Baza wiedzy

Międzybłoniak opłucnej jako choroba zawodowa – czego może się domagać poszkodowany?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 21.12.2021

międzybłoniak opłucnej choroba zawodowa

Międzybłoniak opłucnej to choroba zawodowa, która choć nie występuje często, to niesie za sobą poważne konsekwencje. Objawy mogą pojawić się dopiero po kilkudziesięciu latach, za to nowotwór będzie rozwijać się naprawdę szybko. Jako poszkodowany pracownik możesz w tej sytuacji ubiegać się o konkretne świadczenia. Takie prawo będzie Ci przysługiwać także, jeśli bliska Ci osoba zmarła na międzybłoniaka. 

Czym jest międzybłoniak opłucnej?

Międzybłoniak opłucnej to dość rzadki nowotwór złośliwy. Jak wskazuje sama nazwa, zwykle rozwija się w jamie opłucnej. Jego zdiagnozowanie nie należy przy tym do najprostszych i to z kilku powodów. Po pierwsze, objawy można łatwo pomylić z innymi chorobami albo nawet zlekceważyć. Poza tym pierwsze symptomy nieraz będą widoczne dopiero po kilkudziesięciu latach od momentu wystawienia na czynnik wywołujący chorobę.

Jedną z głównych przyczyn występowania tego nowotworu jest kontakt z azbestem. Mikroskopijne włókna materiału łatwo przenoszą się drogą powietrzną. Wdychane do płuc mają natomiast szkodliwy wpływ na zdrowie. Choć w Polsce już dawno zakazano wykorzystywania azbestu, to w XX wieku był on bardzo powszechny. Biorąc pod uwagę fakt, że rozwój choroby może nastąpić nawet po kilkudziesięciu latach od momentu kontaktu z azbestem, to obecnie nie brak pracowników cierpiących na tę chorobę zawodową.

Kiedy międzybłoniak opłucnej może być zakwalifikowany jako choroba zawodowa?

Międzybłoniak opłucnej to choroba zawodowa. Zgodnie z definicją do tej kategorii kwalifikują się schorzenia wymienione w wykazie chorób zawodowych. Samo uwzględnienie międzybłoniaka na tej liście jest jednak niewystarczające.

Aby otrzymać odszkodowanie za chorobę zawodową, musisz jeszcze wykazać, że wystąpienie nowotworu jest wynikiem działania szkodliwych czynników w miejscu pracy lub związanych ze sposobem jej wykonywania. Mówiąc prościej – Twoim zadaniem będzie udowodnienie, że pogorszenie się Twojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia bliskiej Ci osoby było bezpośrednio związane z pracą.

Kto może otrzymać odszkodowanie i inne świadczenia z tytułu międzybłoniaka opłucnej?

Prawo do odszkodowania za chorobę zawodową w pierwszej kolejności będzie przysługiwać oczywiście samemu pracownikowi. Niestety, międzybłoniak opłucnej jest bardzo źle rokującą chorobą. Nie dość, że szybko się rozwija, to uznaje się go za nieuleczalnego.

Często dochodzi więc do sytuacji, gdy sam pracownik nie dożywa rozstrzygnięcia w kwestii odszkodowania. W takim przypadku to na najbliższych przechodzi prawo do żądania odpowiednich świadczeń.

W zakres odszkodowania w tym przypadku mogą wchodzić np. koszty celowe i konieczne związane z leczeniem, utracony dochód i inne szkody finansowe, które zdołasz wykazać. Świadczenia po śmierci poszkodowanego pracownika będą obejmować także zwrot kosztów pogrzebu i leczenia (jeśli to z Twojej kieszeni była wcześniej opłacana opieka medyczna, leki itd.). Możesz otrzymać także zadośćuczynienie, które zrekompensuje Ci cierpienie związane ze stratą bliskiej osoby.

Kto wypłaci odszkodowanie za chorobę zawodową?

Odszkodowanie za chorobę zawodową w pierwszej kolejności otrzymasz z ZUS-u. Rzecz w tym, że uzyskana w ten sposób kwota zwykle okazuje się zdecydowanie za niska w porównaniu do rzeczywiście poniesionych szkód.

Na szczęście nieraz możesz uzyskać brakującą sumę, zgłaszając się po odszkodowanie za chorobę zawodową do pracodawcy. O ile odpowiada on za chorobę zawodową, otrzymasz od niego pieniądze.

Taka odpowiedzialność będzie mieć natomiast miejsce w naprawdę wielu przypadkach. Wszystko dlatego, że międzybłoniak opłucnej to choroba zawodowa występująca zwykle tam, gdzie korzysta się z dużych maszyn. Takie przedsiębiorstwa „wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody” (czyli np. gazu, paliw, elektryczności) ponoszą odpowiedzialność zgodnie z zasadą ryzyka.

Oznacza to, że pracodawca wypłaci Ci odszkodowanie w każdym przypadku, w którym nie wykaże, że choroba zawodowa i związane z nią szkody są wynikiem:

  • wyłącznej winy poszkodowanego,
  • wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą pracodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  • siły wyższej.

Nie ma więc znaczenia choćby fakt, że pracodawca przestrzegał wszystkich przepisów BHP i nie można przypisać mu winy za całą tę sytuację .W razie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka pozostaje to bez znaczenia. Jedynym sposobem, by pracodawca mógł zwolnić się z obowiązku wypłaty odszkodowania, będzie udowodnienie przez niego, że wystąpiła któraś z 3 wyżej wymienionych sytuacji.

Międzybłoniak opłucnej a świadczenia z ZUS-u

Jak już wiesz, zanim otrzymasz odszkodowanie od pracodawcy, musisz ubiegać się o świadczenie z ZUS-u. W tym przypadku wysokość tzw. jednorazowego odszkodowania ustala się jako 20% przeciętnego wynagrodzenia pomnożonego przez odpowiedni procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Przy śmierci wskutek choroby zawodowej kwota świadczenia jest natomiast stała i określona w rozporządzeniu. Obecnie wynosi 101 926 zł, gdy jesteś małżonkiem lub dzieckiem zmarłego pracownika lub 50 963 zł – jeśli o odszkodowanie ubiegasz się jako inna osoba uprawniona.

Dokładne procedury dotyczące uzyskania jednorazowego odszkodowania z ZUS-u zostały szczegółowo opisane na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wysokość takiego świadczenia jest stała, bardzo często okazuje się, że wcale nie odpowiada ona zakresowi poniesionych szkód. W takiej sytuacji koniecznie więc zgłoś się do pracodawcy. O ile można mu przypisać odpowiedzialność za chorobę zawodową, wypłaci pozostałą kwotę.

Jak uzyskać odszkodowanie za chorobę zawodową?

Żeby dostać jakiekolwiek pieniądze, musisz jeszcze zadbać o odpowiednie udokumentowanie ewentualnych szkód, a przede wszystkim – wykazanie, że choroba zawodowa rzeczywiście miała miejsce.

Tutaj konieczne będzie zaświadczenie stwierdzające chorobę zawodową. Co ważne, całe postępowanie może być prowadzone również po śmierci chorego pracownika. Oznacza to, że nie tracisz prawa do świadczeń, które należą Ci się jako osobie najbliższej, jeśli pracownik sam nie zadbał za życia o potrzebne formalności.

Mając takie zaświadczenie, możesz już wystąpić do ZUS-u o jednorazowe odszkodowanie, a w dalszej kolejności zgłosić się po dodatkowe pieniądze do pracodawcy zmarłego.

Międzybłoniak opłucnej jako choroba zawodowa – podsumowanie

  1. Międzybłoniak opłucnej to nowotwór złośliwy rozwijający się przede wszystkim u osób mających kontakt z azbestem. Jest to materiał, który obecnie można znaleźć przede wszystkim w miejscach pracy korzystających z dużych maszyn.
  2. Prawo do odszkodowania za chorobę zawodową w pierwszej kolejności ma chory pracownik. Nowotwór jednak szybko się rozwija, dlatego w razie śmierci pracownika prawo do świadczeń przejdzie na jego najbliższych. Mogą oni domagać się nie tylko odszkodowania, ale i zadośćuczynienia oraz zwrotu kosztów pogrzebu i leczenia.
  3. Odszkodowanie za chorobę zawodową możesz otrzymać z ZUS-u. Kwota takiego świadczenia jest przy tym z góry ustalona w rozporządzeniu. Wypłacone pieniądze zwykle okazują się niewystarczające. Pozostałej sumy możesz jednak domagać się od pracodawcy. O ile można mu przypisać odpowiedzialność za chorobę zawodową, naprawi pozostałe szkody.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

byssinoza choroba zawodowa

Baza wiedzy

Byssinoza jako choroba zawodowa

Byssinoza to choroba zawodowa, która objawia się m.in. skurczem oskrzeli czy kaszlem. Jeśli okaże się, że cierpisz na tę chorobę i że powstała ona w związku z wykonywaną przez Ciebie pracą, możesz domagać się odszkodowania, a także wielu innych świadczeń.

pylica płuc choroba zawodowa

Baza wiedzy

Pylica płuc jako choroba zawodowa – jakie roszczenia przysługują pracownikowi?

Pylica płuc to choroba zawodowa, na którą narażonych jest naprawdę wielu pracowników – m.in. tych pracujących w przemyśle, górnictwie czy stolarce. Jeśli to schorzenie spotkała też Ciebie, możesz otrzymać odszkodowanie z ZUS-u, a czasem otrzymać też pieniądze od pracodawcy.

choroba zawodowa

Baza wiedzy

Czym jest choroba zawodowa i jakie roszczenia przysługują Ci z jej tytułu?

Niektóre zawody wiążą się z wystawieniem na szkodliwe czynniki. To z kolei może prowadzić do powstania poważnych chorób. W takiej sytuacji niekoniecznie otrzymasz jedynie świadczenie z ZUS-u. Czasami masz szansę zyskać znacznie więcej, o ile udowodnisz odpowiedzialność pracodawcy za chorobę zawodową.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się