Błędna diagnoza lekarska

 

Błędna diagnoza lekarska powinna spotkać się z odpowiednią rekompensatą. Uzyskaj należne Ci odszkodowanie!

Od diagnozy zależy wiele – sposób zastosowanego leczenia, perspektywa odzyskania zdrowia, a w niektórych przypadkach nawet i życie. Przychodząc do lekarza, masz prawo oczekiwać, że wykorzysta on całą zdobytą wiedzę i starannie wypełni swoje obowiązki, by postawić właściwą diagnozę. Powierzasz mu przecież jedną z najważniejszych rzeczy – swoje zdrowie.

Błędna diagnoza lekarska może być tragiczna w skutkach

Niestety ze starannym działaniem lekarzy bywa różnie. Nieraz możesz usłyszeć, że „nic Ci nie jest”, podczas gdy później okaże się, że cierpisz na chorobę wymagającą szybkiej interwencji. Zdarza się również, że lekarz diagnozuje guza i zarządza szybką operację, która wcale nie była konieczna.

Czasami możliwość powrotu do zdrowia zależy od podjęcia szybkiego działania. Nieprawidłowa diagnoza bezpowrotnie Ci tę szansę odbiera. Co więcej, nieraz to właśnie leczenie nieistniejącej choroby prowadzi do pogorszenia Twojego stanu. Skutki zaniedbań lekarzy bywają zresztą jeszcze bardziej tragiczne – w skrajnych przypadkach prowadzą nawet do śmierci.

Za błędną diagnozę przysługuje Ci rekompensata pieniężna!

O odpowiedzialności lekarza można mówić tylko w przypadku, gdy nie działał on zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi mu metodami czy środkami pozwalającymi na leczenie choroby, a także gdy nie wykazał się należytą starannością. Chodzi tu więc o sytuacje, w których lekarz:

  • niestarannie przeprowadził badania,
  • zrezygnował z badań, które należało przeprowadzić w danym przypadku,
  • nie zinterpretował prawidłowo objawów, które przy aktualnej stanie wiedzy powinny mu pozwolić stwierdzić, z jaką chorobą ma do czynienia.

 

Jeśli w Twoim przypadku doszło do tego rodzaju zaniedbań, masz prawo żądać naprawienia szkody. Oznacza to, że otrzymane odszkodowanie powinno rekompensować wszystkie poniesione przez Ciebie koszty i straty związane z nieprawidłową diagnozą – m.in. koszty leczenia, zakupu leków czy dojazdu do placówek leczniczych i rehabilitacyjnych.

Straty materialne to jednak dopiero pierwsza kwestia. Błędna diagnoza lekarska bardzo często wiąże się także z bólem i cierpieniem. Może wywołać strach o własne zdrowie, przeciągające się cierpienie czy rozpacz związaną z brakiem perspektyw na powrót do zdrowia. Właśnie dlatego obok odszkodowania możesz ubiegać się o zadośćuczynienie, które zrekompensuje ból psychiczny i fizyczny.

błędna diagnoza

To od Ciebie zależy, czy lekarz poniesie odpowiedzialność za swoje zaniedbania

Aby uzyskać odszkodowanie, musisz udowodnić poniesioną szkodę. Do tego potrzebna będzie wiedza, doświadczenie, ale przede wszystkim – zbiór odpowiednich dokumentów. Osobną kwestią pozostaje zadośćuczynienie, którego nie da się ściśle wyliczyć, co nie zmienia faktu, że to Ty musisz wykazać, że żądana kwota zadośćuczynienia jest adekwatna do poniesionych krzywd.

Zwykle spór ze szpitalem to ostatnie, o czym chcesz myśleć. Musisz przecież skupić się na powrocie do zdrowia, a dodatkowy stres na pewno tego nie ułatwia. Poza tym bez znajomości prawa i zagadnień medycznych możesz mieć duży problem z udowodnieniem zaniedbań lekarzy i wysokości poniesionych szkód. Być może masz też wrażenie, że znajdujesz się na przegranej pozycji. Pamiętaj jednak, że te pieniądze Ci się należą, a lekarz powinien ponieść odpowiedzialność za swoje postępowanie.

Pomożemy Ci odzyskać rekompensatę za błędną diagnozę!

Nie musisz samodzielnie toczyć sporu ze szpitalem, kontaktować się z reprezentującymi go prawnikami i zagłębiać się w przepisy. Zamiast tego możesz skupić się na powrocie do zdrowia i pozwolić, by to nasza kancelaria we wszystkim Cię wyręczyła, a wtedy my:

  • przeanalizujemy Twoją sytuację i powiemy Ci, jakie masz możliwości,
  • zadbamy o zgromadzenie niezbędnych dokumentów i dowodów, które pozwolą pociągnąć szpital do odpowiedzialności i uzyskać należne Ci pieniądze,
  • przygotujemy niezbędne pisma,
  • będziemy reprezentować Cię na każdym etapie sprawy – w kontaktach ze szpitalem, podczas ewentualnych rozmów ugodowych i na sali sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach, by zapewnić Ci możliwość spokojnego powrotu do zdrowia.