Inne błędy medyczne

 

Lekarz lub inny pracownik medyczny popełnił błąd, który kosztował Cię utratę zdrowia? Możesz otrzymać odszkodowanie, a nawet znacznie więcej!

Na pracownikach medycznych spoczywa ogromna odpowiedzialność – powierzasz im przecież swoje zdrowie, a niekiedy nawet życie. Niestety, każdego roku dochodzi do wielu zaniedbań ze strony lekarzy albo placówek w których wykonują swoją pracę.

Konsekwencje mogą być natomiast naprawdę poważne. Czasami wiążą się z koniecznością podjęcia długotrwałego leczenia, innym razem z utratą pełnej sprawności, a w skrajnych przypadkach – nawet ze śmiercią. Takim zdarzeniom nieraz towarzyszy też ogromny ból i cierpienie.

Możesz żądać, by osoba odpowiedzialna za błąd medyczny poniosła konsekwencje swoich działań

Co ważne, odszkodowanie za błąd medyczny dotyczy nie tylko zawinionych działań lekarza, ale i każdego przedstawiciela zawodu medycznego – a więc także pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego czy farmaceuty.

Oczywiście nie każde działanie tych osób, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu, można uznać za błąd medyczny. W końcu istnieje cienka granica choćby między zawinionym postawieniem błędnej diagnozy a niewykryciem choroby mimo przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań. W kontekście błędu medycznego ważne będzie więc to, czy dana osoba wykazała staranność w diagnozowaniu i leczeniu oraz czy działała zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Jeśli można uznać, że pracownik medyczny dopuścił się zaniedbań, to pozostaje jeszcze udowodnienie, że takie działania doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu. Wtedy możesz skutecznie dochodzić wypłaty odszkodowania – zarówno jako poszkodowany pacjent, jak i jako osoba, której bliski zmarł wskutek błędu medycznego.

Samo odszkodowanie za błąd medyczny to nie wszystko, co Ci się należy

Osoba odpowiedzialna za błąd medyczny powinna naprawić wszystkie poniesione przez Ciebie szkody. Oznacza to konieczność wynagrodzenia materialnych strat i kosztów poniesionych w związku z błędem medycznym – m.in. wydatków na leczenie czy zakup specjalistycznego sprzętu.

 

Odszkodowanie to jednak zaledwie pierwsze z roszczeń, które możesz zgłosić jako osoba poszkodowana. W większości przypadków masz także szansę na zadośćuczynienie, które zrekompensuje Ci doznane krzywdy – ból fizyczny i psychiczne cierpienie.

Nieraz masz też prawo żądać, by osoba odpowiedzialna za błąd medyczny zapłaciła z góry sumę potrzebną na dalsze leczenie. To jednak wciąż nie koniec – obok odszkodowania i zadośćuczynienia może przysługiwać Ci także renta na zwiększone potrzeby.

inne błędy medyczne

 

Nie rezygnuj z pieniędzy, które Ci się należą!

Sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny nie należą do najprostszych. Największym wyzwaniem okazuje się wykazanie związku między winą pracownika medycznego a poniesioną przez Ciebie szkodą.

Problematyczne bywa też określenie, kto powinien odpowiedzieć za błąd medyczny. W zależności od przypadku będzie to lekarz, placówka medyczna albo ubezpieczyciel. Ustalenie tej kwestii ma natomiast ogromne znaczenie, bo tylko zgłoszenie swoich roszczeń do odpowiedniej osoby daje Ci szansę na uzyskanie odszkodowania.

 

Pozostaje też kwestia zgromadzenia odpowiednich dowodów, które potwierdzą wystąpienie błędu medycznego i wysokość poniesionych przez Ciebie szkód. Mowa tu przede wszystkim o kompletnej dokumentacji medycznej, opinii biegłego czy zeznaniach świadków. Znaczenie będą mieć także wszelkiego rodzaju faktury i paragony potwierdzające wysokość poniesionych przez Ciebie wydatków wynikających z błędu medycznego. Do tego dochodzi jeszcze kwestia zadośćuczynienia, którego nie da się tak prosto wyliczyć – trudno bowiem dokładnie wykalkulować, ile warty jest ból i cierpienie.

Pomożemy Ci odzyskać odszkodowanie za inne błędy medyczne!

Wciąż panuje powszechne przekonanie, że „ze szpitalami nie da się wygrać”. To jednak nieprawda! Z roku na rok coraz więcej pacjentów walczy o swoje prawa i kolejne sprawy kończą się ich sukcesem.

Jeśli nie chcesz samodzielnie zapoznawać się z dokumentacją medyczną oraz przepisami, toczyć sporu ze szpitalem i sporządzać pism, pamiętaj, że nie musisz działać na własną rękę. Możesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy i sprawdzimy, czy w danym przypadku rzeczywiście miał miejsce błąd medyczny,
  • ustalimy, kto powinien ponieść odpowiedzialność za całe zdarzenie,
  • sprawdzimy, czy przysługują Ci także inne roszczenia – np. zadośćuczynienie lub renta,
  • zadbamy o przygotowanie niezbędnej dokumentacji, która udowodni winę i wysokość poniesionych przez Ciebie szkód,
  • będziemy reprezentować Cię w sporze z drugą stroną, w tym na sali sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach.
Gdzie zgłosić błąd medyczny?

Błąd medyczny możesz zgłosić odpowiedniemu ubezpieczycielowi albo Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jeśli zdecydujesz się na to pierwsze rozwiązanie, swoje roszczenia kieruj bezpośrednio do ubezpieczycielowi lekarza lub ubezpieczyciela placówki – w zależności od formy zatrudnienia lekarza.

Jak dostać odszkodowanie za błąd medyczny?

Aby otrzymać odszkodowanie za błąd medyczny, w pierwszej kolejności musisz uzyskać kompletną dokumentację medyczną i ewentualnie zgromadzić inne, dodatkowe dowody. Kolejnym krokiem będzie wybór jednej z dróg – złożenie pozwu do sądu lub dochodzenie odszkodowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.