Baza wiedzy

Dlaczego moje odszkodowanie po pożarze jest za niskie? 6 najczęstszych powodów

Prawniczka Joanna Szymanowska | 31.08.2022

zaniżone odszkodowanie po pożarze

Ubezpieczyciel zaproponował Ci kwotę, która nie wystarcza na naprawę wszystkich szkód wywołanych przez pożar? Nie należysz do odosobnionych przypadków. Od lat pomagamy poszkodowanym i z naszego doświadczenia wynika, że zaniżone odszkodowanie po pożarze najczęściej ma źródło w 6 konkretnych przyczynach. Sprawdź, czy któraś z nich dotyczy też Ciebie. Być może masz szansę uzyskać brakującą kwotę.

Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za pożar?

Warto zacząć od tego, że szkody po pożarze mogą zostać naprawione w ramach 4 różnych ubezpieczeń:

 • pożar w gospodarstwie rolnym wiąże się z wypłatą odszkodowania w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarczych. Oznacza to, że nie musisz posiadać żadnej dodatkowej polisy, by uzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • pożar domu, mieszkania, firmy itp. to już przypadki, w których odszkodowanie za szkody na mieniu spowodowane przez pożar otrzymasz tylko pod warunkiem, że masz wykupioną odpowiednią, nieobowiązkową polisę. Co więcej, ubezpieczyciel może stosunkowo swobodnie decydować, w jaki sposób uregulować warunki umowy. Oznacza to, że w zależności od konkretnego TU zasady wypłaty odszkodowania będą się różnić,
 • pożar samochodu – w tym przypadku sytuacja jest o tyle skomplikowana, że wiele zależy od przyczyny pożaru. Jeśli Twoje auto zajmie się ogniem od innego samochodu, możesz ubiegać się o odszkodowanie z OC właściciela tego pojazdu. Z kolei jeśli przyczyna pożaru tkwiła w Twoim samochodzie (podpalenie, samozapłon itd.), pieniądze otrzymasz tylko jeśli masz wykupione AC i o ile Twoje ubezpieczenie obejmuje tę konkretną sytuację.

Zaniżone odszkodowanie po pożarze – jakie są najczęstsze przyczyny?

Po tym wstępie czas przejść już do konkretów. Od 2009 roku pomagamy poszkodowanym w pożarach i spotkaliśmy się już z wieloma przyczynami zaniżania odszkodowań. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że najczęściej jest to rezultat takich czynników:

 1. Błędna opinia co do przyczyn pożaru,
 2. Zła wykładnia ogólnych warunków ubezpieczenia,
 3. Uwzględnienie amortyzacji,
 4. Niedoubezpieczenie,
 5. Niedokładne sporządzenie protokołu szkody,
 6. Nieuwzględnienie w kosztorysie niektórych wydatków.

1. Błędna opinia co do przyczyn pożaru

Odszkodowanie za pożar nie będzie Ci przysługiwać, jeśli do całego zdarzenia doszło z Twojej winy. Przykładowo, ubezpieczenie domu od ognia zwykle nakłada na Ciebie obowiązek regularnego sprawdzania stanu budynku – instalacji, przewodów wentylacyjnych, komina itd. Jeśli tego nie zrobisz, ubezpieczyciel może odmówić Ci wypłaty odszkodowania. Jest jednak pewne „ale”. Znaczenie zawsze ma związek przyczynowo-skutkowy.

Niedawno prowadziliśmy sprawę klienta, któremu ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Wszystko dlatego, że pożar rzekomo rozpoczął się od komina, a ubezpieczony nie wykonywał regularnych przeglądów kominiarskich. Pozornie sprawa była przegrana – zaniedbanie przekreślało szansę na uzyskanie jakichkolwiek pieniędzy.

Po wykonaniu ekspertyzy na temat przyczyny pożaru okazało się jednak, że budynek zajął się od instalacji elektrycznej. Zaniedbanie naszego klienta w żaden sposób nie doprowadziło więc do pożaru. W efekcie udało się nam uzyskać należne mu pieniądze.

Oczywiście samodzielnie nie będziesz w stanie ocenić, co wywołało pożar. Możesz jednak skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zrobią to za Ciebie.

2. Zła wykładnia ogólnych warunków ubezpieczenia

Kiedy ubiegasz się o odszkodowanie za pożar, często możesz spotkać się z sytuacją, w której ubezpieczyciel odmawia wypłaty pieniędzy albo nie uwzględnia Twojej reklamacji, powołując się na OWU. To właśnie tam znajdują się główne zasady związane z wypłatą odszkodowania, a także przypadki zwolnienia ubezpieczyciela od odpowiedzialności.

Czasami jednak twierdzenia towarzystwa ubezpieczeniowego tylko pozornie są uzasadnione. Otrzymujesz decyzję napisaną poważnym językiem, w której TU powołuje się na konkretne podpunkty OWU. Gdy natomiast prawnik przeczyta uzasadnienie i zestawi je z OWU, może się okazać, że ubezpieczyciel zinterpretował przepisy nieprawidłowo i – jak możesz się spodziewać – na Twoją niekorzyść.

Warto więc dokładnie przeanalizować warunki OWU. Nieraz spotkaliśmy się już z sytuacją, gdy ubezpieczyciel nie tyle proponował zaniżone odszkodowanie za pożar, co bezzasadnie w ogóle odmawiały wypłaty jakichkolwiek pieniędzy. Podjęcie dalszych kroków – złożenie odwołania od decyzji, a czasem postępowanie sądowe – pozwoliło jednak uzyskać pełne odszkodowanie.

3. Uwzględnienie amortyzacji

Wśród najczęstszych przyczyn zaniżania odszkodowań znajduje się również bezprawne dokonywanie amortyzacji. Kiedy korzystasz z budynku, samochodu czy gospodarstwa, poszczególne elementy z czasem się zużywają. W dniu pożaru nie są więc tyle warte, co w momencie zakupu. A przecież kosztorys popożarowy zawsze sporządza się, biorąc pod uwagę ceny nowych części.

Teoretycznie amortyzacja mogłaby się więc nawet wydawać uzasadniona. Problem w tym, że nie da się przeprowadzić jej sprawiedliwie – tak, by rzeczywiście odzwierciedlała stan tuż przed całym zdarzeniem. Z tego powodu jeśli zobaczysz, że ubezpieczyciel w kosztorysie po pożarze uwzględnił amortyzację, koniecznie odwołaj się od jego decyzji.

4. Niedoubezpieczenie

Prowadziliśmy również sprawy, w których agent od lat ubezpieczał budynek na tę samą kwotę, nie dostosowując jej do aktualnej sytuacji – wzrostu cen, przeprowadzonego remontu zwiększającego wartość nieruchomości itd.

W efekcie okazywało się, że po pożarze suma ubezpieczeniowa (maksymalna kwota, jaką można otrzymać) jest za niska. W takim przypadku nie była to jednak wina samego ubezpieczonego, ale właśnie agenta. A to z kolei dawało już podstawę do ubiegania się o kwotę, która pokryje wszystkie szkody.

5. Niedokładne sporządzenie protokołu szkody

Kolejny często powtarzający się scenariusz po pożarze to ten, gdy poszkodowany zgłasza szkodę, a na miejsce przyjeżdża likwidator mobilny. Teoretycznie wykonuje niezbędne zdjęcia, sporządza protokół i przesyła go do ubezpieczyciela, by ten mógł następnie przygotować kosztorys. Finalnie jednak ubezpieczyciel proponuje mocno zaniżone odszkodowanie po pożarze.

Kiedy następnie analizujemy cały protokół wraz ze współpracującymi z nami rzeczoznawcami, okazuje się, że problem tkwi w protokole szkody. W tym zakresie dochodzi do wielu różnych błędów:

 • likwidator mobilny nieprawidłowo obsługuje program do szkody,
 • wykonuje niedokładną dokumentację fotograficzną – np. jedynie zdjęcia długości, szerokości i wysokości pomieszczenia. W efekcie nie sposób następnie sprawdzić, z jakich materiałów wykonany był uszkodzony dach. A przecież co materiał, to inna cena,
 • likwidator nie dysponuje odpowiednim sprzętem, który pozwoli mu ocenić szkody – np. spaleniu ulega dach, ale osoba przyjeżdżająca na miejsce nie ma drona ani innych narzędzi, które pomogłyby jej w rzetelnej dokumentacji szkód,
 • i wreszcie – choć współcześnie może się to wydawać nie do pomyślenia – likwidatorzy mobilni czasem wykonują zdjęcia czarno-białe. A jak możesz się domyślać, z takich fotografii trudno nawet wywnioskować, jakie materiały zostały zastosowane w budynku – np. czy na dachu była blacha falista, czy eternit. A to oczywiście znów wpływ na sam kosztorys.

W takich przypadkach trudno nawet winić samego kosztorysanta, że wykonał niezgodny z rzeczywistością kosztorys. Możesz jednak udowodnić, że szkody były większe, budynek wykonany był z innych materiałów albo likwidator pominął niektóre zniszczenia i na tej podstawie odwołać się od decyzji.

6. Nieuwzględnienie w kosztorysie niektórych wydatków

Za niskie odszkodowanie za pożar może być nie tylko konsekwencją źle sporządzonego kosztorysu albo protokołu, a po prostu Twojej niewiedzy.

Jak możesz się domyślać, ubezpieczyciel dobrowolnie nie przypomni Ci o kosztach, które pominiesz we wniosku o odszkodowanie za pożar. W takiej sytuacji wypłaci Ci po prostu sumę, o którą się ubiegasz. On skorzysta więc na tym, że nie znasz przepisów i przysługujących Ci praw, Ty natomiast stracisz i to niemało.

Jest wiele takich kosztów, które możesz uznać za niewchodzące w skład odszkodowania. Wśród przykładów znajdują się chociażby:

 • koszty uprzątnięcia nieruchomości po pożarze,
 • koszty osuszenia budynku,
 • spalone środki obrotowe – np. pożar strawi magazyn.

Zanim więc wystąpisz o pieniądze do ubezpieczyciela, najlepiej więc gdy dokładnie zapoznasz się z przepisami.

Oczywiście to nie wszystkie przyczyny zaniżania lub odmowy wypłaty odszkodowania po pożarze. W naszej praktyce spotkaliśmy się jeszcze m.in. z sytuacją niedoszacowania niektórych kosztów (np. kosztów tapetowania).

Czasami też zdarzało się, że ubezpieczyciel odmawiał pokrycia równowartości spalonych środków obrotowych (np. towaru w magazynie) z tego powodu, że poszkodowany nie posiadał odpowiednich faktur.

Jak więc widzisz, powodów, z których odszkodowanie za pożar nie wystarcza do naprawienia szkód, może być naprawdę wiele. Zawsze jednak to od Ciebie zależy, czy ostatecznie otrzymasz wszystkie przysługujące Ci pieniądze.

Jak uzyskać odszkodowanie po pożarze?

Z poprzednich akapitów wiesz już, że najczęstsze przyczyny zaniżania odszkodowania za pożar wiążą się z Twoją niewiedzą oraz nieprawidłowo sporządzonym kosztorysem. Aby więc mieć pewność, że dostaniesz wszystko, co Ci się należy, najlepiej jeśli:

 • uważnie przeanalizujesz OWU,
 • sprawdzisz kosztorys,
 • upewnisz się, że zgłaszasz wszystkie roszczenia,
 • zadbasz o zgromadzenie dokumentów potwierdzających wszelkie koszty i straty.

Oczywiście trudno o to wszystko zadbać na własną rękę, szczególnie gdy nie jesteś prawnikiem, a tym bardziej nie masz żadnego doświadczenia w tego typu sprawach. Zawsze możesz jednak skorzystać z profesjonalnej pomocy. Decydując się na pomoc prawników-praktyków w zakresie uzyskiwania odszkodowań za pożar, masz szansę dużo zyskać.

W naszej kancelarii przeprowadziliśmy już wiele takich spraw i co za tym idzie – nie tylko znamy procedury związane ze sporządzeniem kosztorysów i protokołów. Regularnie współpracujemy także z doświadczonymi inżynierami budownictwa i pożarnictwa. Z ich pomocą przeanalizujemy przyczyny pożaru, Twój kosztorys i decyzję ubezpieczyciela, a potem zadbamy o uzyskanie pieniędzy, które Ci się należą – czy to w drodze ugodowych ustaleń, czy też na sali sądowej.

Jeśli więc chcesz otrzymać pełne odszkodowanie za pożar, nie czekaj i skontaktuj się z nami.

 

Zaniżone odszkodowanie po pożarze – podsumowanie

 1. Odszkodowanie za pożar możesz otrzymać w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarczych, dobrowolnego ubezpieczenia domu, mieszkania czy firmy, a w przypadku pożaru samochodu – z OC lub AC (w zależności od przyczyny pożaru).
 2. Kwoty wypłacane przez ubezpieczyciela bardzo często okazują się niewystarczające – i to niezależnie od tego, jaka była przyczyna pożaru i na podstawie której polisy ubiegasz się o pieniądze.
 3. Najczęstsze przyczyny zaniżonego odszkodowania za pożar to: błędne określenie przyczyny pożaru, zła wykładnia OWU, uwzględnienie amortyzacji, niedoubezpieczenie, niedokładnie sporządzony protokół szkody oraz nieuwzględnienie niektórych szkód w kosztorysie.
 4. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoje odszkodowanie jest zaniżone albo ubezpieczyciel odmawia Ci jego wypłaty, dokładnie przeanalizuj OWU, kosztorys, a także przyczyny pożaru. Najlepiej, gdy skorzystasz przy tym z pomocy kancelarii, która nie tylko doskonale zna przepisy i procedury pożarowe, ale także współpracuje z inżynierami budownictwa i pożarnictwa. To znacznie zwiększy Twoje szanse na uzyskanie pełnego odszkodowania.

Zobacz inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

szkody na mieniu spowodowane przez pożar

Baza wiedzy

Szkody na mieniu spowodowane przez pożar

Pożar może doprowadzić nawet do utraty całego życiowego dorobku. Nic więc dziwnego, że zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy decydują się na zakup odpowiedniej polisy. Dzięki temu mogą liczyć na to, że ubezpieczyciel naprawi szkody na mieniu spowodowane przez pożar.

kiedy przedawnia się odszkodowanie

Baza wiedzy

Kiedy przedawnia się odszkodowanie i jakie są tego skutki?

Jako osoba poszkodowana nie możesz zwlekać w nieskończoność ze zwróceniem się do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Upływ konkretnego terminu sprawi, że nie otrzymasz żadnych pieniędzy. Kiedy w takim razie przedawnia się odszkodowanie?

odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego

Baza wiedzy

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Zaniżanie odszkodowań to powszechna praktyka stosowana przez ubezpieczycieli. Nie musisz jednak zgadzać się z przedstawionym kosztorysem. Wręcz przeciwnie – gdy proponowana kwota jest zbyt niska, warto zdecydować się na odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się