niezależnie od tego czy była to wynajęta pomoc czy osoba bliska). Konieczne będzie przedstawienie zakresu, w jakim otrzymywaliśmy pomoc. Jeżeli poszkodowany przez okres powracania do zdrowia nie był w stanie pracować i stracił przez to zarobki to również należy mu się wyrównanie. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej jest poważny i uniemożliwia dalszą pracę zarobkową Towarzystwo powinno przyznać poszkodowanemu rentę. Jest ona zależna od procentu uszczerbku na zdrowiu, wcześniejszych zarobków i zmniejszeniem widoków powodzenia na przyszłość. Renta może być wypłacana co miesiąc lub może zostać skapitalizowana i wypłacona jednorazowo.

Zadośćuczynienie

Oprócz wyżej wymienionych czynników, które są stosunkowo łatwe do wyliczenia poszkodowanemu może też zostać przyznana pewnego rodzaju rekompensata za doznaną krzywdę. Można powiedzieć, że zadośćuczynienie ma pokryć niematerialne straty: przeżyty stres, ból i traumę. Jego wysokość zależy od rozmiaru obrażeń, czasu leczenia, straconych możliwości finansowych, wieku poszkodowanego. Brane są pod uwagę nie tylko przeżyte cierpienia, ale też możliwe konsekwencje w przyszłości.

Jak widać, na odszkodowanie po wypadku na motocyklu składa się wiele czynników. Pomimo tego, że zasady przyznawania odszkodowania mogą wydawać się jasne, Towarzystwa często starają się zaniżyć wypłaty. Jeżeli poszkodowany nie chce samotnie walczyć z Ubezpieczalnią może skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zajmują się takimi sprawami profesjonalnie.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.