Baza wiedzy

Byssinoza jako choroba zawodowa

Prawniczka Joanna Szymanowska | 21.12.2021

byssinoza choroba zawodowa

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z ryzykiem. I mowa tu nie tylko o wypadkach, ale także o zapadnięciu na choroby związane ze specyfiką danej pracy. Byssinoza to choroba zawodowa, na którą narażone są osoby mające kontakt z pyłem bawełny, lnu i konopi. Jeśli dotknęła też Ciebie, przysługują Ci konkretne roszczenia.

Czym jest choroba zawodowa?

Zacznijmy od samej definicji choroby zawodowej. Intuicyjnie może Ci się wydawać, że będzie to każda choroba, na którą zapadniesz w związku z wykonywaniem swojej pracy. W praktyce sprawa nie jest jednak taka prosta. Zgodnie z art. 2351 Kodeksu pracy:

za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Jak widzisz, chorobą zawodową będzie więc tylko ta, która znajduje się w wykazie chorób zawodowych i która jednocześnie została spowodowana działaniem czynników występujących w środowisku pracy.

Byssinoza – przyczyny i objawy

Byssinoza to choroba zawodowa, która dotyka stosunkowo mało osób w Polsce, jednak jej skutki mogą być naprawdę poważne. Szczególnie narażeni są pracownicy przemysłu włókienniczego i tekstylnego – nie bez powodu byssinoza nazywana jest czasem „kaszlem tkaczki”. Ze względu na wdychanie szkodliwych pyłów roślinnych, osoby pracujące w tych branżach mogą zaobserwować u siebie takie objawy jak:

  • ucisk w klatce piersiowej,
  • gorączka,
  • kaszel,
  • duszności.

Co ważne objawy choroby pojawiają się dopiero po jakimś czasie i to zwykle, gdy nie masz akurat kontaktu z pyłem. Z tego powodu inna nazwa byssinozy to „gorączka poniedziałkowa”. Często dotyka ona bowiem pracowników dopiero po wolnym weekendzie.

To natomiast sprawia, że trudniej ją zdiagnozować. Skutki natomiast bywają poważne. Byssinoza może prowadzić nawet do trwałego uszkodzenia układu oddechowego. W takiej sytuacji konieczna okaże się nie tylko zmiana pracy, ale i przyjmowanie leków rozszerzających oskrzela.

Co zrobić, gdy podejrzewasz, że cierpisz na byssinozę?

W sytuacji, gdy występują u Ciebie objawy byssinozy i wykonujesz zawód sprzyjający rozwojowi tej choroby, nie bagatelizuj sprawy. Zgłoś podejrzenie choroby zawodowej swojemu pracodawcy. Powinien on poinformować o wszystkim właściwego inspektora sanitarnego. Ten z kolei skieruje Cię na badanie, które pozwoli ustalić, czy rzeczywiście masz byssinozę. Te ustalenia będą sprowadzały się przede wszystkim do:

  • ocenienia, czy dana choroba jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych,
  • sprawdzenia, czy praca była wykonywana w warunkach narażających na jej powstanie,
  • rozstrzygnięcia, czy istnieje domniemanie związku przyczynowego miedzy chorobą a warunkami narażającymi.

Po przeprowadzeniu takiej oceny, zostanie wydana decyzja stwierdzająca chorobę zawodową lub jej brak. Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, możesz wystąpić o ponowne przeprowadzenie badania przez jednostkę orzeczniczą drugiego stopnia. Taki wniosek masz prawo złożyć w terminie 14 dni od momentu otrzymania orzeczenia lekarskiego.

Byssinoza jako choroba zawodowa – jakie roszczenia Ci przysługują?

Jako że byssinoza to choroba zawodowa,  w razie jej stwierdzenia masz prawo do konkretnych świadczeń przyznanych Ci przez przepisy.

Pierwsze z nich to zasiłek chorobowy. Przysługuje Ci od pierwszego dnia niezdolności do pracy w wyniku choroby i wynosi 100% podstawy wymiaru. Możesz go jednak pobierać przez maksymalnie 182 dni, wliczając w to dni wolne od pracy.

Gdy czas na pobieranie zasiłku minie, a Ty wciąż nie jesteś w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, możesz otrzymać świadczenie rehabilitacyjne. Jego wysokość również wynosi 100% podstawy i możesz je pobierać przez maksymalnie 12 miesięcy.

W przypadku wystąpienia długotrwałego (trwającego minimum 6 miesięcy) lub trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ci również jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Byssinoza jako choroba zawodowa – podsumowanie

  1. Byssinoza jest chorobą zawodową, na którą narażeni są pracownicy przemysłu włókienniczego i tekstylnego, objawia się gorączką, kaszlem i dusznościami, które występują zwykle po kilku dniach od momentu narażenia na szkodliwe czynniki.
  2. Byssinoza znajduje się w wykazie chorób zawodowych, dlatego jako pracownik cierpiący na to schorzenie masz prawo do konkretnych świadczeń: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz jednorazowego odszkodowania z ZUS.
  3. Jeśli podejrzewasz, że masz byssinozę, powiadom o tym pracodawcę. Ten z kolei zawiadomi inspektora sanitarnego. Następnie zostanie wydana decyzja stwierdzająca chorobę zawodową lub jej brak. Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, masz 14 dni na odwołanie.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

międzybłoniak opłucnej choroba zawodowa

Baza wiedzy

Międzybłoniak opłucnej jako choroba zawodowa – czego może się domagać poszkodowany?

Międzybłoniak opłucnej to choroba zawodowa, która choć nie występuje często, to niesie za sobą poważne konsekwencje. Jako poszkodowany pracownik możesz w tej sytuacji ubiegać się o konkretne świadczenia. Takie prawo będzie Ci przysługiwać także, jeśli bliska Ci osoba zmarła na międzybłoniaka.

pylica płuc choroba zawodowa

Baza wiedzy

Pylica płuc jako choroba zawodowa – jakie roszczenia przysługują pracownikowi?

Pylica płuc to choroba zawodowa, na którą narażonych jest naprawdę wielu pracowników – m.in. tych pracujących w przemyśle, górnictwie czy stolarce. Jeśli to schorzenie spotkała też Ciebie, możesz otrzymać odszkodowanie z ZUS-u, a czasem otrzymać też pieniądze od pracodawcy.

choroba zawodowa

Baza wiedzy

Czym jest choroba zawodowa i jakie roszczenia przysługują Ci z jej tytułu?

Niektóre zawody wiążą się z wystawieniem na szkodliwe czynniki. To z kolei może prowadzić do powstania poważnych chorób. W takiej sytuacji niekoniecznie otrzymasz jedynie świadczenie z ZUS-u. Czasami masz szansę zyskać znacznie więcej, o ile udowodnisz odpowiedzialność pracodawcy za chorobę zawodową.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się