Niewłaściwe podanie leku

 

Doszło do niewłaściwego podania leku? Za takie zaniedbania ze strony szpitala i pracowników medycznych należy Ci się rekompensata!

Leki odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie leczenia, ale przy niewłaściwym ich stosowaniu zamiast pomóc tylko pogarszają stan Twojego zdrowia. Właśnie dlatego tak ważne jest, by przyjmować je w odpowiednich dawkach, we właściwych odstępach czasu i we właściwy sposób.

Błędy przy podawaniu leków nie należą do rzadkości

Masz prawo oczekiwać, że lekarz, jako profesjonalista, będzie wiedział nie tylko, jaki lek Ci przepisać, ale także jak go dawkować i jakie ewentualne skutki uboczne mogą się pojawić. Niestety oczekiwania nie zawsze są zgodne z rzeczywistością, a do niewłaściwego podania leków dochodzi każdego roku – czy to wskutek błędów organizacyjnych, czy też ze względu na zaniedbania lekarzy i innych pracowników medycznych.

Pod pojęciem „niewłaściwe podanie leku” kryją się takie sytuacje, jak:

 • pomylenie dawki leku,
 • pominięcie dawki,
 • pomyłki podczas roznoszenia leków pacjentom,
 • podanie leku inną drogą (np. dożylnie zamiast domięśniowo),
 • błędy farmaceutów – nieskontaktowanie się z lekarzem w sytuacji, gdy recepta jest nieczytelna i dokonanie własnej, błędnej interpretacji.

Za niewłaściwe podanie leku należy Ci się odszkodowanie!

Wszystkie przypadki opisane wyżej dają Ci prawo do uzyskania odszkodowania. W zależności od tego, czy błąd popełnił lekarz w prywatnej, czy też publicznej placówce oraz z co doprowadziło do całej sytuacji (niekompetencja lekarza czy błąd organizacyjny) odpowiedzialność poniesie sam szpital albo lekarz wraz ze szpitalem. 

Lekarze i placówki lecznicze mają wykupione ubezpieczenie OC, dlatego po odszkodowanie musisz zgłosić się do ich ubezpieczyciela. Należy Ci się przede wszystkim odszkodowanie, które powinno objąć wszystkie koszty i straty związane z błędnym podaniem leku – np. wydatki potrzebne na dalsze leczenie, rehabilitację, zakup specjalistycznego sprzętu, a nawet koszty wynikające z braku możliwości dalszego wykonywania zawodu.

Choć straty materialne związane z niewłaściwym podaniem leku bywają ogromne, to jednak zaniedbania lekarzy i szpitala wiążą się także z innymi poważnymi konsekwencjami. Błędne podanie leku bardzo często pociąga za sobą także ból, cierpienie i strach o własne zdrowie. W ramach rekompensaty za doznane krzywdy obok odszkodowania możesz więc otrzymać także zadośćuczynienie. Wprawdzie nie przywróci Ci ono zdrowia i nie ukoi bólu, ale przynajmniej po części zrekompensuje przeżyte doświadczenia.

Jeśli natomiast skutki były najgorsze z możliwych i błędne podanie leku doprowadziło do śmierci bliskiej Ci osoby, również możesz otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie.  

niewłaściwe podanie leku

Nie wierz, że ze szpitalem nie da się wygrać!

Wielu poszkodowanych zastanawia się, czy warto ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie albo zadośćuczynienie, skoro żadne pieniądze nie cofną czasu ani nie przywrócą zdrowia, a tym bardziej życia.

Pamiętaj jednak, że walcząc o swoje prawa, zyskujesz pieniądze, które mogą pomóc w dalszym leczeniu albo poprawić Twoją sytuację materialną. Szpital ponosi natomiast konsekwencje swoich zaniedbań i dzięki temu istnieje większa szansa, że w przyszłości podobne sytuacje się nie powtórzą.

Nadal powszechne są stwierdzenia, że „ze szpitalem nie da się wygrać”. To jednak nieprawda! Nawet jeśli ma on do pomocy cały dział prawny, to przepisy są jednoznaczne – skoro szpital zawinił, należy Ci się rekompensata pieniężna. Masz więc duże szanse, że sprawa zakończy się po Twojej myśli. Aby jednak tak się stało, najpierw musisz zacząć działać.

 

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za niewłaściwe podanie leku!

Wykazanie wysokości wszystkich poniesionych szkód i odpowiedzialności szpitala nie jest prostym zadaniem. Do tego konieczna będzie znajomość przepisów i zagadnień z zakresu medycyny, a także szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją medyczną. Pamiętaj jednak, że nie musisz działać na własną rękę – możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

 • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy i sprawdzimy, czy masz szansę otrzymać odszkodowanie,
 • zadbamy o przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do udowodnienia odpowiedzialności szpitala i wysokości należnego Ci odszkodowania oraz zadośćuczynienia,
 • przygotujemy niezbędne pisma,
 • w Twoim imieniu przeprowadzimy rozmowy ze szpitalem i jego ubezpieczycielem, w tym ewentualne negocjacje ugodowe,
 • jeśli zdecydujesz się wnieść pozew  – będziemy Cię reprezentować również na sali sądowej,
 • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach, by oszczędzić Twój czas i nerwy, a także zapewnić przestrzeń do odzyskania zdrowia.