Odszkodowanie za zgubiony bagaż na lotnisku

Po przylocie na lotnisko okazało się, że Twojego bagażu nie ma? Należy Ci się odszkodowanie!

Od chwili nadania za walizki odpowiada linia lotnicza

To linia lotnicza ma zadbać, by Twoje walizki dotarły do miejsca docelowego. Taką odpowiedzialność ponosi od momentu nadania bagażu do luku aż do chwili jego odebrania. Jeśli nie wywiąże się z tych obowiązków, możesz żądać naprawienia poniesionych szkód. 

Odszkodowanie należy Ci się nie tylko w razie zaginięcia bagażu. Wystarczy, że dotarł on na miejsce z dużym opóźnieniem!

Aby można było mówić o zaginięciu walizki, musi minąć aż 21 dni. Dopiero po tym czasie masz prawo wystąpić o odszkodowanie za zgubiony bagaż na lotnisku. Nie oznacza to jednak, że jeśli Twoje rzeczy wprawdzie trafią do Ciebie, ale z dużym opóźnieniem, to nie należy Ci się żadna rekompensata. Linia  lotnicza wypłaci Ci odszkodowanie także za opóźnienie bagażu. W końcu taka sytuacja też naraża Cię na szkody.

Gdy zdasz sobie sprawę, że Twojej walizki nie ma na taśmie, w pierwszej kolejności musisz zgłosić się do biura rzeczy znalezionych, wypełnić odpowiedni formularz i uzbroić się w cierpliwość. Być może bagaż się odnajdzie i trafi do Ciebie, tyle że z dużym opóźnieniem. Niezależnie od ostatecznego finału tej sytuacji i tak masz prawo do odszkodowania – przysługuje Ci ono zarówno w razie zaginięcia, jak i opóźnienia bagażu.

Wszystkie poniesione przez Ciebie szkody powinna naprawić linia lotnicza

Linia lotnicza ma obowiązek naprawienia szkód związanych z zaginięciem lub opóźnieniem bagażu. W praktyce oznacza to, że odszkodowanie powinno odpowiadać kosztom i stratom poniesionym przez Ciebie w związku z zaistniałą sytuacją.

Jeśli Twój bagaż dotrze z opóźnieniem, możesz domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych np. z zakupem niezbędnych kosmetyków czy ubrań, które pozostały w walizce. Natomiast odszkodowanie za zgubiony bagaż powinno odpowiadać wartości Twojej walizki i znajdujących się w niej rzeczy.

odszkodowanie za zgubiony bagaż na lotnisku

To, jak duże odszkodowanie otrzymasz, zależy od Ciebie

Wprawdzie linia lotnicza odpowiada za swoje zaniedbania i zagubiony bagaż, ale to Ty musisz wykazać wysokość poniesionych szkód. To, czy rzeczywiście otrzymasz pełne należne Ci odszkodowanie, zależy więc od przedstawionych dowodów.

W sprawach o odszkodowanie za zgubiony na lotnisku bagaż przydatna będzie przede wszystkim lista rzeczy znajdujących się w walizce wraz z ich przybliżoną zawartością. Jeszcze lepiej, jeśli przedstawisz rachunki za zakup konkretnych przedmiotów.

W praktyce jeśli dojdzie do zaginięcia bagażu, to zwykle nie masz już paragonów za zakup walizki, a tym bardziej za znajdujące się w niej rzeczy. Możesz mieć więc problem z określeniem jej rzeczywistej wartości. Nie pozbawia Cię to jednak prawa do odszkodowania – w takim przypadku wartość bagażu zwykle szacuje się na podstawie zarejestrowanej wagi.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za zagubiony bagaż na lotnisku

Ubieganie się o odszkodowanie od linii lotniczej może Ci się wydawać trudne i skomplikowane – szczególnie gdy nie masz paragonów i faktur potwierdzających wartość Twojego bagażu. Zdarza się też, że linie lotnicze odmawiają wypłaty odszkodowania, licząc na to, że zrezygnujesz z dalszego sporu. Pamiętaj jednak, że nie musisz działać na własną rękę. Możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy i sprawdzimy, czy należy Ci się odszkodowanie za zgubiony lub opóźniony bagaż,
  • pomożemy Ci zebrać dowody potwierdzające wysokość poniesionych szkód,
  • w Twoim imieniu przygotujemy niezbędne pisma i zadbamy o wszystkie formalności,
  • będziemy Cię reprezentować w kontaktach z linią lotniczą,
  • jeśli przewoźnik odmówi wypłaty odszkodowania albo zaproponuje za niską kwotę, podejmiemy dalsze kroki, by odzyskać należne Ci pieniądze.