Wypadek lub uraz w pracy

 

Odszkodowanie z ZUS-u za wypadek lub uraz w pracy jest za niskie? Możliwe, że pozostałą kwotę wypłaci Twój pracodawca!

Niezależnie od zajmowanego przez Ciebie stanowiska i wykonywanego zawodu zawsze istnieje ryzyko wypadku. A jeśli już do niego dojdzie, przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz otrzymać m.in. jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Problem w tym, że przepisy wyznaczają jego górną granicę. A to sprawia, że maksymalna kwota, jaką uzyskasz z ZUS-u nie zawsze pozwoli Ci na naprawienie wszystkich poniesionych szkód.

 

Wypadek lub uraz w pracy może pociągać za sobą naprawdę poważne konsekwencje. Nie zawsze kończy się złamaniem czy obiciem. W skrajnych przypadkach musisz odbyć długie i kosztowne leczenie oraz rehabilitację. Nie wspominając już o tym, że możesz nie mieć szans na odzyskanie pełnej sprawności czy dalsze wykonywanie zawodu.

W wielu przypadkach Twój pracodawca wypłaci dodatkowe odszkodowanie

Jeśli świadczenie z ZUS-u okaże się za niskie w porównaniu do poniesionych przez Ciebie strat i kosztów, pozostałe wydatki niekoniecznie pokryjesz z własnej kieszeni. Być może nie stać Cię na podjęcie leczenia czy rehabilitacji, a jednocześnie właśnie od tego zależy Twoje zdrowie. Dobra wiadomość jest jednak taka, że w sytuacji, gdy to Twój pracodawca ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie, możesz oczekiwać, że wypłaci Ci dodatkowe odszkodowanie. 

wypadek lub uraz w pracy

To, jak dużą kwotę otrzymasz, zależy głównie od Ciebie

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności pracodawca może odpowiadać na różnej zasadzie – winy lub ryzyka. Ma to ogromne znaczenie w kontekście dochodzenia odszkodowania, bo to Ty musisz udowodnić, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek przy pracy. Tylko wtedy otrzymasz pieniądze. 

 

Od Ciebie zależy również, czy otrzymasz kwotę odpowiadającą wszystkim poniesionym kosztom i stratom. Musisz wykazać wysokość szkody, przedstawiając odpowiednie dowody i powołując się na właściwe przepisy.

Pomożemy Ci uzyskać pełne odszkodowanie za wypadek przy pracy

Z jednej strony masz prawo domagać się pełnego naprawienia poniesionych przez Ciebie szkód. Z drugiej możesz mieć trudności z określeniem ich rozmiarów lub udowodnieniem odpowiedzialności pracodawcy. Sprawy nie ułatwia też fakt, że ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty odszkodowania, a także znacznie zaniżają jego wysokość. Pamiętaj jednak, że nie musisz samodzielnie ubiegać się o odszkodowanie. Możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy i sprawdzimy, czy pracodawca powinien wypłacić Ci dodatkowe odszkodowanie,
  • ustalimy, czy odpowiada on na zasadzie winy, czy ryzyka,
  • zadbamy o zgromadzenie wszystkich potrzebnych dokumentów,
  • będziemy reprezentować Cię w kontaktach z ubezpieczycielem pracodawcy,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach.
Jak zgłosić wypadek przy pracy?

Przepisy nie narzucają żadnej konkretnej formy zgłoszenia wypadku przy pracy. Nakazują tylko, by zrobić to niezwłocznie, o ile Twój stan zdrowia na to pozwala. Obowiązek zawiadomienia przełożonego o całej sytuacji będziesz mieć także jako świadek wypadku.

Gdzie zgłosić wypadek w pracy?

Wypadek przy pracy zgłaszasz swojemu pracodawcy. To on będzie musiał podjąć kolejne kroki – powołać zespół powypadkowy, który przeprowadzi postępowanie powypadkowe oraz sporządzi protokół, a następnie powiadomić odpowiedniego inspektora sanitarnego o całym zdarzeniu.

Wypadek w pracy – jakie dokumenty?

Aby uzyskać odszkodowanie z ZUS-u za wypadek przy pracy, musisz złożyć wniosek, do którego dołączysz zaświadczenie o stanie zdrowia, protokół powypadkowy, kartę wypadku oraz dokumentację medyczną.