Baza wiedzy

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 30.11.2021

jak odzyskać pieniądze z polisolokaty

Jeszcze kilka lat temu polisolokaty były przedstawiane jako atrakcyjne połączenie inwestycji z ubezpieczeniem. W rzeczywistości korzyści odnosił tu jednak głównie ubezpieczyciel. Konsumenci natomiast nieraz tracili nawet całe swoje życiowe oszczędności. Nic więc dziwnego, że teraz tak wielu Polaków zastanawia się, jak odzyskać pieniądze z polisolokaty. Na szczęście orzecznictwo sądów i przepisy stoją po Twojej stronie.

Czym są polisolokaty?

Aby w ogóle przejść do takich kwestii, jak unieważnienie polisolokaty i zwrot opłaty likwidacyjnej, najpierw trzeba ustalić, czym taka polisolokata w ogóle jest. Ma to ogromne znaczenie w kontekście stanowiska sądów w tego typu sprawach, o którym przeczytasz w dalszej części artykułu.

W takim razie, czym są polisolokaty? Na pewno czymś innym, niż twierdzili ubezpieczyciele. Teoretycznie proponowali Ci połączenie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Wszystko wyglądało świetnie – polisolokaty były oferowane na atrakcyjnych warunkach. Opłacane przez Ciebie składki miały być wykorzystywane do inwestycji. Małe ryzyko, szansa zysku i do tego jeszcze ochrona ubezpieczeniowa. A jeśli z jakiegoś powodu to rozwiązanie nie będzie Ci odpowiadać, możesz się wycofać. Brzmi jak oferta nie do odrzucenia.

A czym polisolokaty są tak naprawdę? Tu sprawa nie wygląda już tak optymistycznie, ponieważ tego rodzaju instrumenty finansowe:

 • mają charakter praktycznie wyłącznie inwestycyjny,
 • inwestycje te są ryzykowne i mogą prowadzić nawet do utraty wszystkich oszczędności wpłaconych na konto,
 • ochrona ubezpieczeniowa pozostaje znikoma,
 • odstąpienie od umowy wcale nie jest takie proste ze względu na ogromne opłaty likwidacyjne.

Jak ubezpieczyciele utrudniają rozwiązywanie umowy i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokaty?

Polisolokaty są umowami długoterminowymi. Zwykle więc zakładają, że składki płacisz przez naprawdę wiele lat. Nic więc dziwnego, że momencie, w którym zdajesz sobie sprawę, że złożone obietnice nijak mają się do rzeczywistości, możesz chcieć rozwiązać umowę.

I tu przechodzimy do jednej z najważniejszych cech polisolokaty, która rzekomo miała stanowić o atrakcyjności tego rozwiązania – w każdej chwili możesz się rozmyślić i rozwiązać umowę. Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokaty nie powinno być więc trudne – ubezpieczyciel wypłaci Ci składki zgromadzone do tej pory na Twoim koncie. Pomniejszy je tylko o opłatę likwidacyjną.

Problem w tym, że wysokość tej opłaty jest ogromna. W wielu przypadkach sięga nawet 90% środków zgromadzonych na koncie. W efekcie rezygnacja z polisolokaty oznacza dla Ciebie utratę niemal wszystkich zainwestowanych pieniędzy.

Na szczęście istnieje sposób na zwrot opłaty likwidacyjnej.

Jak odzyskać opłatę likwidacyjną?

Sądy wielokrotnie wypowiadały się na temat zwrotu opłaty likwidacyjnej. Dobra wiadomość jest taka, że stanęły po stronie konsumentów.

Już sama nazwa może być dla Ciebie myląca. „Opłata likwidacyjna” to sformułowanie, które sugeruje, że poniesiesz koszt wynikający z likwidacji polisy. Powinna więc odpowiadać sumie związanej z rozwiązaniem umowy. Tymczasem w praktyce jest po prostu pewną „karą” za wcześniejszą rezygnację z polisolokaty. Stanowi skuteczny sposób, by Cię od tego odwieść.

Sądy uznają więc, że ubezpieczyciel ma możliwość wprowadzania opłaty likwidacyjnej, ale tylko takiej, której wysokość będzie adekwatna do kosztów, jakie poniesie przy wcześniejszej likwidacji. Tym samym postanowienie wprowadzające bardzo wysokie opłaty uznaje się za niedozwolone. Traktuje się je więc, jakby w ogóle nie znalazło się w umowie. A jeśli w umowie nie ma zapisu o opłacie likwidacyjnej, to przysługuje Ci jej zwrot, o ile ubezpieczyciel wcześniej już ją potrącił.

Kiedy możliwe jest unieważnienie całej umowy polisolokaty?

Istnieje jednak i drugie rozwiązanie – nie tyle zwrot opłaty likwidacyjnej, co unieważnienie całej umowy polisolokaty.

Wszystko dlatego, że wielu konsumentów zawierających umowę, tak naprawdę było przekonanych, że dotyczy ona czegoś zupełnie innego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe zapewniało przecież, że jest to połączenie umowy inwestycyjnej z ubezpieczeniową. W praktyce jednak był to instrument inwestycyjny, w którym ochrona ubezpieczeniowa pozostawała jedynie pozorna – czasem wynosiła tylko 1% wpłaconych środków. Ubezpieczyciel nie informował także o ryzyku związanym z tego rodzaju inwestycją. Właśnie dlatego, takie kwestie jak:

 • myląca nazwa umowy,
 • przeniesienie na Ciebie ryzyka ubezpieczeniowego,
 • tylko pozorne zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej,
 • nieinformowanie o ryzyku utraty środków,
 • formułowanie umowy tak, by niemożliwe było odstąpienie od niej,
 • zamieszczanie skomplikowanych i niezrozumiałych dla Ciebie postanowień w OWU.

– mogą przemawiać za tym, że umowa jest nieważna w całości.

Zwrot opłaty likwidacyjnej a unieważnienie umowy polisolokaty – jaka jest różnica?

Masz więc aż dwie możliwości, jeśli chodzi o niedozwolone postanowienia w umowie polisolokaty. Mogą one prowadzić do unieważnienia całej umowy lub tylko do ubiegania się o zwrot opłaty likwidacyjnej. Jaka jest w takim razie różnica?

Jeśli postanowienie wprowadzające wygórowaną opłatę likwidacyjną jest nieważne, to możesz domagać się zwrotu kwoty, którą zakład ubezpieczeń zatrzymał tytułem takiej opłaty. Będą przysługiwać Ci także odsetki ustawowe za opóźnienie.

Inaczej sytuacja wygląda natomiast w przypadku unieważnienia całej umowy. Powoduje ono, że strony muszą wzajemnie zwrócić sobie świadczenia. Oznacza to, że należy Ci się zwrot wszystkich pieniędzy wpłaconych w ramach składek – także tych, które zostały utracone w wyniku ryzykownych inwestycji. Nie ma tu więc znaczenia żadna strata inwestycyjna,  ryzyko kursowe itd.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Wiesz już, jakie masz możliwości. Teraz czas więc odpowiedzieć na pytanie, jak odzyskać pieniądze z polisolokaty.

Po pierwsze, musisz przeanalizować swoją sytuację i ustalić, czy w Twoim przypadku masz szansę na zwrot opłaty likwidacyjnej, czy może na unieważnienie całej umowy.

Następny krok to zgromadzenie potrzebnych dokumentów. Najlepiej, jeśli będą to:

 • umowa polisolokaty,
 • dokument potwierdzający rezygnację z polisolokaty, sumę składek i wysokość pobranych opłat,
 • ogólne warunku ubezpieczenia.

W dalszej kolejności musisz zadbać o przygotowanie potrzebnych pism i ubiegać się o swoje pieniądze w sądzie. Wprawdzie wizyty na salach sądowych dla nikogo nie są przyjemne. W przypadku polisolokat sądy zwykle stają po stronie konsumentów. Masz więc naprawdę duże szanse na odzyskanie swoich pieniędzy i to zarówno, jeśli chodzi o zwrot opłaty likwidacyjnej, jak i o środki wypłacone w związku z unieważnieniem całej umowy.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? – podsumowanie

 1. Polisolokaty nie są atrakcyjnym połączeniem inwestycji z ubezpieczeniem. W praktyce ochrona ubezpieczeniowa jest tylko pozorna, natomiast Twoje pieniądze nieraz przeznaczane są do ryzykownych inwestycji. Istnieje więc szansa, że nie tylko nie zarobisz, ale i stracisz.
 2. Teoretycznie możesz zrezygnować z polisolokaty w każdej chwili. Zwykle wiąże się to jednak z opłatą likwidacyjną, która sięga nawet 90% wpłacanych środków. Zdaniem sądów ubezpieczyciele nie mają jednak prawa wprowadzać takiej „kary" za odstąpienie od umowy. Możesz więc domagać się zwrotu pieniędzy, które TU zatrzymało w ramach opłaty likwidacyjnej.
 3. W niektórych sytuacjach możliwe będzie także unieważnienie całej umowy. Wtedy ubezpieczyciel musi zwrócić Ci wszystkie wpłacone przez Ciebie pieniądze. Nie ma tu znaczenia np. strata inwestycyjna czy ryzyko kursowe.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego

Baza wiedzy

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego

Zaciągnięcie kredytu konsumenckiego wiąże się nie tylko z późniejszą spłatą odsetek, ale także poniesieniem innych kosztów – różnego rodzaju prowizji, opłat wstępnych oraz składek ubezpieczeń. A czy wiesz, że jeśli uregulujesz swój dług przed czasem, przysługuje Ci zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego?

ubezpieczenie niskiego wkładu

Baza wiedzy

Ubezpieczenie niskiego wkładu – czego może domagać się konsument, który zawarł niekorzystną umowę?

Ubezpieczenie niskiego wkładu teoretycznie miało być korzystne dla obu stron. W praktyce na tym rozwiązaniu zyskiwał jedynie bank. Jeśli w umowie znalazły się więc postanowienia rażąco naruszające Twoje interesy, możesz podjąć konkretne kroki.

nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej

Baza wiedzy

Nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, czyli jak przepisy zmieniły się na korzyść konsumentów

Niedawna nowelizacja przepisów sprawiła, że teraz nie tylko prościej ogłosisz upadłość konsumencką, ale i zrobisz to na bardziej korzystnych zasadach.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się