Wypadek komunikacyjny

 

Jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym? Możesz otrzymać nie tylko odszkodowanie, ale i znacznie więcej!

Wypadek komunikacyjny zwykle przywodzi na myśl zderzenie się dwóch samochodów. Pojęcie to jest jednak znacznie szersze. Poszkodowanym możesz być nie tylko jako kierowca auta, ale także jako pasażer, motocyklista, rowerzysta czy pieszy. W każdej z tych sytuacji masz prawo do odszkodowania.

Odszkodowanie to nie wszystko, co możesz otrzymać

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba odpowiedzialna za powstanie szkody powinna ją naprawić. W praktyce oznacza to więc, że ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek wypłacić Ci kwotę, która pokryje wszystkie koszty i straty poniesione przez Ciebie w związku z wypadkiem.

Możesz domagać się nie tylko pieniędzy potrzebnych do naprawy samochodu lub przysługujących Ci w związku ze zniszczeniem Twojej własności. Wypadek nieraz prowadzi także do tzw. szkód na osobie, co oznacza, że wiąże się z koniecznością podjęcia leczenia lub rehabilitacji. Kwota wypłacona przez ubezpieczyciela powinna więc pokryć i te następstwa wypadku.

Często należy Ci się znacznie więcej niż tylko samo odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. W zależności od konkretnej sytuacji możesz otrzymać też m.in. rentę wyrównawczą, kwotę potrzebną do przygotowania do nowego zawodu, jak również zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Nie wszyscy poszkodowani są świadomi przysługujących im praw

Niestety, niewiedza działa na Twoją niekorzyść i może sprawić, że kwota uzyskana od ubezpieczyciela będzie znacznie niższa niż ta, która rzeczywiście Ci się należy.

Z naszego doświadczenia wynika, że ubezpieczyciele często zaniżają odszkodowania. Sposobów jest naprawdę wiele – od niezgodnego z rzeczywistością kosztorysu naprawy, przez nieuwzględnienie niektórych kosztów leczenia aż po odmowę wypłaty jakichkolwiek pieniędzy ze względu na Twoje przyczynienie się do szkody.

 

wypadek komunikacyjny

Wielu poszkodowanych godzi się na zaproponowaną im za niską kwotę

Pamiętaj, masz prawo oczekiwać, że osoba odpowiedzialna za całe zdarzenie poniesie związane z tym konsekwencje finansowe. Nie może tym ciężarem obciążać Ciebie jako poszkodowanego.

Jeśli kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela jest Twoim zdaniem za niska, zawsze możesz złożyć odwołanie, a jeśli i taka reklamacja nie przyniesie zamierzonego efektu – podjąć dalsze kroki. Nie wierz w błędne stwierdzenia, że z ubezpieczycielem nie da się wygrać. Nie musisz godzić się na ponoszenie kosztów związanych z wypadkiem z własnej kieszeni.

Na niekorzyść poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych działa też fakt, że odpowiedzialność sprawcy przebiega na różnych zasadach w zależności od danego przypadku. Inne dowody musi przedstawić poszkodowany będący pieszym czy pasażerem samochodu, a już inaczej sprawa wygląda w przypadku kierowców. Jednocześnie to właśnie poszkodowany musi wykazać, jaka kwota i na jakiej podstawie się mu należy.

Pomożemy Ci odzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny!

Udowodnienie odpowiedzialności sprawcy oraz wysokości poniesionych szkód może okazać się sporym wyzwaniem. Właśnie dlatego wielu poszkodowanych rezygnuje z dochodzenia swoich praw. Pamiętaj jednak, że nie musisz działać na własną rękę, samodzielnie zagłębiać się w przepisy, zapoznawać z orzecznictwem sądów i gromadzić dowodów. Możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy,
  • ustalimy zakres odpowiedzialności sprawcy,
  • powiemy Ci, jaką kwotę masz szansę uzyskać,
  • zadbamy o zgromadzenie wszystkich potrzebnych dokumentów,
  • przygotujemy niezbędne pisma,
  • będziemy Cię reprezentować w rozmowach z ubezpieczycielem, a jeśli zdecydujesz się na złożenie pozwu – także na sali sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach i zadbamy, by całe postępowanie kosztowało Cię jak najmniej czasu i nerwów.
Ile odszkodowania można dostać za wypadek komunikacyjny?

Wysokość odszkodowania za wypadek komunikacyjny będzie uzależniona od kosztów i strat, jakie pociągało za sobą takie zdarzenie. Znaczenie będą mieć więc m.in. wydatki na leczenie, zakup specjalistycznego sprzętu czy utracone dochody.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Aby otrzymać odszkodowanie, musisz zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy. Wypłacona kwota powinna odpowiadać poniesionym przez Ciebie kosztom i stratom wynikającym z wypadku. Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania albo zaproponuje zbyt niską kwotę, masz prawo odwołać się od jego decyzji, a ostatecznie – walczyć o swoje prawa w sądzie.