Wypadek samochodowy z Twojej winy

Miał miejsce wypadek samochodowy z Twojej winy? Odszkodowanie zaproponowane przez ubezpieczyciela w ramach AC jest Twoim zdaniem za niskie? Wciąż możesz odzyskać należne Ci pieniądze!

Do zaniżania odszkodowań autocasco dochodzi równie często co w przypadku odszkodowań z OC. Efekt natomiast jest ten sam – wielu poszkodowanych otrzymuje mniej, niż rzeczywiście im się należy. Mimo interwencji Rzecznika Finansowego takie sytuacje wciąż mają miejsce.

Kosztorys przedstawiony przez ubezpieczyciela może znacząco odbiegać od rzeczywistych wydatków, jakie poniesiesz

Z wyliczeń przedstawionych przez ubezpieczyciela zwykle wynika, że zaproponowana kwota jest adekwatna do poniesionych przez Ciebie szkód. W praktyce jednak kryteria uwzględnione w kosztorysie naprawy nieraz nie mają przełożenia na rzeczywistość.

Zdarza się, że ubezpieczyciele wykorzystują niewiedzę poszkodowanych i wzbogacają się ich kosztem. Robią to przede wszystkim, przyjmując zupełnie inne kryteria do obliczeń w zależności od tego, czy miejsce ma szkoda częściowa, czy też całkowita. W odniesieniu do tej pierwszej do częstych praktyk należy ustalanie kosztów naprawy na maksymalnie niskim poziomie. Z kolei w przypadku szkody całkowitej wyliczenia bywają wręcz odwrotne.

Obojętnie więc, który scenariusz znajdzie zastosowanie w Twoim, prowadzi to do sytuacji, gdy proponowana kwota jest znacznie niższa niż ta, która rzeczywiście Ci się należy.

Od decyzji ubezpieczyciela możesz się odwołać

Gdy nie zgadzasz się z wyliczeniami ubezpieczyciela, zawsze możesz złożyć reklamację. W takim przypadku znaczenie będą mieć przede wszystkim przedstawione przez Ciebie argumenty i wyliczenia. Dokładnie przygotowując reklamację, zyskujesz duże szanse na odzyskanie należnych pieniędzy już na tym etapie. 

Ubezpieczyciele często odrzucają reklamację, nawet jeśli argumenty przedstawione w piśmie są w pełni uzasadnione. Doskonale wiedzą, że dla wielu poszkodowanych perspektywa wkroczenia na drogę sądową będzie na tyle zniechęcająca, że zrezygnują z dalszego dochodzenia swoich praw.

Pamiętaj jednak, że samo złożenie pozwu niekoniecznie musi doprowadzić do rozprawy w sądzie. W wielu przypadkach ubezpieczyciel już na wstępie będzie widzieć, że sprawa jest dla niego przegrana. Aby nie narażać się na zbędne koszty, może więc wypłacić Ci żądaną kwotę jeszcze przed pierwszą rozprawą albo skontaktować się z Tobą, by zaproponować zawarcie ugody.

wypadek samochodowy z Twojej winy

 

Warto walczyć o swoje prawa, bo możesz wiele zyskać

Choć przepisy stoją po stronie poszkodowanych, a sądy często orzekają na ich korzyść, to wciąż niewielu ubezpieczonych decyduje się na złożenie reklamacji lub postępowanie przed sądem. Czasami nawet nie zdają sobie sprawy, że takie prawo im przysługuje.

Zdarza się też, że początkowo nie zauważają nieprawidłowości w przedstawionych wyliczeniach. Przyjmują więc zaproponowaną kwotę i dopiero gdy dochodzi do naprawy, okazuje się, że uzyskane pieniądze są niewystarczające.

Samo przyjęcie pierwszej kwoty od ubezpieczyciela nie pozbawia Cię jednak możliwości złożenia odwołania od jego decyzji. O ile nie doszło do zawarcia ugody, cały czas masz prawo do pozostałej części odszkodowania. Co więcej, nie ryzykujesz straty dotychczas uzyskanych pieniędzy.

Pomożemy Ci otrzymać pełne odszkodowanie!

Być może tak jak wielu innych ubezpieczonych obawiasz się sporu z towarzystwem ubezpieczeniowym mającym po swojej stronie sztab prawników. Pamiętaj jednak, że zgodnie z prawem nie może ono przerzucać na Ciebie kosztów naprawy samochodu przewidzianych w ramach AC.

Jeśli uważasz, że pełne odszkodowanie nie jest warte nerwów, czasu poświęconego na załatwienie wszystkich formalności i zagłębienie się w przepisy, to pamiętaj, że nie musisz działać na własną rękę. Możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy,
  • ustalimy rzeczywistą wysokość poniesionej przez Ciebie szkody,
  • zadbamy o zgromadzenie niezbędnych dokumentów, które pomogą Ci uzyskać wyższe odszkodowanie,
  • jeśli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie przyniesie zamierzonych efektów, przygotujemy w Twoim imieniu pozew,
  • będziemy Cię reprezentować w kontaktach z ubezpieczycielem, w tym podczas ewentualnych rozmów ugodowych, a także na sali sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach.