Baza wiedzy

Błąd medyczny – na czym polega i jakie są jego rodzaje?

Prawniczka Joanna Majkowska | 27.11.2021

błąd medyczny

Zaniedbania ze strony lekarzy, pomyłki przy podaniu leku czy problemy organizacyjne – wszystkie te sytuacje mogą mieć negatywny wpływ na Twoje zdrowie. Ale czy każdy taki przypadek to od razu błąd medyczny? Niekoniecznie. Sprawa nie jest taka prosta. 

Błąd medyczny – co to takiego?

Cały osobny wpis został poświęcony wyjaśnieniu, czym jest błąd medyczny. Żeby zbytnio się nie powtarzać, na wstępie jedynie krótkie przypomnienie.

Z błędem medycznym będziesz mieć do czynienia, gdy zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) osoby zatrudnionej w placówce medycznej doprowadzi do powstania u Ciebie szkody. Wszystkie te 3 warunki (wina, szkoda i związek przyczynowy między nimi) muszą zostać spełnione łącznie. Tylko w takiej sytuacji należy Ci się odszkodowanie.

Jakie są rodzaje błędów medycznych?

Często naprzemiennie stosuje się dwa pojęcia, błąd medyczny i błąd lekarski. Nie są to jednak synonimy. Błąd medyczny to określenie znacznie szersze. Dotyczy zaniedbań ze strony wszystkich pracowników medycznych, m.in. farmaceutów, fizjoterapeutów czy pielęgniarek. Natomiast błąd lekarski odnosi się jedynie do zaniedbań ze strony lekarza – jak sama nazwa zresztą wskazuje.

Co za tym idzie, błąd medyczny można podzielić na wiele kategorii, w zależności od konkretnych okoliczności. Będą to:

  • błąd diagnostyczny,
  • błąd terapeutyczny,
  • błąd rokowania,
  • błąd organizacyjny,
  • błąd techniczny,
  • błąd informacyjny.

Błąd diagnostyczny

Jeśli lekarz nieprawidłowo oceni Twój stan zdrowia albo postawi niewłaściwą diagnozę, można mówić o błędzie diagnostycznym. Czasami jest to rezultat źle przeprowadzonych badań, innym razem wina leży w samej interpretacji wyników, a w jeszcze kolejnym przypadku – to efekt nieprzeprowadzenia niezbędnego wywiadu lekarskiego.

Niezależnie od przyczyny, skutki możesz dotkliwie odczuć. Zdarza się, że lekarz diagnozuje chorobę, na którą wcale nie cierpisz. W rezultacie podejmujesz niepotrzebne leczenie obciążające Twój organizm. To pociąga za sobą dodatkowe koszty i strach o własne zdrowie.

Bywają też i sytuacje odwrotne – lekarz błędnie sądzi, że nic Ci nie jest. Czas więc płynie, a Ty bezczynnie czekasz, zamiast poddać się koniecznemu zabiegowi albo terapii. W skrajnych przypadkach możesz w ten sposób nawet bezpowrotnie stracić szansę na odzyskanie zdrowia.

Błąd terapeutyczny

Błąd terapeutyczny czasem nazywany jest także błędem leczniczym. Najczęściej wiąże się z niedopatrzeniami już na etapie diagnozy. W końcu jeśli lekarz uzna, że cierpisz na chorobę, której nie masz, podejmie też i niewłaściwe leczenie. Z drugiej strony zdarza się także, że wprawdzie sama diagnoza jest prawidłowa, ale metoda leczenia już nie – np. doktor przepisuje leki, które pogarszają Twój stan zdrowia.

Błąd rokowania (prognozy)

Ten błąd najczęściej łączy się z błędem diagnostycznym lub terapeutycznym. Lekarz stawia nieprawidłową diagnozę (np. stwierdza nowotwór, którego nie masz) i oznajmia, że zostało Ci X lat życia albo masz Y % szans na wyzdrowienie.

Błąd organizacyjny

Wszystkie 3 wspomniane wyżej błędy wiążą się przede wszystkim z pracą wykonywaną przez lekarzy. Jak to już jednak zostało wspomniane, błąd medyczny obejmuje swoim zakresem znacznie więcej niż tylko błąd lekarski. Często sam doktor nie jest niczemu winny, natomiast odpowiedzialność spoczywa na innych osobach. Tak może być właśnie w przypadku błędu organizacyjnego.

Jest to błąd związany z niedopatrzeniami na etapie logistycznym. Niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pacjentów, braki w dostępie do urządzeń diagnostycznych albo niezachowanie środków ostrożności – już tyle wystarczy, by narazić Cię na szkody. Wśród najpopularniejszych przykładów można wymienić zakażenie szpitalne, do którego nieraz dochodzi podczas pobytu w szpitalu w związku z inną chorobą.

Błąd techniczny

Zdarza się też, że personel szpitala nieprawidłowo realizuje zalecenia lekarzy. Błędem technicznym będzie więc np. pozostawienie w ciele pacjenta ciała obcego, niewłaściwe podanie leku albo pomylenie zakresu zabiegu.

Błąd informacyjny

Zgodnie z przepisami masz prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu i proponowanych możliwościach diagnozy i leczenia. Jeśli lekarz nie wywiąże się z tych obowiązków – np. nie poinformuje Cię o zaleceniu przeprowadzenia dodatkowych badań diagnostycznych albo ryzyku związanym z podjęciem danej terapii – także popełnia błąd medyczny.

Za błąd medyczny należy Ci się odszkodowanie

Odszkodowanie za błąd medyczny to temat na osobny wpis. Warto jednak przynajmniej wspomnieć, że jeśli doszło do błędu medycznego, a więc spełnione są wszystkie 3 warunki (wina, szkoda i związek przyczynowy między nimi), należy Ci się rekompensata pieniężna.

Oprócz samego odszkodowania zwykle możesz domagać się także zadośćuczynienia, które wynagrodzi Ci szkodę niemajątkową – ból, cierpienie i doznane krzywdy. Takie prawo przysługuje Ci także, jeśli bliska Ci osoba zmarła wskutek błędu medycznego. Z tytułu utraty zdolności do pracy możesz otrzymać także rentę, a w szczególnych sytuacjach żądać pokrycia dodatkowych kosztów – np. wynikających z konieczności zapewnienia Ci stałej opieki.

Błąd medyczny – podsumowanie

  1. Błąd medyczny to zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) osoby zatrudnionej w placówce medycznej, które prowadzi do powstania po Twojej stronie szkód.
  2. Pojęcie to odnosi się nie tylko do błędów popełnionych przez lekarzy, ale dotyczy także farmaceutów, pielęgniarek czy ratowników medycznych, a nawet może się wiązać ze złym funkcjonowaniem całej placówki. Właśnie dlatego błąd medyczny to nie to samo co błąd lekarski. Ten drugi odnosi się wyłącznie do zaniedbań popełnianych przez lekarzy.
  3. Błędy medyczne można podzielić na diagnostyczne, terapeutyczne, rokowania, organizacyjne, techniczne i informacyjne.
  4. Jako osoba poszkodowana w wyniku błędu medycznego masz prawo do odszkodowania, a w wielu przypadkach także do dodatkowych świadczeń, takich jak zadośćuczynienie i renta.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

błąd medyczny błąd lekarski

Baza wiedzy

Błąd medyczny a błąd lekarski – jaka jest między nimi różnica?

Błąd medyczny i błąd lekarski w języku potocznym traktowane czasem jako synonimy. W kontekście ubezpieczenia i należnego Ci odszkodowania są to jednak pojęcia o zupełnie różnych znaczeniach.

czym jest błąd medyczny

Baza wiedzy

Czy każde niedopatrzenie ze strony lekarza to od razu błąd medyczny?

Tak jak w każdym innym zawodzie i w przypadku lekarzy może dojść do pomyłek lub postawienia nieprawidłowej diagnozy. Nie zawsze oznacza to jednak, że miał miejsce błąd medyczny i należy Ci się odszkodowanie.

odszkodowanie za błąd medyczny

Baza wiedzy

Odszkodowanie za błąd medyczny – kiedy możesz je otrzymać?

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala, pomyłki pielęgniarek, położnych i lekarzy – to wszystko przypadki, w których można mówić o błędach medycznych. Jako osobie poszkodowanej należy Ci się w takiej sytuacji odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

Odszkodowanie możesz otrzymać na dwa sposoby – w ramach postępowania przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych lub na drodze sądowej. Pierwsze rozwiązanie jest prostsze i mniej czasochłonne, jednak to właśnie dzięki złożeniu pozwu jesteś w stanie wywalczyć najwyższe kwoty.

Czy błąd lekarski ulega przedawnieniu?

Co do zasady o odszkodowanie za błąd lekarski możesz ubiegać się w ciągu 3 lat od momentu, w którym dowiesz się o szkodzie. Jeśli jednak taki błąd medyczny jest wynikiem przestępstwa, termin wydłuża się do 20 lat.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się