Uraz w wypadku

 

Wypadek doprowadził do urazów lub rozstroju zdrowia? Możesz żądać zwrotu związanych z tym kosztów!

Wypadki pociągają za sobą nie tylko tzw. szkody na mieniu, czyli choćby uszkodzenie Twojego samochodu oraz innych należących do Ciebie rzeczy. W wyniku takich zdarzeń może dojść także do wielu urazów. A te nieraz oznaczają kosztowne leczenie, długotrwałą rehabilitację, jak i inne wydatki. Nie musisz jednak pokrywać ich z własnej kieszeni!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba odpowiedzialna za wypadek ma obowiązek pełnego naprawienia poniesionych przez Ciebie szkód. Oczywiście czasu nie da się cofnąć, a niektórych urazów nie wyleczy nawet kosztowna rehabilitacja. Nie zmienia to jednak faktu, że wydatki związane z utratą zdrowia powinien pokryć ubezpieczyciel albo sam sprawca.

Tym samym możesz się domagać, by osoba odpowiedzialna za całe zdarzenie zwróciła Ci m.in. koszty:

 • leczenia,
 • rehabilitacji,
 • zakupu leków,
 • dostosowania pomieszczeń do Twoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności czy innych ograniczeń,
 • zakupu specjalistycznego sprzętu
 • opieki,
 • transportu do placówek medycznych i rehabilitacyjnych.

Odszkodowanie to nie wszystko – za uraz w wypadku możesz otrzymać też zadośćuczynienie!

Wypadek to często nie tylko dodatkowe koszty, jakie musisz ponieść. To również ból, krzywdy czy nawet strach o własne życie i zdrowie. Właśnie dlatego obok odszkodowania możesz domagać się także zadośćuczynienia, które zrekompensuje Twoje cierpienie – zarówno to psychiczne, jak i fizyczne.

uraz w wypadku

To, jak wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie otrzymasz, zależy przede wszystkim od Ciebie!

Ubezpieczyciel nie będzie się upewniał, czy w Twoim wniosku znalazły się wszystkie poniesione wydatki. Wręcz przeciwnie – chętnie skorzysta z okazji, by zapłacić mniej. Tym samym to w Twoim interesie leży zgromadzenie dowodów potwierdzających wysokość szkód– tutaj przydadzą się przede wszystkim paragony i faktury. Na ich podstawie łatwo będzie określić, jaka jest wysokość należnego Ci odszkodowania.

W przypadku zadośćuczynienia sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Nie masz przecież jak przedstawić ścisłych wyliczeń. Wiele będzie tu więc zależeć od konkretnej sytuacji, m.in. od odniesionych przez Ciebie urazów, długości leczenia, ale także od argumentów, jakie przedstawisz ubezpieczycielowi. Wszystkie te kwestie mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia, które otrzymasz.

 

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za uraz w wypadku!

Po wypadku musisz skupić się przede wszystkim na powrocie do zdrowia. Do tego potrzebny jest spokój, a z drugiej strony – także pieniądze. Dochodzenie odszkodowania może Ci się przy tym wydawać trudne, stresujące i czasochłonne. Szczególnie, jeśli chcesz mieć pewność, że zgłoszenie zawiera wszystkie potrzebne dowody.

Nie musisz jednak działać na własną rękę. Zawsze możesz skorzystać z naszej pomocy i naszego doświadczenia, a my:

 • sprawdzimy, czy możesz skutecznie ubiegać się o odszkodowanie,
 • pomożemy Ci przygotować niezbędne dokumenty,
 • zadbamy o ustalenie wszystkich poniesionych przez Ciebie kosztów i zgromadzenie dowodów, które pozwolą Ci uzyskać pełną kwotę,
 • sprawdzimy, czy w Twojej sytuacji możesz ubiegać się także o zadośćuczynienie,
 • będziemy reprezentować Cię przed ubezpieczycielem,
 • jeśli ubezpieczyciel zaniży odszkodowanie lub zadośćuczynienie – odwołamy się od jego decyzji i zadbamy o uzyskanie pełnej kwoty.