Baza wiedzy

Pylica płuc jako choroba zawodowa – jakie roszczenia przysługują pracownikowi?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 21.12.2021

pylica płuc choroba zawodowa

Pylica płuc to choroba zawodowa, która należy do tych najczęściej występujących. Narażeni są na nią m.in. górnicy, pracownicy przemysłowi czy stolarze. Jeśli to schorzenie spotka też Ciebie, przysługuje Ci szereg uprawnień – nie tylko możliwość uzyskania świadczeń z ZUS. 

Czym jest choroba zawodowa?

Aby dane schorzenie można było uznać za chorobę zawodową, łącznie muszą zostać spełnione 2 warunki.

Po pierwsze taka choroba musi się znajdować w wykazie chorób zawodowych. Jest to katalog zamknięty.

Po drugie, konieczne będzie przeprowadzenie oceny warunków pracy. Dopiero jeśli wyniknie z niej bezspornie albo przynajmniej z wysokim prawdopodobieństwem, że do zachorowania doszło wskutek działania czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w miejscu pracy albo w związku ze sposobem jej wykonywania, możesz otrzymać świadczenia z ZUS z tytułu choroby zawodowej.

Kto narażony jest na pylicę płuc?

Do rozwoju choroby przyczyniają się tzw. pyły pylicotwórcze towarzyszące procesom zachodzącym przy produkcji – szczególnie podczas prac budowlanych, wydobywania surowców, obróbki materiałów i produkcji wyrobów niemetalicznych. Wyróżnia się przy tym kilka rodzajów pylicy, takich jak pylica:

 • krzemowa
 • górników kopalń węgla,
 • spawaczy,
 • azbestowa,
 • talkowa,
 • grafitowa,
 • wywołana pyłami metali
 • pylico-gruźlica.

Do rozpoznania choroby zawodowej nie musi dojść w momencie, gdy wykonujesz pracę na danym stanowisku. Możliwe jest to również po rozwiązaniu umowy o pracę, jeżeli wystąpią u Ciebie udokumentowane objawy. Zwykle obowiązuje konkretny okres, w którym pojawienie się ich upoważniania Cię do rozpoznania choroby zawodowej mimo wcześniejszego ukończenia pracy w miejscu szkodliwym dla Twojego zdrowia. W przypadku pylicy wyznaczenie takich ram czasowych jest jednak niemożliwe. Oznacza to, że po należne Ci świadczenia możesz się zgłosić nawet po wielu latach od zakończenia pracy.

Pylica płuc – objawy i leczenie

Objawy pylicy na samym początku mogą być nawet niezauważalne. Dopiero z czasem, gdy choroba postępuje, zauważysz jej oznaki, takie jak:

 • spadek wydolności płuc,
 • duszności,
 • permanentny kaszel,
 • odksztuszanie śluzowej lub śluzowo-ropnej plwociny (w przypadku pracowników-górników),
 • stany podgorączkowe.

Pylica jest jednocześnie chorobą zawodową, na którą nie tylko mogą zapaść pracownicy z naprawdę wielu branż, ale i której skutki nieraz będziesz odczuwać do końca życia. Leczenie polega bowiem przede wszystkim na minimalizowaniu już występujących skutków. W praktyce wielu pacjentów musi też zmienić swój dotychczasowy tryb życia ze względu na mniejszą wydolność płuc.

Pylica płuc jako choroba zawodowa – jakie roszczenia Ci przysługują?

Jeśli stwierdzono u Ciebie chorobę zawodową, masz prawo do konkretnych roszczeń.

Przede wszystkim przysługują Ci świadczenia odszkodowawcze wypłacane przez ZUS, takie jak:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • jednorazowe odszkodowanie
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta rodzinna,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Dodatkowo możesz wystąpić do pracodawcy o wypłatę:

 • jednorazowego odszkodowania (art. 444 § 1 KC),
 • zadośćuczynienia (art. 445 § 1 KC),
 • renty (art. 444 § 2 KC).

Natomiast jeśli bliska Ci osoba zmarła wskutek choroby zawodowej, masz prawo domagać się od pracodawcy wypłaty takich świadczeń jak:

 • jednorazowe odszkodowanie (art. 446 § 3 KC),
 • zadośćuczynienie (art. 446 § 4 KC).

Kiedy otrzymasz odszkodowanie za chorobę zawodową od pracodawcy?

W pierwszej kolejności zawsze zgłaszasz się po świadczenia do ZUS. Wysokości kwot, jakie możesz otrzymać, są jednak z góry ustalone. Może się więc zdarzyć, że wypłacone świadczenia nie będą odpowiadać Twoim potrzebom i poniesionym szkodom.

Właśnie w takiej sytuacji możesz zgłosić się do pracodawcy. Zawsze musi to jednak nastąpić dopiero po otrzymaniu świadczeń z ZUS.

Poza tym, żeby pracodawca w ogóle wypłacił Ci jakiekolwiek pieniądze, musisz wykazać:

 • odpowiedzialność pracodawcy – udowodnić, że jego zawinione działanie (zaniechanie) doprowadziło do szkód. Może to być np. nieprzestrzeganie przepisów BHP,
 • poniesioną szkodę – uszczerbek na zdrowiu z tytułu choroby zawodowej,
 • adekwatny związek przyczynowy między działaniem pracodawcy a szkodą.

Pylica płuc jako choroba zawodowa – podsumowanie

 1. Za chorobę zawodową można uznać tylko takie schorzenie, które znajduje się w wykazie i jednocześnie zostało wywołane przez szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy lub mające związek ze sposobem jej wykonywania, jedną z takich chorób jest pylica, na którą narażeni są m.in. górnicy, pracownicy przemysłowi i stolarze.
 2. Do najczęstszych objawów pylicy należy: chroniczne zmęczenie, ból w klatce piersiowej, duszności, ciągły kaszel, gorączka.
 3. Jeśli cierpisz na chorobę zawodową, przysługują Ci konkretne świadczenia z ZUS. W sytuacji, gdy Twoim zdaniem wypłacona kwota okaże się niewystarczająca, możesz żądać dodatkowych pieniędzy od pracodawcy. Aby jednak wypłacił Ci on odszkodowanie, musisz udowodnić, że Twoja choroba zawodowa jest wynikiem jego zawinionych działań (np. nieprzestrzegania zasad BHP).

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

byssinoza choroba zawodowa

Baza wiedzy

Byssinoza jako choroba zawodowa

Byssinoza to choroba zawodowa, która objawia się m.in. skurczem oskrzeli czy kaszlem. Jeśli okaże się, że cierpisz na tę chorobę i że powstała ona w związku z wykonywaną przez Ciebie pracą, możesz domagać się odszkodowania, a także wielu innych świadczeń.

międzybłoniak opłucnej choroba zawodowa

Baza wiedzy

Międzybłoniak opłucnej jako choroba zawodowa – czego może się domagać poszkodowany?

Międzybłoniak opłucnej to choroba zawodowa, która choć nie występuje często, to niesie za sobą poważne konsekwencje. Jako poszkodowany pracownik możesz w tej sytuacji ubiegać się o konkretne świadczenia. Takie prawo będzie Ci przysługiwać także, jeśli bliska Ci osoba zmarła na międzybłoniaka.

odszkodowanie od pracodawcy za chorobę zawodową

Baza wiedzy

Odszkodowanie od pracodawcy za chorobę zawodową

Jeśli cierpisz na chorobę zawodową, która spowodowała, że nie jesteś w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, możesz ubiegać się o odszkodowanie od swojego pracodawcy. Uzyskasz je jednak tylko pod pewnymi warunkami.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się