Naruszenie praw pacjenta

 

Twoje prawa pacjenta zostały naruszone? Zawalcz o sprawiedliwość i uzyskaj odpowiednią rekompensatę!

Jako pacjent chcesz się czuć bezpiecznie i mieć pewność, że znajdujesz się pod opieką profesjonalistów. Tym bardziej, że stawka jest wysoka – naruszenie praw pacjenta może oznaczać nie tylko utratę zaufania czy dyskomfort, ale i prowadzić do niepotrzebnego cierpienia i nieodwracalnych szkód.

Przykłady naruszeń praw pacjenta da się wymieniać w nieskończoność, a każda taka sytuacja może mieć ogromny wpływ na Twoje życie

Jako pacjent masz prawo m.in. do świadczeń zdrowotnych, zapewniania należytej opieki czy działania zgodnie z zasadami etyki. Możesz też oczekiwać, że lekarz będzie informował Cię o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych, rokowaniu, a przy tym zachowa informacje w tajemnicy.

Nietrudno sobie wyobrazić, co będzie, gdy personel medyczny zaniedba te obowiązki. Jeśli lekarz nie informuje Cię o rokowaniach, skazuje Cię na niepotrzebne życie w niepewności i strachu. Z kolei gdy nie udzieli Ci informacji o możliwościach leczenia albo przeprowadzi zabieg bez Twojej zgody, odbiera Ci możliwość świadomego decydowania o dalszym leczeniu, a nawet szansę wybrania najlepszej dla Ciebie drogi powrotu do zdrowia.

Składasz w ręce personelu swoje życie i zdrowie, więc masz prawo oczekiwać, że Twoje prawa będą przestrzegane. Jeśli tak się nie stanie, koniecznie walcz o sprawiedliwość i pociągnij właściwe osoby do odpowiedzialności.

Możesz otrzymać zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta!

Nie musisz ponieść jakichkolwiek szkód, by otrzymać zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta. Wystarczy tylko, że lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik placówki ponosi winę za całą sytuację. Już na tej podstawie masz prawo domagać się rekompensaty wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.  

Przepisy wskazują jedynie, że zadośćuczynienie powinno być „odpowiednie”. To Ty musisz ustalić, jakiej kwoty się domagać i uzasadnić swoją decyzję. Niedopatrzenia w tym zakresie mogą sprawić, że otrzymasz nawet kilkukrotnie mniejszą kwotę niż ta, do której masz prawo. Właśnie dlatego znajomość przepisów, orzeczeń sądów i odpowiednia argumentacja będzie tu kluczowa.

naruszenie praw pacjenta

Wystąpienie o zadośćuczynienie to nie wszystko, co możesz zrobić w razie naruszenia praw pacjenta!

Zwykle przysługuje Ci znacznie więcej niż samo zadośćuczynienie. W wielu przypadkach naruszenie praw pacjenta wiąże się także z popełnieniem błędu medycznego. A to oznacza, że możesz wystąpić również o odszkodowanie, które pokryje wszystkie straty materialne, rentę i dodatkowe zadośćuczynienie – za krzywdy wynikające z błędu medycznego.

Nie wszyscy pacjenci zdają sobie z tego sprawę, a brak tej wiedzy kosztuje ich dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych. Właśnie dlatego tak ważne jest, by znać swoje prawa i walczyć o wszystko, co Ci się należy.

Pomożemy Ci odzyskać rekompensatę za naruszenie praw pacjenta!

Każde naruszenie praw pacjenta wiąże się z innymi kwotami, których możesz się domagać i innymi argumentami, które trzeba przedstawić. Nie popełniaj tych samych błędów co wielu pacjentów i nie działaj na własną rękę. W Twoim imieniu zadbamy o wszystkie Twoje prawa. Nie będziesz samodzielnie zagłębiać się w przepisy, toczyć sporu ze szpitalem i żyć w niepewności, czy na pewno występujesz o wszystko, co Ci się należy. Zamiast tego my:

  • przeanalizujemy Twoją sytuację i powiemy Ci, jakie masz możliwości,
  • ustalimy odpowiednią wysokość zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta,
  • sprawdzimy, czy naruszenie tych praw wiązało się także z popełnieniem błędu medycznego, a tym samym czy możesz wystąpić o dodatkowe roszczenia – odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy i rentę,
  • zadbamy o zgromadzenie niezbędnych dokumentów i dowodów, które pozwolą pociągnąć szpital do odpowiedzialności i uzyskać należne Ci pieniądze,
  • przygotujemy niezbędne pisma,
  • będziemy reprezentować Cię na każdym etapie sprawy – w kontaktach ze szpitalem, podczas ewentualnych rozmów ugodowych i na sali sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach.