Zaniżone odszkodowanie

Zaniżone odszkodowanie to problem dotyczący wielu Polaków. Nie musisz jednak godzić się na decyzję ubezpieczyciela. W większości przypadków masz szansę uzyskać dodatkowe pieniądze.

Wypełniasz odpowiedni wniosek, przygotowujesz wszystkie potrzebne dokumenty, zgłaszasz szkodę ubezpieczycielowi i… otrzymujesz kwotę, która nie pozwoli Ci na naprawienie wszystkich szkód.

Niestety – to częsty scenariusz. Branża ubezpieczeniowa stosuje wiele metod, które umożliwiają zaniżanie wypłacanych kwot. Na pierwszy rzut oka przedstawione wyliczenia mogą Ci się nawet wydać uczciwe. Dopiero później, gdy zaczniesz już naprawiać szkody, okaże się, że rzeczywiste wydatki znacznie przewyższają wypłaconą Ci sumę.

Na niekorzyść poszkodowanych niestety często działa ich niewiedza. Nie każdy jest świadomy praktyk stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Tak samo jak nie każdy wie, że od decyzji może się odwołać. Inni uznają natomiast, że wolą mieć jakiekolwiek odszkodowanie niż nie otrzymać niczego. W efekcie rezygnują z dalszego sporu w obawie, że mogłoby ich to kosztować utratę dotychczas uzyskanych pieniędzy.

Masz dużą szansę na uzyskanie pełnego odszkodowania

Wielu poszkodowanych już na etapie otrzymania pierwszej decyzji ubezpieczyciela rezygnuje z dochodzenia swoich praw. To duży błąd! Pamiętaj, że to osoba odpowiedzialna za szkodę ma obowiązek całkowitego jej naprawienia. Nie może wypłacać zaniżonego odszkodowania i oczekiwać, że resztę napraw przeprowadzisz na własny koszt!

Przepisy stoją po Twojej stronie, tak samo jak orzecznictwo sądów. Co więcej, samo przyjęcie tzw. kwoty bezspornej czy części odszkodowania wciąż nie pozbawia Cię prawa do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Zazwyczaj możesz to zrobić w ciągu 3 lat, a w niektórych przypadkach czas na skuteczne działanie będzie jeszcze dłuższy.

zaniżone odszkodowanie

Ubezpieczyciel negatywnie rozpatrzył reklamację? To wciąż nie stawia Cię na przegranej pozycji

Jeśli zdecydujesz się na złożenie reklamacji, a ubezpieczyciel rozpatrzy ją negatywnie, to wciąż nie zamyka Ci drogi do uzyskania pełnego odszkodowania. Zawsze pozostaje Ci jeszcze spór sądowy. W wielu przypadkach już samo wniesienie pozwu wystarczy, by ubezpieczyciel wypłacił Ci żądaną kwotę albo zaproponował ugodę.

Wdawanie się w dalszy spór może Ci się wydać niewarte pieniędzy i nerwów. W końcu musisz zapoznać się z przepisami, przygotować pozew i odpowiednie dokumenty, a potem jeszcze uczestniczyć w całym postępowaniu. Być może odnosisz też wrażenie, że nie masz szans w starciu z ubezpieczycielem, za którym stoi dział prawny i całe lata doświadczenia.

Możesz liczyć na naszą pomoc. Pomożemy Ci uzyskać pełne odszkodowanie!

Ubezpieczyciele często bagatelizują odwołania poszkodowanych, a ci nie są z kolei świadomi wszystkich przysługujących im praw. Sprawa nie musi jednak zakończyć się w ten sposób. Zamiast działać na własną rękę, możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • przeanalizujemy decyzję ubezpieczyciela i sprawdzimy, czy nie zastosował praktyk pozwalających na zaniżenie odszkodowania,
  • pomożemy Ci określić wysokość rzeczywiście poniesionej szkody,
  • upewnimy się, że we wniosku znalazły się wszystkie koszty związane z poniesioną przez Ciebie szkodą,
  • zbierzemy potrzebne dowody na potwierdzenie Twoich praw,
  • jeśli odwołanie nie przyniesie zamierzonych efektów – pomożemy Ci przygotować pozew,
  • będziemy reprezentować Cię podczas rozmów z ubezpieczycielem i na sali sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach.

Sprawami związanymi z zaniżonymi odszkodowaniami zajmujemy się już od 13 lat. Doskonale znamy więc praktyki ubezpieczycieli i wiemy na co zwrócić uwagę. Jeśli jednak nie chcesz podejmować dalszych kroków prawnych i zależy Ci na jak najszybszym odzyskaniu pieniędzy, zawsze możesz zdecydować się na dopłatę do odszkodowania i szybko zapomnieć o sporze z ubezpieczycielem.