Pomylenie zakresu zabiegu

 

Lekarz wyciął Ci zdrową nerkę? A może przeprowadził operację wyznaczoną dla innego pacjenta? Należy Ci się odszkodowanie za pomylenie zakresu zabiegu!

Masz prawo oczekiwać, że lekarz przeprowadzający Twoją operację będzie wykonywał swoje obowiązki z maksymalnym zaangażowaniem i w pełnym skupieniu. W końcu stawką jest Twoje zdrowie, a niekiedy i życie.

Pomylenie zakresu zabiegu to scenariusz, który spotyka wielu pacjentów

Wiedza medyczna jest coraz większa, a możliwości techniczne pozwalają na przeprowadzanie operacji, o których jeszcze jakiś czas temu nikomu się nie śniło. Wciąż dochodzi jednak do zwyczajnych, ludzkich błędów. Jeśli lekarz pomylił część ciała do operacji lub pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu albo zoperował niewłaściwy organ, to popełnił błąd medyczny. 

Każdy zabieg oznacza poważną ingerencję. Jeśli lekarz pomyli jego zakres, konsekwencje możesz dotkliwie odczuć. Często taki błąd pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia kolejnej poważnej operacji, nie wspominając już o oszpeceniu ciała czy bliznach, które zostaną Ci do końca życia. Zdarza się też, że wskutek pomylenia zakresu zabiegu dochodzi do nieodwracalnych problemów zdrowotnych i uszkodzenia nerwów.

Jeden błąd lekarza rzutuje na całą Twoją przyszłość

Do konsekwencji finansowych związanych z pomyleniem zakresu zabiegu dochodzi jeszcze ból i cierpienie. Niepotrzebna operacja nieraz wymaga od Ciebie długiej rekonwalescencji i czekania na możliwość przeprowadzenia kolejnego, pierwotnie zaplanowanego zabiegu.

Cała sytuacja zwykle wiąże się też z krzywdą – np. z cierpieniem wynikającym z faktu, że do końca życia pozostaniesz osobą niepełnosprawną albo że Twoje ciało zostało oszpecone. Pomylenie zakresu zabiegu może też pociągać za sobą wiele wydatków – np. oznaczać konieczność zakupu specjalistycznego sprzętu, zapewnienia stałej opieki czy przeprowadzenia kosztownej rehabilitacji.

 

pomylenie zakresu zabiegu

 

Możesz zabezpieczyć swoją finansową przyszłość i pociągnąć szpital do odpowiedzialności

Za pomylenie zakresu zabiegu należy Ci się:

  • odszkodowanie, które powinno pokryć wszystkie poniesione przez Ciebie koszty i straty,
  • zadośćuczynienie, które zrekompensuje Ci ból i cierpienie,
  • renta z tytułu zwiększenia się Twoich potrzeb.

Świadczenia te się nie wykluczają – możesz ubiegać się o nie wszystkie.

A może nie jesteś poszkodowanym pacjentem, ale Twój bliski zmarł w wyniku pomylenia zakresu zabiegu? W takiej sytuacji masz prawo żądać wypłaty odszkodowania. Możesz też otrzymać zadośćuczynienie za cierpienie związane ze stratą członka rodziny, a w niektórych przypadkach także rentę.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za pomylenie zakresu zabiegu!

Aby otrzymać należne Ci pieniądze trzeba udowodnić, że doszło do pomylenia zakresu zabiegu oraz wykazać wysokość poniesionej szkody. Do tego niezbędna może się okazać znajomość przepisów, i zagadnień z zakresu medycyny. Konieczne będzie też zgromadzenie potrzebnych dowodów.

Wprawdzie sprawy z zakresu błędów medycznych są skomplikowane, ale nie musisz działać na własną rękę. Możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy,
  • powiemy Ci, czego możesz domagać się od szpitala,
  • zadbamy o zgromadzenie niezbędnych dokumentów, które udowodnią Twoje racje,
  • przygotujemy potrzebne pisma,
  • będziemy reprezentować Cię w kontaktach ze szpitalem oraz na sali sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach.