Zakażenia szpitalne

Podczas Twojego pobytu w szpitalu doszło do zakażeniem inną chorobą? Należy Ci się odszkodowanie!

Szpital ma obowiązek zapewnić Ci bezpieczeństwo sanitarne. Wciąż jednak dochodzi do zaniedbań w tym zakresie, a zakażenia pacjentów wcale nie należą do rzadkości. Jeśli i Ciebie spotkała taka sytuacja, możesz pociągnąć szpital do odpowiedzialności i otrzymać odszkodowanie.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez NIK średni pobyt pacjenta w szpitalu wynosi około 5,5 dnia, podczas gdy w wyniku zakażenia wydłuża się do ponad 16 dni. To oczywiście nie pozostaje bez wpływu na koszty leczenia. Skutki zakażenia mogą być jednak znacznie poważniejsze. Szczególnie, jeśli z różnych powodów Twoja odporność jest obniżona. Wtedy taka sytuacja może rzutować na całe Twoje dalsze życie, a w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do śmierci.

Zakażenia szpitalne to problem dotyczący aż 5-10% pacjentów

Zakażenia szpitalne nie należą  do odosobnionych przypadków. Stanowią poważny problem we wszystkich szpitalach, nawet tych zachowujących najwyższe standardy opieki zdrowotnej. Dochodzi do nich z wielu różnych powodów. Wśród najczęstszych przyczyn wymienić można choćby brudne ręce personelu medycznego czy korzystanie z niejałowego sprzętu.

Takie sytuacje dotyczą aż 5-10% pacjentów, co daje w sumie kilkaset tysięcy zakażeń rocznie. Jeśli też należysz do grona poszkodowanych, możesz pociągnąć szpital do odpowiedzialności i domagać się odpowiedniej rekompensaty – przede wszystkim zapłaty odszkodowania.

Co więcej, wcale nie musisz udowodnić, że do zakażenia doszło w szpitalu. W wielu przypadkach byłoby to przecież praktycznie niemożliwe. Właśnie dlatego wystarczy wysokie prawdopodobieństwo, że cała sytuacja miała miejsce właśnie w danej placówce. Już na tej podstawie można przyjąć, że to szpital ponosi odpowiedzialność za zakażenie.

Możesz otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie

Zakażenie często oznacza dla Ciebie szkodę, a więc straty finansowe i konieczność poniesienia dodatkowych kosztów – np. związanych z leczeniem i specjalistyczną opieką. Jako placówka odpowiedzialna za całą sytuację szpital powinien pokryć wszystkie te wydatki w ramach wypłaconego Ci odszkodowania.

Zakażenia szpitalne wiążą się jednak nie tylko ze stratami materialnymi, ale także z bólem czy cierpieniem psychicznym. Właśnie dlatego możesz domagać się także rekompensaty za doznane krzywdy – zapłaty zadośćuczynienia.

Te same roszczenia przysługują Ci, jeśli to Twój bliski został zakażony w szpitalu i wskutek tego zmarł.

zakażenia szpitalne

 

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za zakażenie w szpitalu!

Wdanie się w spór ze szpitalem może być dla Ciebie trudne i stresujące. Szczególnie, że wymaga znajomości przepisów, zagadnień z zakresu medycyny, a w dodatku nieraz kończy się na sali sądowej.

Pamiętaj jednak, że nie musisz działać samodzielnie. Możesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia i otrzymać pieniądze, które Ci się należą. Od lat zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu błędów medycznych. Jeśli skorzystasz z naszej pomocy wyręczymy Cię w całym procesie uzyskania odszkodowania, by umożliwić Ci spokojny powrót do zdrowia. W ramach naszej pomocy prawnej:

  • dokonamy weryfikacji Twojego wniosku i powiemy Ci, jakich roszczeń możesz się domagać,
  • pomożemy Ci zgromadzić niezbędny materiał dowodowy,
  • zadbamy o przygotowanie wszystkich pism i dopilnujemy wszelkich formalnościach,
  • będziemy reprezentować Cię w rozmowach ze szpitalem, a jeśli zdecydujesz się na wniesienie pozwu – także na sali sądowej,
  • przeprowadzimy Cię przez cały proces uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia.