Wypadek komunikacyjny

Jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym? Należy Ci się nie tylko odszkodowanie, ale i znacznie więcej!

od 2009 roku

pomogliśmy 15 000+ poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

w 100% spraw

nie pobieramy opłat z góry

3,5 mln złotych

najwyższe uzyskane przez nas zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny zwykle przywodzi na myśl zderzenie się dwóch samochodów. Tak naprawdę definicja jest jednak znacznie szersza. Poszkodowanym możesz być nie tylko jako kierowca auta, ale także jako pasażer, motocyklista, rowerzysta czy pieszy. W każdej z tych sytuacji masz prawo do odszkodowania.

Możesz otrzymać dużo więcej, niż sądzisz

Ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek wypłacić Ci kwotę, która pokryje wszystkie wydatki i straty poniesione w związku z wypadkiem. Jednak czy wiesz, że odszkodowanie obejmuje nie tylko koszty naprawy samochodu i leczenia?

Jeśli potrzebujesz specjalistycznego sprzętu, pieniędzy na przekwalifikowanie się albo musisz dostosować mieszkanie do swoich szczególnych potrzeb, kwota wypłacona przez ubezpieczyciela powinna pokryć i te wydatki.

Co więcej, gdy bliska Ci osoba rezygnuje z pracy, by stale się Tobą opiekować, odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego powinno objąć utracony przez nią dochód. Z kolei jeśli ze względu na wypadek zwiększą się Twoje potrzeby, oprócz odszkodowania będzie przysługiwać Ci także renta.

Odszkodowanie to nie wszystko – możesz dostać także zadośćuczynienie

Odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego pokryje jedynie materialne konsekwencje zdarzenia. A co z bólem i cierpieniem? Za te przeżycia również przysługuje Ci  rekompensata, a jest nią zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny.

Oczywiście ubezpieczyciel nie wypłaci Ci go dobrowolnie. Musisz upomnieć się o należne Ci pieniądze. Wysokość zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym nie jest prosta do ustalenia, bo znaczenie będzie mieć tu wiele czynników. Jeśli jednak odpowiednio sformułujesz żądania, możesz otrzymać nawet kilkaset tysięcy złotych w ramach rekompensaty za doznane krzywdy.

Czy wiesz, jakie odszkodowanie należy Ci się za śmierć w wypadku komunikacyjnym?

Pieniądze otrzymasz nie tylko, gdy to Ty jesteś osobą poszkodowaną. Jeśli w wyniku takiego zdarzenia zmarła bliska Ci osoba, też możesz mieć prawo do odszkodowania.

Za śmierć osoby bliskiej w wypadku należy Ci się również zadośćuczynienie, które przynajmniej częściowo zrekompensuje ból i poczucie straty. Nieraz będą Ci przysługiwać także dodatkowe świadczenia – np. wypłata renty i pokrycie kosztów pogrzebu.

wypadek komunikacyjny

Nie wszyscy poszkodowani są świadomi przysługujących im praw

Niestety, niewiedza działa na Twoją niekorzyść i może sprawić, że kwota uzyskana od ubezpieczyciela będzie znacznie mniejsza niż ta, która rzeczywiście Ci się należy.

Z naszego doświadczenia wynika, że większość poszkodowanych ma problem ze sformułowaniem roszczeń. Nie zdają sobie sprawy, ile tak naprawdę im przysługuje. Pomijają niektóre żądania, zapominają o zadośćuczynieniu albo nie uwzględniają wydatków poniesionych w związku z wypadkiem. W ten sposób tracą mnóstwo pieniędzy.

Do tego trzeba jeszcze dodać zaniżanie odszkodowań przez ubezpieczycieli. Może do niego dojść na wiele sposobów – od sporządzenia kosztorysu naprawy niezgodnego z rzeczywistością, przez nieuwzględnienie niektórych kosztów leczenia aż po odmowę wypłaty jakichkolwiek pieniędzy ze względu na Twoje przyczynienie się do szkody.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny!

Masz prawo oczekiwać, że osoba odpowiedzialna za całe zdarzenie poniesie związane z tym konsekwencje finansowe. Nie może tym ciężarem obciążać Ciebie.

Udowodnienie odpowiedzialności sprawcy oraz wysokości poniesionych szkód może okazać się sporym wyzwaniem. Właśnie dlatego wielu poszkodowanych rezygnuje z dochodzenia swoich praw. Pamiętaj jednak, że nie musisz działać na własną rękę, samodzielnie zagłębiać się w przepisy, zapoznawać z orzecznictwem sądów i gromadzić dowodów. Możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy,
  • ustalimy zakres odpowiedzialności sprawcy,
  • powiemy Ci, jaką kwotę masz szansę uzyskać,
  • zadbamy o zgromadzenie wszystkich potrzebnych dokumentów,
  • przygotujemy niezbędne pisma,
  • będziemy Cię reprezentować w rozmowach z ubezpieczycielem, a jeśli zdecydujesz się na złożenie pozwu – także na sali sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach i zadbamy, by całe postępowanie kosztowało Cię jak najmniej czasu i nerwów.
Ile odszkodowania można dostać za wypadek komunikacyjny?

Wysokość odszkodowania za wypadek komunikacyjny będzie uzależniona od kosztów i strat, jakie pociągało za sobą takie zdarzenie. Znaczenie będą mieć więc m.in. wydatki na leczenie, zakup specjalistycznego sprzętu czy utracone dochody.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Aby otrzymać odszkodowanie, musisz zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy. Wypłacona kwota powinna odpowiadać poniesionym przez Ciebie kosztom i stratom wynikającym z wypadku. Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania albo zaproponuje zbyt niską kwotę, masz prawo odwołać się od jego decyzji, a ostatecznie – walczyć o swoje prawa w sądzie.