Pożar w firmie

W Twojej firmie wybuchł pożar? Odszkodowanie powinno pokryć wszystkie poniesione przez Ciebie szkody!

Pożar w firmie często oznacza ogromne straty, których odrobienie może trwać nawet wiele lat. Zanim na miejsce przyjedzie straż pożarna, ogień jest w stanie strawić większość dokumentów, sprzętu i wyposażenia biura. Jeśli masz wykupione ubezpieczenie od zdarzeń losowych, takich jak pożar w firmie, ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci kwotę odpowiadającą poniesionym przez Ciebie stratom. 

Zaniżanie odszkodowań nie należy do rzadkości

Choć wykupiona polisa powinna zabezpieczać Twój biznes przed następstwami pożaru, to rzeczywistość wygląda nieco mniej optymistycznie. Zakłady ubezpieczeń chętnie korzystają z okazji, by wypłacić Ci mniej niż to, co rzeczywiście Ci przysługuje.

Wysokość odszkodowania określana jest na podstawie kosztorysu. Ten natomiast sporządza się na w oparciu o zdjęcia i informacje dostarczone przez pracownika zakładu ubezpieczeń, który dokonał oględzin miejsca pożaru. Niedopatrzenia na tym etapie mogą Cię więc sporo kosztować – np. prowadzić do nieuwzględnienia w kosztorysie niektórych wydatków albo do błędnego ich zakwalifikowania.

Co więcej, choć zakresem ubezpieczenia nieraz objęte są pewne dodatkowe koszty (np. te związane ze sprzątaniem po pożarze czy utracone dochody), to ubezpieczyciel może ich nie zwrócić, jeśli nie upomnisz się o swoje prawa. 

Tak naprawdę nie ma jednak znaczenia, z jakiego powodu Twoje odszkodowanie za pożar w firmie zostanie zaniżone. Efekt i tak jest ten sam – w takiej sytuacji otrzymujesz mniej, niż rzeczywiście Ci się należy.

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty jakichkolwiek pieniędzy? Jego decyzja nie zawsze jest słuszna!

Zaniżanie odszkodowań to nie jedyny problem – może się też zdarzyć, że ubezpieczyciel w ogóle nie będzie chciał Ci wypłacić odszkodowania. Najczęściej zrobi to, gdy uzna, że to Ty ponosisz odpowiedzialność za całe zdarzenie. Pamiętaj jednak, że nie zawsze zaniedbania z Twojej strony pozbawią Cię prawa do odszkodowania. Jeśli przyczyna pożaru nie była z nimi związana, to pieniądze wciąż Ci się należą.

Podobnie sprawa wygląda w innych przypadkach, gdy ubezpieczyciel bezpodstawnie próbuje wyłączyć swoją odpowiedzialność. Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz się odwołać, a gdy to nie przyniesie skutku – spróbować zawrzeć ugodę lub walczyć o swoje prawa przed sądem.

Pamiętaj też, że jeśli Twoja firma nie jest ubezpieczona od pożaru, ale do zdarzenia doszło z winy innej osoby – np. w wyniku złego zaprojektowania budynku, to ubezpieczenia możesz się domagać z OC osoby odpowiedzialnej za te zaniedbania. Wypłacona kwota powinna wówczas odpowiadać nie tylko wartości zniszczonego mienia, ale także uwzględniać utracone przez Ciebie dochody.

pożar w firmie

Przeanalizuj decyzję ubezpieczyciela i upewnij się, że otrzymasz wszystko, co Ci się należy

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do decyzji ubezpieczyciela, warto dokładnie przeanalizować OWU, przyczyny pożaru i wydaną decyzję. W wielu przypadkach może się okazać, że masz prawo do odszkodowania, wbrew temu, co twierdzi ubezpieczyciel. W ten sposób zyskujesz też pewność, że cały zakres szkody został pokryty – bez nieuzasadnionego pomijania kosztów objętych polisą.

Nie jest to jednak proste zadanie – konieczna będzie tu nie tylko znajomość przepisów o odszkodowaniach, ale także procedur pożarowych i umiejętność oszacowania wartości szkód. Pamiętaj jednak, że nie musisz działać na własną rękę – możesz skorzystać z naszej pomocy.

Pomożemy Ci otrzymać odszkodowanie za pożar w firmie!

Nasza kancelaria od lat zatrudnia likwidatorów z doświadczeniem w pracy w ubezpieczalniach.  Doskonale znają oni procesy stosowane w zakładach ubezpieczeń i sztuczki ubezpieczycieli. Współpracujemy też z rzeczoznawcami inżynierami budownictwa oraz inżynierami bezpieczeństwa pożarowego. Pomożemy Ci więc dokładnie przeanalizować kosztorys oraz decyzję ubezpieczyciela i otrzymać wszystko, co Ci się należy. W ramach naszych usług:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy i sprawdzimy, czy decyzja ubezpieczyciela była uzasadniona,
  • we współpracy z inżynierami budownictwa i pożarnictwa ustalimy przyczynę pożaru, osobę odpowiedzialną za pożar i sporządzimy kosztorys z wyceną rzeczywiście poniesionych przez Ciebie szkód,
  • będziemy Cię reprezentować w kontaktach z ubezpieczycielem, podczas ewentualnych rozmów ugodowych i na sali sądowej,
  • przygotujemy wszystkie niezbędne pisma, zadbamy o zgromadzenie potrzebnych dokumentów i dopełnienie wszystkich formalności.