Błąd terapeutyczny

 

Lekarz podjął niewłaściwe decyzje w zakresie Twojego leczenia? Należy Ci się odszkodowanie za błąd terapeutyczny!

Zdarza się, że sposób leczenia wybrany przez lekarzy wcale nie jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Wręcz przeciwnie – nieraz zastosowana terapia nie tylko nie poprawia Twojego stanu, ale nawet prowadzi do nasilenia choroby.  Czasami jest to efekt źle postawionej diagnozy, a innym razem choć sama diagnoza jest trafna, to lekarz przy ustalaniu planu leczenia i tak podejmuje niewłaściwą decyzję.

Obojętnie, czy chodzi o nieprawidłowo prowadzoną rehabilitację, niepotrzebną operację, złe dawkowanie leków czy jeszcze inne przypadki – możesz dotkliwie odczuć konsekwencje tego typu zaniedbań. Zwykle pociągają za sobą straty finansowe, a do tego także ból i cierpienie. W skrajnych przypadkach mogą natomiast doprowadzić do trwałej utraty zdrowia.

Za błąd terapeutyczny należy Ci się odszkodowanie

Lekarz, który dopuścił się zaniedbań, powinien wynagrodzić Ci doznane szkody. Tym samym możesz domagać się odszkodowania, które pokryje wszystkie poniesione przez Ciebie koszty i straty związane z przeprowadzeniem niewłaściwego leczenia – np. koszty leków, rehabilitacji czy dojazdów do placówek medycznych.

Błąd terapeutyczny może jednak pociągać za sobą znacznie poważniejsze konsekwencje niż tylko zbędne wydatki. Zdarza się, że wyniku nieprawidłowego leczenia bezpowrotnie tracisz zdrowie albo nie masz już szans na pełną rekonwalescencję. Działanie lekarzy może też przysporzyć Ci wiele bólu i to zarówno tego psychicznego, jak i fizycznego. Za doznane krzywdy należy Ci się więc zadośćuczynienie, którego możesz się domagać obok odszkodowania.

 

błąd terapeutyczny

Im lepiej się przygotujesz, tym większe masz szanse, że sprawa zakończy się po Twojej myśli

To, czy otrzymasz jakiekolwiek pieniądze, zależy przede wszystkim od Ciebie. W końcu To na Tobie ciąży obowiązek udowodnienia zaniedbań ze strony lekarza czy szpitala. Tylko jeśli zdołasz udowodnić, że podjęte działania są niezgodne z zasadami wiedzy medycznej i należytej staranności, możesz liczyć na odszkodowanie.

To jednak nie wszystko – musisz jeszcze wykazać wysokość poniesionych szkód. Szpital zapłaci kwotę odpowiadającą tylko tym kosztom i stratom, które zdołasz udowodnić.

 

Poszkodowanym pacjentom największą trudność sprawia uzyskanie należnego zadośćuczynienia. Nie da się przecież ściśle określić, ile warty jest ból i cierpienie. Dużo zależy więc od przedstawionej argumentacji. Wiele osób nie potrafi jednak uzasadnić swojego stanowiska, nie wspominając już o tym, że niektórzy pacjenci nawet nie zdają sobie sprawy z przysługującego im prawa do zadośćuczynienia.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za błąd terapeutyczny!

Sporządzenie pozwu, zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów, a potem jeszcze uczestniczenie postępowaniu przed sądem może Ci się wydawać rzeczą trudną, a może nawet niewykonalną. Być może błąd terapeutyczny kosztował Cię dużo pieniędzy, nerwów i zdrowia. Do tego dochodzi jeszcze konieczność zapoznania się z przepisami i zagadnieniami z zakresu medycyny.

Nie są to jednak powody, by rezygnować z walki o Twoje prawa! Pamiętaj, że nie musisz działać samodzielnie. Możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy,
  • powiemy Ci, czy w Twojej sytuacji miał miejsce błąd terapeutyczny,
  • zadbamy o zgromadzenie pełnej dokumentacji, która pozwoli Ci uzyskać należne odszkodowanie,
  • jeśli masz szansę na uzyskanie zadośćuczynienia – zadbamy o przedstawienie argumentów, które mogą przekonać sąd, że żądana przez Ciebie kwota jest odpowiednia,
  • będziemy Cię reprezentować w sądzie i podczas rozmów z drugą stroną,
  • odciążymy Cię we wszystkich formalnościach.