Pożar w gospodarstwie rolnym

 

Miał miejsce pożar w gospodarstwie rolnym? Wypłacone odszkodowanie powinno pokryć poniesione przez Ciebie szkody!

Gospodarstwa rolne podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. Dzięki temu jeśli dojdzie do pożaru, możesz zgłosić się do ubezpieczyciela i domagać się naprawienia wszystkich poniesionych przez Ciebie szkód.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaproponowana kwota jest za niska

Obojętnie czy chodzi o pożar stodoły, pożar budynku gospodarczego czy inną mienie w Twoim gospodarstwie – uzyskane odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości poniesionych przez Ciebie szkód. Niestety, w wielu przypadkach pieniądze wypłacone przez ubezpieczyciela nie pozwalają na dokonanie potrzebnych napraw.

Przyczyn takich sytuacji może być wiele. Wśród najczęstszych przypadków można wymienić amortyzację, zaniżenie cen materiałów budowlanych czy roboczogodzin, a także nieuwzględnienie niektórych szkód w całym kosztorysie.

Zaniżanie odszkodowań za pożar w gospodarstwie rolnym to w wielu przypadkach efekt nieprawidłowego przeprowadzenia likwidacji szkody. Zdarza się, że likwidator mobilny pojawiający się na miejscu w celu udokumentowania strat, nie wywiązuje się w pełni z tego obowiązku. A to właśnie na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów sporządza się kosztorys. Tym samym wszelkie zaniedbania przełożą się na niższe odszkodowanie.

Zdarza się też, że ubezpieczyciel bezzasadnie obarcza Cię winą za całe zdarzenie i na tej podstawie odmawia Ci prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. W wielu przypadkach robi to jednak niesłusznie. Pamiętaj, że nawet, jeśli w wydanej decyzji przeczytasz, że odszkodowanie za pożar stodoły, budynku gospodarczego i inne poniesione straty w ogóle Ci się nie należy, nie zawsze jest to prawda. Sama odmowa nie oznacza, że sprawa jest przegrana. 

pożar w gospodarstwie rolnym

Pieniądze od ubezpieczyciela nie wystarczą na naprawę szkód? Pozostałych wydatków nie musisz pokrywać z własnej kieszeni!

Wykupując polisę, masz prawo oczekiwać, że ubezpieczyciel pokryje wszystkie poniesione przez Ciebie szkody, a nie tylko część z nich. Z kolei sam zakład ubezpieczeń nie może przerzucać na Ciebie ciężaru pokrycia strat, jeśli nie ma ku temu uzasadnionych powodów.

Warto dokładnie przyjrzeć się warunkom ubezpieczenia i przeanalizować decyzję zakładu ubezpieczeń. W wielu przypadkach okazuje się bowiem, że przyczyna pożaru stwierdzona przez ubezpieczyciela jest niezgodna z rzeczywistością, kosztorys jest niedoszacowany albo przepisy pożarowe zinterpretowano na Twoją niekorzyść.

Jeśli okaże się, że odmowa odszkodowania jest nieuzasadniona albo należy Ci się wyższa kwota, zawsze możesz odwołać się od wydanej decyzji. A jeśli i to nie przyniesie skutków – pozostaje Ci jeszcze droga sądowa.

Pomożemy Ci otrzymać odszkodowanie za pożar w gospodarstwie rolnym!

Droga do uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości może Ci się wydawać trudna i czasochłonna, ale pamiętaj, że nie musisz działać na własną rękę.

W naszej kancelarii współpracujemy z likwidatorami z wieloletnim doświadczeniem w pracy w ubezpieczalniach. W uzyskiwaniu odszkodowań dla naszych klientów pomagają nam także rzeczoznawcy inżynierowie budownictwa oraz specjaliści od bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić i udokumentować wysokości rzeczywiście poniesionych przez Ciebie szkód i uzyskać pełną kwotę odszkodowania.

Zamiast więc samodzielnie zagłębiać się w przepisy, wypełniać szereg  formalności i kontaktować się z ubezpieczycielem, skorzystaj z naszej pomocy, a my:

  • zapoznamy się z Twoją sprawą i ocenimy, czy masz szansę na uzyskanie wyższego odszkodowania,
  • we współpracy z inżynierami budownictwa i pożarnictwa ustalimy rzeczywiste przyczyny pożaru oraz wysokość poniesionych przez Ciebie szkód,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach,
  • będziemy Cię reprezentować w rozmowach z ubezpieczycielem, a jeśli zdecydujesz się na wniesienie pozwu – także na sali sądowej.